Legea 544/2001

Legea 544/2001

privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea Nr. 544/2001

Legea Nr. 544/2001

 Cerere tip – Legea Nr. 544/2001

Formular Reclamație administrativă (1) – Legea Nr. 544/2001

Formular Reclamație administrativă (2) – Legea Nr. 544/2001

 Lista documentelor de interes public

 Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2021

Informații de interes public

 Hotărârea nr. 225/26.09.2019 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 180/30.07.2019 privind stabilirea funcției publice de conducere de Secretar al unității/subdiviziunii administrativteritoriale Sector 4 ca funcție publică specifică de Secretar General al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4

 Hotărârea nr. 154/15.07.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 154/15.07.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 140/08.07.2019 privind avizarea modificărilor propuse de Sectorul 4 și solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru modificarea și completarea HCGMB nr. 90/2017 privind aprobarea planului de mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov pentru edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran, situate între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură (DNCB) și a unui parcaj de tip Park & Ride pe Șos. Berceni, Sector 4

 Hotărârea nr. 129/10.06.2019 pentru modificarea Anexei 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

 Hotărârea nr. 99/15.05.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 98/15.05.2019 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 85/24.04.2019 pentru modificarea coeficienților de salarizare și salariilor de bază aferente pozițiilor nr. 14 și 15 din Anexa nr. 6 a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

 Hotărârea nr. 84/24.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 73/24.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivele de investiții SISTEME CENTRALIZATE DE AUTOMATIZARE SI MANAGEMENT PARCĂRI PE DOMENIUL PUBLIC AL SECTORULUI 4 și predarea documentației tehnico-economice în vederea implementării către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

 Hotărârea nr. 34/18.02.2019 pentru modificarea și completarea HCLS4 nr. 24/2019, privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spaţiile verzi sau trotuarele destinate circulaţiei pietonilor, pe raza sectorului 4a salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 25/07.02.2019 privind îndreptarea erorii materiale constatată la pozițiile nr.14-15 ale Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 24/07.02.2019 privind stabilirea unor contravenții, pentru ocuparea fără drept sau blocarea sub orice formă a unui loc de parcare precum și staționarea sau oprirea neregulamentară, cu orice tip de vehicul, pe spaţiile verzi sau trotuarele destinate circulaţiei pietonilor, pe raza sectorului 4

 Hotărârea nr. 18/22.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 17/22.01.2019 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016 privind Metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 5/08.01.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

 Hotărârea nr. 347/27.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

 Hotărârea nr. 346/27.12.2018 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4

 Hotărârea nr. 340/13.12.2018 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 4 nr.165/14.06.2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 a municipiului București

 Hotărârea nr. 306/05.12.2018 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 150/19.12.2016, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

 Hotărârea nr. 289/21.11.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.159/14.06.2018 privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire

 Hotărârea nr. 253/02.10.2018 privind aprobarea consumului maxim lunar de carburant pentru autovehiculele RENAULT TRAFIC cu numarul de înmatriculare B 034506 (VF1FL000861206461) si DACIA DUSTER cu numarul de înmatriculare B 034515 (VF1HJD40161680915) aflate în dotarea Direcției de Mobilitate Urbană Sector 4

 Hotărârea nr. 219/30.08.2018 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr.75/2017, privind metodologia de atribuire a locurilor de parcare rezidențiale, pe raza sectorului 4 al Municipiului București

 Hotărârea nr. 188/02.07.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de voluntariat din cadrul Sectorului 4 al Municipiului București şi al direcțiilor descentralizate aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 4

 Hotărârea nr. 165/14.06.2018 privind aprobarea numărului maxim de posturi, la nivelul subdiviziunii administrativ-teritoriale Sector 4 al municipiului București

 Hotărârea nr. 159/14.06.2018 privind predarea în vederea administrării de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, a parcajelor publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București și aprobarea modelului protocolului de predare-primire

 Hotărârea nr. 121/16.05.2018 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru aprobarea cooperării dintre Sectorul 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și Administrația Asociația Parcului Natural Văcărești, în vederea derulării în comun a proiectelor de dezvoltare a Parcului Național Văcărești și aprobarea modelului protocolului de cooperare

 Hotărârea nr. 100/26.04.2018 privind aprobarea aderării Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate (ARSCM)

 Hotărârea nr. 99/26.04.2018 privind schimbarea sediului Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 și modificarea în consecință a Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

 Hotărârea nr. 72/30.03.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr. 366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

 Hotărârea nr. 35/27.02.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 4 nr.366/22.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază la nivelul Sectorului 4 al Municipiului București

 Hotărârea nr. 8/31.01.2018 privind înființarea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

Machetă salarizare – septembrie 2023

Machetă salarizare – martie 2023

 Macheta salarizare – septembrie 2022

Machetă salarizare – Martie 2022

Machetă salarizare – Septembrie 2021

 Machetă salarizare – Martie 2021

 Machetă salarizare – Septembrie 2020

 Machetă salarizare – Martie 2020

 Machetă salarizare – Septembrie 2019

 Machetă salarizare – Martie 2019

 Machetă salarizare – Septembrie 2018

 Machetă salarizare – Martie 2018

Lista Funcțiilor – Direcția de Mobilitate Urbana Sector 4

Întrebări frecvente

  • Poți solicita orice informație, fără nici o restricție?

    Da, dar trebuie să știi că există informații de interes public la care accesul este exceptat.

  • Cum pot obține o informație furnizată la cerere?

    VERBAL, adresându-te birourilor de informare publică. În cazul în care este disponibilă, informația solicitata va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat să depui o cerere în scris.

  • Care sunt costurile accesului la informație?

    Accesul la informațiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să plătesti pentru serviciile de căutare dar în cazul în care soliciți copii după documente oficiale, trebuie să suporți contravaloarea serviciilor de copiere.