Parcări Publice

Parcări Publice

Începând cu 14.09.2018, locurile de parcare publice pe bază de abonament vor fi atribuite în baza solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei online, în limita locurilor disponibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.

Consultă regulamentul

Regulamentul privind parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

despre

parcări în cifre

Grad de ocupare

Locuri stații electrice

Locuri parcare publică

Video

Anunțuri și Comunicate de presă

Începând cu data de 01.01.2024 se modifică regimul juridic al unor parcaje publice

Începând cu data de 01.01.2024 se modifică regimul juridic, prin transformarea în parcări de reședință, a următoarelor locuri de parcare publice: Locurile numerotate de la 1 la 44 din parcarea simbol Mixandrei Locurile numerotate de la 1 la 39 din parcarea simbol Dumbrăveni Locurile numerotate de la 2 la 23 și de la 26 la

Parcajul public „Piața Progresul” intră în regim de tarifare începând cu 29 noiembrie 2023

Începând cu 29 noiembrie 2023, orele 15:00, cele 197 de locuri de parcare din parcajul Piața Progresul vor fi tarifate cu 2 lei/oră. Totodată, vă informăm faptul că primele 30 de minute sunt gratuite, asemenea parcărilor publice dotate cu barieră de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. Pentru acest parcaj vor fi disponibile și

Noi locuri publice de parcare pe Șoseaua Olteniței (Orășelul Copiilor)

Începând de miercuri, 8 noiembrie 2023, locurile publice de parcare amenajate pe Șoseaua Olteniței (intersecție cu Calea Piscului) vor fi tarifate cu 1 leu/2 ore, intervalul de referință fiind de două ore, nefracționabil. Totodată, vă informăm faptul că în parcajul „Piscului” primele 30 de minute sunt gratuite, asemenea parcărilor publice dotate cu barieră de pe

Cele 220 de locuri din parcajul public „Moldovița” vor fi disponibile începând de marți, 31 octombrie 2023

Începând cu 31 octombrie 2023, orele 12:00, locurile de parcare amenajate în zona Moldovița – Emil Racoviță intră în regim de parcare publică. Astfel, sunt disponibile 220 de noi locuri, din care 9 destinate persoanelor cu dizabilități. Darea în folosință a parcajului Moldovița are menirea de a diminua deficitul privind locurile de parcare.

Întrebări frecvente

 • Ce tipuri de parcaje publice sunt reglementate și ce modalitate de utilizare au?

  Pe raza Sectorului 4, există următoarele modalități de reglementare a parcărilor publice:

  Parcaj public la sol – spațiu amenajat pe sol, în afara drumului public, dat în folosință publică, semnalizat prin indicatoare și marcaje rutiere, cu sau fără plată, destinat exclusiv parcării autovehiculelor.

  Parcare amenajată pe drumul public – spațiu amenajat, semnalizat prin indicatoare și marcaje rutiere, dat în folosință publică, cu sau fără plată, destinat exclusiv staționării autovehiculelor.

  Parcaj public construit – spațiu amenajat, în subteran sau etajat, dat în folosință publică, cu sau fără plată, pentru staționarea autovehiculelor pe diferite durate de timp.

  Parcaj public de tip PARK&RIDE – spațiul amenajat pe sol (în aer liber) sau în construcții speciale (subterane sau etajate), dat în folosință publică, pentru staționarea autovehiculelor pe o durată limitată.

 • Care sunt tarifele de staționare în cazul parcărilor publice la sol sau construite?

  Orarul de funcționare este de luni până duminică, în intervalul orar 00.00-24.00.

  Intervalul de taxare de referință este de 2 (două) ore sau 1 (una) oră , interval nefracționabil, primele 30 (treizeci) minute fiind netaxabile, iar planul tarifar include două variante, respectiv taxarea pe interval de referință sau abonamente lunare.

  Taxarea pe interval de referință :

  a) 1(unu) leu/interval tarifar de 2 (două) ore (TVA inclus), primele 30(treizeci) minute fiind netaxabile; orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 2 (două) ore – în parcările la sol sau construite, cu excepția celor menționate la lit. b) de mai jos.

  b) 2(doi) lei/ interval tarifar de 1 (una) oră (TVA inclus), primele 30(treizeci) minute fiind netaxabile, în parcările publice ”Piața Sudului” (nivel 0 și nivel 1) și ”Complex Comercial Piața Sudului”; orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 1 (una) oră.

  Abonamente lunare :

  a) pentru persoane fizice:

  Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare pe bază de abonament și este în cuantum de:

  – 60(șaizece) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, fără utilizarea unui sistem tip blocator.

  – 70(șaptezeci) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, prin utilizarea unui sistem tip blocator al locului respectiv de parcare, montat exclusiv de Administrator, pe cheltuiala acestuia.

  – 80(optezeci) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, în parcările prevăzute cu barieră.

  b) pentru persoane juridice:

  Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare pe bază de abonament și este în cuantum de:

  – 100(una sută) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, fără utilizarea unui sistem tip blocator.

  – 110(una sută zece) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, prin utilizarea unui sistem tip blocator al locului respectiv de parcare, montat exclusiv de Administrator, pe cheltuiala acestuia.

  – 120(una sută douăzeci) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, în parcările prevăzute cu barieră.

 • Care sunt tarifele de staționare în cazul parcărilor publice de tip PARK&RIDE?

  Orarul de funcționare este de luni până duminică, în intervalul orar 00.00-24.00.

  Intervalul 7.00-19.00 se tarifează ca interval întreg, indiferent de ora la care se parchează (în interiorul intervalului) cu 3(trei) lei/interval (TVA inclus).

   În afara intervalului menționat anterior, tariful este de 3(trei) lei/oră (TVA inclus).

 • Care sunt tarifele de staționare în cazul parcărilor publice pe stradă?

  Planul tarifar include două variante:

  1. Taxarea pe interval de referință

  De luni până duminică, între orele 08.00 – 18.00, intervalul de taxare de referință este de 2 (două) ore, interval nefracționabil, iar planul tarifar este de 1 leu/interval de 2 (două) ore (TVA inclus) pentru locurile de parcare aflate în zonele semnalizate corespunzător prin panouri informative cu mențiunea „ZONA VERDE”.

  Prin excepție pentru locurile de parcare din sectoarele cuprinse în Proiectul pilot „ZONA GALBENĂ” intervalul de taxare de referință este de 1 oră, interval nefracționabil, iar planul tarifar este de 2 lei/interval de 1 oră (TVA inclus). Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 2 (două) ore, respectiv 1 oră.

  Zonele cu locurile de parcare cuprinse în Proiectul pilot vor fi semnalizate corespunzător prin panouri informative cu mențiunea „ZONA GALBENĂ”.

  1. Abonamente

  Abonamentul lunar este de 60 lei/lună (TVA inclus), nefracționabil, și permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia.

  Abonamentul este valabil de luni până duminică în intervalul 8.00 – 18.00, doar  în cursul lunii în care a fost achiziționat.

  De luni până duminică între orele 18.00 – 08.00 parcarea este gratuită.

 • Cum obțin loc de parcare în parcajul public pe bază de abonament?

  Atribuirea locurilor pe bază de abonament în parcările publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București se va face de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în urma solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line, în limita locurilor disponibile.

  Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare se transmit exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro, Secțiunea „Solicitare loc de parcare”).

 • Cum depun o solicitare dacă nu dețin mijloace tehnice necesare accesării platformei on-line sau nu mă descurc?

  În cazul cetățenilor care nu dețin mijloacele tehnice necesare accesării platformei on-line sau care întâmpină dificultăți pe parcursul procesului de transmitere electronică a solicitărilor, îndeosebi persoane vârstnice, transmiterea se va efectua tot prin intermediul platformei on-line, la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu sprijinul reprezentanților instituției.

 • Care sunt condițiile necesare pentru atribuirea, respectiv menținerea locurilor de parcare publice aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București pe bază de abonament?

  Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces/prin utilizarea cardului de abonat/prin staționarea sau oprirea autovehicului într-un spațiu amenajat sau stabilit și semnalizat corepunzător, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte toate condițiile prezentului Regulament.

  Este permis accesul în parcajele publice al autovehiculelor care nu depășesc masa totală maxim autorizată de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 2,5 m lățime și 5,5 m lungime.

  Este interzis accesul în parcajele publice a autovehiculelor care depășesc dimensiunile prevăzute la art.3 alin.(2), a rulotelor, autorulotelor, remorcilor sau semiremorcilor.

  Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să stabilească prin Dispoziție, parcările publice destinate autovehiculelor care depășesc dimensiunile prevăzute la art.3 alin.(2), a rulotelor, autorulotelor, remorcilor sau semiremorcilor.

  Prin excepție, parcarea este permisă în parcările publice stabilite prin Dispoziția Primarului Sectorului 4, conform art. 3 alin.(4), iar tariful pentru utilizarea acestora pe bază de abonament este de  500 lei/lună (TVA inclus).

  Autovehiculele electrice și hibrid, precum și cele utilizate de persoanele cu dizabilități, beneficiază de acces gratuit în parcările publice ale Sectorului 4.

 • Care este procedura de atribuire a contractelor de utilizare pe bază de abonament pentru locurile de parcare situate în parcările publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, altele decât cele amenajate pe drumurile publice?

  Procedura de solicitare și atribuire a unui loc de parcare pe bază de abonament într-o parcare publică se afișează pe website-ul Administratorului – www.mobilitateurbana4.ro, la Secțiunea „Instrucțiuni”.

  În cazul cetățenilor care nu dețin mijloacele tehnice necesare accesării platformei on-line sau care întâmpină dificultăți pe parcursul procesului de transmitere electronică a solicitărilor, transmiterea se va efectua tot prin intermediul platformei on-line a Administratorului, la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu sprijinul reprezentanților instituției.

  Solicitantul are obligația de a trimite clarificările sau documentele cerute în maxim 3 (trei) zile lucrătoare, în caz contrar solicitarea privind atribuirea locului de parcare putând fi invalidată (respinsă) de drept. Neîndeplinirea uneia din condiţiile prevăzute în prezentul Titlu dă dreptul Administratorului să invalideze solicitarea în cauză, iar sistemul informatic va permite înregistrarea unei noi solicitări după 30(treizeci) de zile de la data la care a fost anulată solicitarea inițială.

  După validarea cererii, solicitantul trebuie să achite taxa pentru locul de parcare aferentă contractului de utilizare pe bază de abonament în termen de 7(șapte) zile calendaristice de la data validării. Toate informațiile privind achitarea taxei pentru locul de parcare (sumă, referință, modalități de plată) vor fi transmise prin e-mail.

  Plata taxei pentru locul de parcare pe bază de abonament și a altor servicii și operațiuni se efectuează, în general, prin următoarele modalități:

  a) în numerar/cu cardul la automatele de plată Selfpay;

  b) online, pe site-ul mobilitateurbana4.ro ;

  c) prin aplicația de mobil ”Primăria Sectorului 4”;

  d) prin alte aplicații informatice, indicate de Administrator.

  În cazul în care plata nu este efectuată în termenul prevăzut la alin. (4), solicitarea va fi invalidată (respinsă) de drept, automat, iar sistemul informatic va permite înregistrarea unei noi solicitări după 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data la care a fost invalidată (respinsă)  solicitarea inițială.

  Contractul de utilizare pe bază de abonament se emite după înregistrarea plății în sistem, are în anexă o schiță a zonei în care se află locul de parcare pentru a facilita identificarea acestuia și un card de abonat/vignetă de abonat.

  La încheierea contractului de utilizare pe bază de abonament sau la reînnoirea acestuia în situația în care au intervenit modificări cu privire la schimbarea autovehiculului, modificarea numelui utilizatorului, prelungirea vizei de reședință, etc. pentru utilizatorii care au indicată o adresă de e-mail validă, se vor trimite contractele în format electronic, semnate cu semnătură electronică de către Administrator. Acestea vor avea același regim juridic ca și cele tipărite.

  După primirea contractului de de utilizare pe bază de abonament, pe adresa de e-mail, utilizatorul are obligația de a transmite acceptul său cu privire la încheierea acestuia, prin e-mail, în termen de maxim 3(trei) zile calendaristice de la primirea contractului.

  În cazul în care utilizatorul, în termen de 3(trei) zile calendaristice de la transmiterea de către Administrator a contractului, pe adresa de e-mail cu care acesta s-a înregistrat pe platforma on-line a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, nu transmite o notificare prin care să aducă la cunoștința Administratorului faptul că nu este de acord cu încheierea contractului transmis, se va considera că utilizatorul a acceptat tacit atât condițiile stipulate în contractul de de utilizare pe bază de abonament transmis cât și prevederile prezentului Titlu. Dovada utilizării locului de parcare cu un contract de utilizare pe bază de abonament valid se face prin afișarea cardului de abonat/vigneta de abonat.

  Cardul de abonat/vigneta de abonat va fi transmis(ă) prin poștă și/sau servicii de curierat. Cardul/vigneta va fi expus(ă) (lipit) la loc vizibil pentru identificare, în caz de control.

  Cardul de abonat/vigneta de abonat se emite gratuit, iar în cazul pierderii, deteriorării ori furtului acestuia/acesteia, abonatul este obligat să anunțe Administratorul care va proceda la reemiterea cardului de abonat/vignetei de abonat, iar tariful pentru configurarea și furnizarea unui nou card de abonat va fi de 50(cincizeci) lei. Suma se poate achita prin aceleași metode de plată disponibile pentru restul taxelor și tarifelor încasate.

  Cardul poate fi utilizat și pentru plățile ulterioare ale taxei de parcare la automatele de plată care vor permite acest serviciu.

 • În cât timp se procesează documentele transmise prin intermediul platformei on-line?

  Termenul în care se va efectua procesarea documentelor este cuprins între 10 și 30 de zile de la data solicitării.

 • Care sunt modalitățile de plată a tarifelor de parcare în parcajele publice?

  Plata tarifelor de parcare, altele decât abonamente, se poate realiza, în general, prin următoarele modalități:

  1.  în numerar la automatele de plată din parcare;
  2. cu cardul la automatele de plată din parcare;
  3.  prin aplicația de mobil ”Primăria Sectorului 4”;
  4.  prin SMS;
  5.  prin alte aplicații informatice.
 • Care sunt modalitățile de plată a tarifelor de parcare în cazul abonamentelor în parcajele publice?

  Plata abonamentelor se va realiza prin numerar, la terminalele self-service indicate de Administrator,  cu cardul bancar, prin aplicația de mobil ”Primăria Sectorului 4”, ori online pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

 • Ce se întâmplă dacă nu funcționează sistemele de plată propuse de Administrator?

  În cazul nefuncționării sistemelor de plată, utilizatorii vor contacta dispeceratul Administratorului și vor obține informațiile necesare pentru validarea plății tarifului datorat, precum și pentru ieșirea din parcaj.

  Administratorul poate lua decizia de a permite ieșirea din parcare a unuia sau mai multor autovehicule, cu obligația utilizatorilor de a achita în termen de 24 de ore de la ieșirea din parcaj plata tarifului datorat, prin mijloacele indicate de Administrator (on-line, aplicație, terminale self-service, sms etc).

  Neplata tarifului datorat în termenul maxim indicat, constituie baza legală pentru ca Administratorul să se îndrepte împotriva utilizatorului în culpă, precum și să-i blocheze accesul, pe viitor, în parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, până la stingerea debitului înregistrat.

 • Ce se întâmplă după procesarea documentelor încărcate prin intermediul platformei on-line?

  După validarea solicitării, utilizatorul va primi un e-mail prin care se confirmă că documentele au fost procesate.

 • În cât timp de la validarea cererii depuse prin intermediul platformei on-line trebuie achitată taxa aferentă locului de parcare solicitat?

  După validarea cererii, utilizatorul trebuie să achite taxa pentru locul de parcare în termen de 7 zile de la data validării. Toate informațiile privind achitarea taxei pentru locul de parcare (sumă, referință, modalități de plată) vor fi transmise prin e-mail.

 • Ce se întâmplă dacă nu s-a achitat taxa aferentă locului de parcare publică în termenul stabilit, după validarea cererii depuse prin intermediul platformei on-line?

  În cazul în care plata nu este efectuată în termen de 7 zile de la data validării, solicitarea va fi anulată automat, iar sistemul informatic va permite înregistrarea unei noi solicitări după 30 de zile de la data la care a fost anulată solicitarea inițială.

 • Cum pot obține un loc de parcare persoanele cu dizabilități?

  În cazul în care pentru solicitările privind atribuirea locurilor de parcare de reședință destinate persoanelor cu dizabilități depuse în baza Metodologiei de atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nu se pot identifica locuri de parcare de reședință disponibile, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 poate proceda la atribuirea unui loc în parcajele publice.

  În situațiile prevăzute la alin. (1), Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va demara procesul de eliberare a unui loc existent cu contract activ.

 • În ce situații se reziliază de drept contractul deutilizare a locului de parcare publică?

  Situațiile care conduc la rezilierea de drept a contractului de utilizare a unui loc de parcare publică sunt:

  • Depășirea termenului de achitare integrală a taxei aferente prelungirii contractului de utilizare (31 martie a fiecărui an);
  • Netransmiterea, prin intermediul platformei on-line, a documentelor care au suferit modificări, înterior prelungirii contractului sau cu nerespectarea termenului de 30 de zile de la data la care au intevenit modificările;
  • Neachitarea până la finele anului fiscal anterior a tuturor creanțelor fiscale (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea).
  • În cazul în care locul de parcare respectiv va fi eliberat în vederea ocupării de către o persoană cu dizabilități;
  • Utilizarea mai multor locuri de parcare publică/de reședință de către același autovehicul;
  • Amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare, blocatoare proprii, precum și trasarea/retrasarea în regie proprie a marcajelor orizontale,
  • Nerespectarea unui sau mai multor obligații din cele ce urmează:
  1.  să ocupe locul de parcare indicat în contract;
  2.  să achite anual taxele, impozitele amenzile și alte obligații fiscale scadente aflate în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4;
  3.  să respecte semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a parcajelor;
  4.  să nu ridice niciun fel de construcţie ori să monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat, să nu transmită sau să cedeze unor terţe persoane locul de parcare, în caz contrar fiind direct răspunzător civil sau penal, iar contractul de utilizare a locului de parcare devine nul de drept;
  5.  să păstreze curăţenia în parcare, inclusiv să asigure deszăpezirea pe timp de iarnă;
  6.  să nu execute activități de spălare/curățare a autovehiculelor;
  7.  să elibereze necondiţionat locul de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie, sau dacă avut loc o reconfigurare a unui parcaj prin care s-a redus numărul de locuri de parcare;
  8.  să transmită electronic prin intermediul platformei on-line, în termen de 30 zile, orice modificare survenită privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului/reşedinţei /sediului/punctului de lucru, schimbarea numărului de înmatriculare, ori vânzarea apartamentului/clădirii/sediului social/punctului de lucru sau a autovehiculului, în caz contrar, contractul de utilizare încetează de drept;
  9.  renunţarea la locul de parcare se face în baza unei solicitări transmise electronic prin intermediul platformei on-line la care se anexează copie C.I.,/BI;
  10.  să afişeze cardul de abonat, la loc vizibil în colțul din dreapta jos al parbizului autovehiculului;
  11.  să nu întreprindă nicio acţiune cu scopul de a obţine venituri de la alţi utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;
  12.  să prezinte necondiţionat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor toate documentele referitoare la acestea;
  13.  să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greşite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului, inclusiv pentru blocatorul dat în custodie, dacă este cazul;
  14.  să utilizeze locul de parcare doar pentru un autovehicul funcțional;
  15.  să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (ITP) și asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;

  Nerespectarea obligațiilor prevăzute în Regulamentul privind Parcările Publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 duce la rezilierea de drept a contractului de utilizare.

 • Care este procedura de blocare a roții autovehiculelor/vehiculelor care ocupă fără drept parcările publice, parcările de reședință sau domeniul public și privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

  Prezenta procedură se aplică :

  a) În cazul ocupării abuzive a unui loc de parcare de reședință sau a unui loc de parcare de reședință destinat persoanelor cu dizabilități marcat corespunzător ori în cazul blocării căilor de acces în parcările de reședință sau a căilor de acces spre locul de parcare de reședință ori în cazul parcării autovehiculului/vehiculului fără a respecta marcajele sau pe mai multe locuri de parcare de reședință;

  b) În cazul ocupării abuzive de către un autovehicul/vehicul a unui loc într-o parcare publică, a unui loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilități marcat corespunzător dintr-o parcare publică, a unui loc dintr-o parcare publică prevăzut cu stație de încărcare pentru autoturismele electrice sau hibrid, a unui loc dintr-o parcare publică destinat autovehiculelor de tip car sharing, a unui loc de parcare în scop publicitar sau de vânzare, precum și în cazul blocării căilor de acces în parcările publice sau a căilor de acces spre locurile de parcare ori în cazul staționării unui autovehicul fără a respecta marcajele rutiere sau pe mai multe locuri de parcare sau în cazul depășirii duratei maxim admise de parcare ori neplata locului de parcare;

  c) În cazul staționării voluntare fără drept pe drumurile publice și terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 a autovehiculelor care nu depășesc masa totală maxim autorizată de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora sunt de maxim 2,5 m lățime și 5,1 m lungime, fără oglinzile laterale, care fac parte din categoria M1 (conform Directivei 2007/46/CE) ;

  d) În cazul staționării voluntare fără drept, pe drumurile publice și terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 a autovehiculelor care depășesc masa totală maxim autorizată de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora sunt mai mari de 2,5 m lățime și 5,1 m lungime fără oglinzile laterale, care fac parte din categoria M1 (conform Directivei 2007/46/CE), a vehiculelor cu destinație specială din categoria M1 (autorulote, rulote, etc ), autovehiculelor din categoria M2 și M3, precum și autorulotelor, remorcilor sau semiremorcilor, autoutilitarelor.

  Procedura de blocare a roții și operațiunea de deblocare a acesteia se realizează de către Administrator.

   Nu se dispune blocarea roții autovehiculului/vehiculului aparținând unei instituții dintre cele prevăzute la art.32 alin.(2) lit. a) și b) din OUG nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care s-a efectuat blocarea roții unui astfel de autovehicul/vehicul, deblocarea acestuia se va face gratuit, imediat și necondiționat.

   Blocarea roții autovehiculului/vehiculului se efectuează prin imobilizarea roții stânga față a acestuia, cu dispozitive special fabricate în acest sens.

   Dispozitivul va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate.

   Numerele de înmatriculare sau datele de identificare ( serie șasiu, serie motor, etc) ale autovehiculelor/vehiculelor blocate se înregistrează automat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4  într-o bază de date electronică.

    Înainte și după blocarea roții vor fi realizate fotografii cu autovehiculul/vehiculul a cărui roată a fost blocată.

   Pe parbrizul autovehiculului/vehiculului a cărui roată a fost blocată va fi aplicată o înștiințare care va cuprinde informații cu privire la dispozițiile legale încălcate, măsura tehnico-administrativă aplicată, precum și informații referitoare la cuantumul și plata tarifului în vederea deblocării autovehiculului/vehiculului.

  Cu ocazia blocării roții se va întocmi un proces-verbal de blocare a roții, iar un exemplar al acestuia va fi înmânat proprietarului/deținătorului legal al autovehicului/vehiculul a cărui roată a fost blocată, cu ocazia deblocării roții.

   În cazul în care nu se solicită deblocarea roții în termen de 72(șaptezeci și două) de ore de la blocare, se poate proceda la luarea măsurii tehnico-administrative de ridicare, transport și depozitare a autovehiculului/vehiculului în spațiile special amenajate, aplicându-se, în mod corespunzător procedura și tarifele prevăzute în Regulament.

 • Ce se întâmplă dacă se pierde cardul de abonat?

  Pierderea cardului de abonat se va anunța de îndată Administratorului pentru blocarea acestuia în sistemul informatic, utilizând datele de contact din contractul de abonament pentru utilizarea parcării publice, iar tariful pentru configurarea și furnizarea unui nou card de abonat pentru acces fiind de 50 lei.

 • Ce se întâmplă dacă se fură bunurile din autoturismul oprit/staționat în parcajul public?

  Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Administratorul și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nefiind responsabil de dispariția acestora.

 • Care este tariful în cazul ridicării autovehiculului?

  Ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor în spațiile special amenajate se vor efectua conform prevederilor prezentului Regulament și se vor tarifa, după cum urmează :

  Tarifele de ridicare sunt în sumă de :

  – 100 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5 t, inclusiv;

  – 150 lei, pentru vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 5t.

  Tarifele de transport sunt în sumă de :

  – 100 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5 t, inclusiv;

  – 150 lei, pentru vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 5t.

  Tarifele de depozitare se stabilesc în funcție de perioada de staționare a vehiculului în spațiul special amenajat. În momentul depozitării efective a vehiculului, se percepe un tarif de 100 lei pentru 24 ore, iar după acestă perioadă, în funcție de timpul de depozitare, câte 50 lei pentru fiecare zi de staționare în depozit. Contravaloarea operațiunii de depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data și ora depozitării, nefracționat.

  Tarifele pentru ridicare, transport și depozitare se fac prin modalitățile de plată prevăzute la art. 5 alin.(12) din prezentul Regulament La plata tarifelor pentru ridicare, transport și depozitare se percepe TVA conform legii.

 • Se poate atribui un loc de parcare pe bază de abonament în parcajul public dacă există deja contract în derulare pentru utilizare unui parcaj de reședință pentru același autoturism?

  Nu se acceptă utilizarea mai multor locuri de parcare, aflate într-un parcaj public sau de reședință, de către același autovehicul. Pentru situația menționată, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va rezilia contractul/contractele existente, care conțin pentru locuri de parcare diferite, același autovehicul.

 • Utilizatorul locului de parcare poate monta singur un blocator?

  Lucrările privind montarea unui astfel de dispozitiv pe locul de parcare sunt executate exclusiv de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și doar în baza unei programări. În caz contrar, dispozitivul instalat în regie proprie va fi demontat, iar contractul încetează de drept.

 • Care sunt tarifele de deblocare a roții?

  Tarifele pentru deblocarea roții autovehiculului/vehiculului sunt urmeatoarele:

  • Art.53. alin(1) Tariful de deblocare este de 150(o suta cincizeci) lei TVA inclus.
  • Art.53. alin(2) Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24(douăzeci și patru) de ore de la blocare, tariful aplicat pentru fiecare zi in care situatia persista va fi de 50(cincizeci) lei tva inclus.
  • Art.54. (1) Pentru ocuparea abuzivă a unui loc de parcare de reședință sau a unui loc situat într-o parcare publică marcat corespunzător, destinat persoanelor cu dizabilități sau staționarea voluntară fără drept pe locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice/hibrid ori pe locurile destinate autovehiculelor de tip car sharing, semnalizate corespunzător într-o parcare publică, precum și pentru staționarea voluntară în scop publicitar sau de vânzare a unui autovehicul/vehicul, într-o parcare publică sau de reședință se va lua măsura tehnico-administrativă a ridicării, transportului și depozitării autovehiculului/vehiculului, iar în cazul în care nu se poate interveni cu mijloace de ridicare auto, se va putea lua, de către Operator, măsura tehnico-administrativă a blocării roții autovehiculului/vehiculului, tariful de deblocare de referință fiind de 500(cincisute) lei/24h, tarif nefracționat.
  • (2) Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24(douăzeci și patru) de ore de la blocare, tariful se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.
 • Unde se poate plăti tariful de deblocare a roților?

  Plata tarifului de deblocare a autovehiculului se face prin următoarele modalități de plată :

  1.  în numerar la automatele de plată din parcare;
  2.  cu cardul la automatele de plată din parcare;
  3.  în numerar/card la automatele de plată Selfpay;
  4.  online, pe site-ul mobilitateurbana4.ro;
  5.  cu cardul, prin sistem POS.
  6.  prin aplicația de mobil ”Primăria Sectorului 4”;
  7.  prin SMS, ca modalitate alternativă de plată pentru tarifele menționate la art.5 alin.(7) lit.a);
 • În cât timp se vor debloca roțile?

  Deblocarea roții se realizează în intervalul 09.00 -01.00, în termen de maximum 24 ore de la sesizarea efectuată de conducătorul autovehiculului în cauză.

  Sesizarea se face în intervalul orar 9.00 – 22.00.