Parcări Publice

Parcări Publice

Începând cu 14.09.2018, locurile de parcare publice pe bază de abonament vor fi atribuite în baza solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei online, în limita locurilor disponibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.

Consultă regulamentul

Regulamentul privind parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

despre

parcări în cifre

MARTIE 2021

Grad de ocupare

Locuri stații electrice

Locuri parcare publică

Video

Anunțuri și Comunicate de presă

UPDATE 10.06.2021 – Actualizare platformă online: noi locuri de parcare

S-au creat locuri noi de parcare de reședință în următoarele zone:  Str. Huedin 6 / 9 / 14 / 15, Drumul Binelui 1A. De asemenea, vor deveni disponibile și locurile de parcare publice, în următoarea zona: Str. Peroni. Locurile vor deveni disponibile în platformă începând cu data de 10.06.2021, în intervalul 11.00 – 12.00. Vă

ANUNT IMPORTANT!!

Începând cu data de 04.06.2021, parcajele publice Piața Sudului P+2 și Complex Comercial Piața Sudului vor fi tarifate cu 2 lei/oră, iar primele 30 de minute sunt gratuite. Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că autoturismele parcate neregulamentar, vor fi ridicate și depozitate într-una dintre parcările publice: Pridvorului (Palatul Copiilor) Nițu Vasile (Lângă Depoul STB)

Parcarea publică „Complex Comercial Piața Sudului” va intra în sistemul de tarifare

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/2018 pentru aprobarea Regulmentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și

Modificările cu privire la accesul și tarifarea în parcările publice vor intra în vigoare de la 15 martie 2021

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 24/2021 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 347/2018 pentru aprobarea Regulmentului, procedurii și modelului de contract privind parcările/parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, cu modificările și

Întrebări frecvente

 • Ce tipuri de parcaje publice sunt reglementate și ce modalitate de utilizare au?

  Există 3 modalități de reglementare a parcărilor publice, astfel:

  • Parcaj public de tip PARK&RIDE – pentru staționarea în aer liber, respectiv pentru adăpostirea în construcții a autoturismelor pe o durată a parcării de 8-10 ore/zi, disponibil doar pe bază de ticket
  • Parcaj public la sol sau construit – disponibil pe ticket sau pe bază de abonament – interval orar 00:00-24:00.
  • Parcaj  public pe stradă – disponibil doar în orarul 8:00-19:00 și pe bază de ticket.
 • Care sunt tarifele de staționare în cazul parcărilor publice la sol sau construite?

  Tarifele sunt împărțite astfel:

  1. 1 leu/interval tarifar de 2 (două) ore (TVA inclus). Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 2 (două) ore.
  2. pentru persoane fizice 10 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc nenominal.
  3.  pentru persoane fizice 20 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc cu rezervarea unui anumit loc.
  4. pentru persoane juridice 30 lei /lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc nenominal.
  5. pentru persoane juridice 40 lei /lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc cu rezervarea unui anumit loc.
 • Care sunt tarifele de staționare în cazul parcărilor publice de tip PARK&RIDE?

  1.  Intervalul 7.00-19.00 se tarifează ca interval întreg, indiferent de ora la care se parchează (în interiorul intervalului) cu 3 lei/interval (TVA inclus).
  2. În afara intervalului menționat anterior, tariful este de 3 lei/oră (TVA inclus).
 • Care sunt tarifele de staționare în cazul publice pe stradă?

  Tarifele sunt împărțite astfel:

  1. 1leu/interval tarifar de 2 (două) ore (TVA inclus). Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 2 (două) ore;
  2. pentru persoane fizice 10 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc nenominal într-o parcare definită ca locație și marcată ca parcare publică pe stradă pentru abonați.
  3. pentru persoane fizice 20 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc cu rezervarea unui anumit loc.
  4. pentru persoane juridice 30 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc nenominal într-o parcare definită ca locație și marcată ca parcare publică pe stradă pentru abonați.
  5. pentru persoane juridice 40 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc cu rezervarea unui anumit loc.
 • Cum obțin loc de parcare în parcajul public pe bază de abonament?

  Atribuirea locurilor pe bază de abonament în parcările publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București se va face de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în urma solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line, în limita locurilor disponibile.

  Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare se transmit exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro, Secțiunea „Solicitare loc de parcare”).

 • Cum depun o solicitare dacă nu dețin mijloace tehnice necesare accesării platformei on-line sau nu mă descurc?

  În cazul cetățenilor care nu dețin mijloacele tehnice necesare accesării platformei on-line sau care întâmpină dificultăți pe parcursul procesului de transmitere electronică a solicitărilor, îndeosebi persoane vârstnice, transmiterea se va efectua tot prin intermediul platformei on-line, la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu sprijinul reprezentanților instituției.

 • Care sunt condițiile necesare pentru atribuirea, respectiv menținerea locurilor de parcare publice aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București pe bază de abonament?

  Listă condiții cumulative:

  1. a) se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare adresă de domiciliu/reședință/sediul social/punctul de lucru, excepție făcând situația în care gradul de utilizare/ocupare al locurilor de parcare este unul ridicat în zona parcajului respectiv;
  2. b) se pot atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele a căror masă totală autorizată este mai mică de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 5,2 m lungime și 2,1 lațime, fără oglinzi;
  3. c) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediul social/punctul de lucru stabilit pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;
  4. d) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reședință/sediul social/punctul de lucru în imobilul respectiv, declarat în cerere;
  5. e) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice al căror CNP/CUI este utilizat pentru un loc de parcare atribuit deja sau pentru o solicitare transmisă electronic prin intermediul platformei on-line, aflată în curs de soluționare, excepție făcând situația în care gradul de utilizare/ocupare al locurilor de parcare este unul ridicat în zona parcajului respectiv;
  6. f) se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care figurează în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 (să aibă rol fiscal deschis);
  7. g) se pot atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele ale căror numere de înmatriculare nu au fost încă utilizate pentru un loc de parcare, aflat într-un parcaj public sau de reședință, atribuit deja sau pentru o solicitare transmisă electronic prin intermediul platformei on-line, aflată în curs de soluționare;
  8. h) condiția de la prezenta literă va fi considerată îndeplinită dacă solicitantul se regasește în una dintre situațiile de mai jos:
    • parcarea se acordă pentru autovehiculele aflate în proprietate personală;
    • parcarea se acordă pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de leasing;
    • parcarea se acordă pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de comodat/închiriere;
    • parcarea se acordă pentru autovehiculele date spre folosință fără comodat, în baza unor adeverințe (în cazul autovehiculelor folosite în interes de serviciu de la instituții publice).
  9. i) se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București;
  10. j) autovehiculul care figurează pe contractul de utilizare al locului de parcare trebuie să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (copie talon cu viza ITP);
  11. k) autovehiculul care figurează pe contratul de utilizare al locului de parcare trebuie să aibă asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;
  12. l) se pot atribui cetățenilor străini sau cu dublă cetățenie, ce au autovehiculul înmatriculat în România, doar dacă dețin în proprietate un imobil în Sectorul 4 și au reședința acolo, doar pentru perioada de valabilitate a reședinței;
  13. m) se pot atribui fie prin platforma on-line, fie direct de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, locuri de parcare pentru instituțiile publice, piețele Sectorului 4 și societățile comerciale, în limita locurilor disponibile.
 • Care este procedura de urmat pentru depunerea solicitării privind atribuirea/menținerea unui loc de parcare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București utilizând platforma on-line?

  În secțiunea „Solicitare loc de parcare”, disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro) se va afișa harta dinamică. Se selectează din listă parcajul public dorit (colțul stânga-sus al ecranului). Pe ecran se va afișa zona în care se află parcajul public selectat. Locurile de parcare indicate cu roșu sunt locuri indisponibile, atribuite deja, iar cele de culoare verde sunt locuri libere. Locurile indicate prin culoarea albastru nu se pot atribui pe bază de abonament, fiind destinate taxării pe interval de referință.

   

  Pentru transmiterea electronică a unei solicitări privind atribuirea unui loc de parcare disponibil (marcat cu verde) se va selecta locul dorit. Sistemul informatic va bloca locul respectiv și va permite utilizatorului să completeze și să transmită electronic informațiile necesare procesului de atribuire.

   

  Pentru a evita eventuale necorcondanțe între harta on-line și situația din teren, solicitantul are obligația de a se documenta la fața locului (vizualizarea fizică în teren a locului dorit), înainte de a demara procesul de solicitare electronică. În cazul în care nu s-a efectuat documentarea prealabilă și a fost solicitat un loc care în teren nu există, contractul se va rezilia, în urma constatării erorii materiale din harta on-line.

   

   

  Ecran I – Identificare – se selectează tipul de persoană, respectiv persoană fizică sau juridică, se introduce CNP/CUI/CIF valid și adresa exactă de domiciliu/reședință/sediul social/punctul de lucru. Validarea acestor date se face în conformitate cu prevederile Art.1. În cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute la Art.1, procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat. Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

  Ecran II – Informații – se completează toate câmpurile obligatorii (cele marcate cu *) și cele opționale (dacă este cazul) cu informațiile necesare procesului de atribuire. Informațiile referitoare la autovehicul (număr de înmatriculare, valabilitate ITP, marca auto) trebuie să fie identice cu cele din certificatului de înmatriculare al autovehiculului (talon). Numărul de telefon și adresa de e-mail ale utilizatorului trebuie să fie valide. Se vor transmite informări (SMS/e-mail) atât pe parcursul procesului de atribuire, cât și pe întreaga durată a contractului. În cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute la Art.1, procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat. Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

  Ecran III – Documente – documentele necesare vor fi scanate/fotografiate și atașate în câmpurile specifice. Atașarea actului de identitate/CUI, a certificatului de înmatriculare al autovehiculului (talon) și a asigurării obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA) sunt câmpuri obligatorii (cele marcate cu *). Dacă este necesar, pot fi atașate documente și în câmpurile aferente contractului de comadat, contractului de leasing, certificatului prinvind încadrarea în grad de handicap (pentru persoanele cu dizabilități), viză de flotant. În cazul adresei de reședință se transmite actul de identitate și cu partea pe care a fost aplicată viza de flotant (verso).

   

  Finalizarea procesului de transmitere se face prin acținarea butonului „Trimite cerere”. Se va genera un număr unic de înregistrare și va fi transmis în mod automat un e-mail de confirmare către adresa de e-mail furnizată de către utilizator.

 • În cât timp se procesează documentele transmise prin intermediul platformei on-line?

  Termenul în care se va efectua procesarea documentelor este cuprins între 10 și 30 de zile de la data solicitării.

 • Care sunt modalitățile de plată a tarifelor de parcare în parcajele publice?

  Plata tarifelor de parcare, altele decât abonamente, se poate realiza, în general, prin următoarele modalități:

  1. în numerar la automatele de plată a parcajului;
  2. plata cu cardul la automatele de plată a parcajului, dar pentru carduri de tip contactless;
  3. prin aplicația informatică a Administratorului pentru telefoanele mobile de tip Android și IOS;
  4. prin SMS.
 • Care sunt modalitățile de plată a tarifelor de parcare în cazul abonamentelor în parcajele publice?

  Plata abonamentelor se va realiza prin numerar, la terminalele self-service indicate de Administrator, sau on-line pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

 • Ce se întâmplă dacă nu funcționează sistemele de plată propuse de Administrator?

  În cazul nefuncționării sistemelor de plată, utilizatorii vor contacta Dispeceratul Administratorului parcajului și vor obține informațiile necesare pentru validarea plății tarifului datorat, precum și ieșirea din parcaj. Pentru anumite situații extreme, Administratorul poate lua decizia de a permite ieșirea din parcare a unui sau mai multor autovehicule, cu obligația utilizatorilor de a achita în termen de 24 de ore de la ieșirea din parcaj plata tarifului datorat, prin mijloacele indicate de Administrator (on-line, aplicație, terminale self-service, sms etc).

 • Ce se întâmplă după procesarea documentelor încărcate prin intermediul platformei on-line?

  După validarea solicitării, utilizatorul va primi un e-mail prin care se confirmă că documentele au fost procesate.

 • În cât timp de la validarea cererii depuse prin intermediul platformei on-line trebuie achitată taxa aferentă locului de parcare solicitat?

  După validarea cererii, utilizatorul trebuie să achite taxa pentru locul de parcare în termen de 7 zile de la data validării. Toate informațiile privind achitarea taxei pentru locul de parcare (sumă, referință, modalități de plată) vor fi transmise prin e-mail.

 • Ce se întâmplă dacă nu s-a achitat taxa aferentă locului de parcare publică în termenul stabilit, după validarea cererii depuse prin intermediul platformei on-line?

  În cazul în care plata nu este efectuată în termen de 7 zile de la data validării, solicitarea va fi anulată automat, iar sistemul informatic va permite înregistrarea unei noi solicitări după 30 de zile de la data la care a fost anulată solicitarea inițială.

 • Cum pot obține un loc de parcare persoanele cu dizabilități?

  În cazul în care pentru solicitările privind atribuirea locurilor de parcare de reședință destinate persoanelor cu dizabilități depuse în baza Metodologiei de atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nu se pot identifica locuri de parcare de reședință disponibile, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 poate proceda la atribuirea unui loc în parcajele publice.

 • În ce situații se reziliază de drept contractul deutilizare a locului de parcare publică?

  Situațiile care conduc la rezilierea de drept a contractului de utilizare a unui loc de parcare publică sunt:

  • Depășirea termenului de achitare integrală a taxei aferente prelungirii contractului de utilizare (31 ianuarie a fiecărui an);
  • Netransmiterea, prin intermediul platformei on-line, a documentelor care au suferit modificări, înterior prelungirii contractului sau cu nerespectarea termenului de 30 de zile de la data la care au intevenit modificările;
  • Neachitarea până la finele anului fiscal anterior a tuturor creanțelor fiscale (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea).
  • În cazul în care locul de parcare respectiv va fi eliberat în vederea ocupării de către o persoană cu dizabilități;
  • utilizarea mai multor locuri de parcare publică/de reședință de către același autovehicul;
  • amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare, blocatoare proprii, precum și trasarea/retrasarea în regie proprie a marcajelor orizontale,
  • Nerespectarea unui sau mai multor obligații din cele ce urmează:
  1. a) să ocupe locul de parcare indicat în contract;
  2. b) să achite anual taxele, impozitele amenzile și alte obligații fiscale scadente aflate în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4;
  3. c) să respecte semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a parcajelor;
  4. d) să nu ridice niciun fel de construcţie ori să monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat, să nu transmită sau să cedeze unor terţe persoane locul de parcare, în caz contrar fiind direct răspunzător civil sau penal, iar contractul de utilizare a locului de parcare de reședință devine nul de drept;
  5. e) să păstreze curăţenia în parcaje, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;
  6. f) să nu execute activități de spălare/curățare a autovehiculelor;
  7. g) să elibereze necondiţionat locul de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie, sau dacă avut loc o reconfigurare a unui parcaj prin care s-a redus numărul de locuri de parcare;
  8. h) să transmită electronic prin intermediul platformei on-line, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, în termen de 30 zile, orice modificare survenită privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului/reşedinţei/sediului/punctului de lucru, schimbarea numărului de înmatriculare, ori vânzarea apartamentului/clădirii/sediului social/punctului de lucru sau a autovehiculului, în caz contrar, contractul de utilizare încetează de drept;
  9. i) renunţarea la locul de parcare se face în baza unei solicitări transmise electronic prin intermediul platformei on-line la care se anexează copie C.I.,/B/I, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;
  10. j) să afişeze cardul de abonat, la loc vizibil în colțul din dreapta jos al parbizului autovehiculului;
  11. k) să nu întreprindă nicio acţiune cu scopul de a obţine venituri de la alţi utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;
  12. l) să prezinte necondiţionat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor toate documentele referitoare la acestea;
  13. m) să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greşite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului, inclusiv pentru blocatorul dat în custodie, dacă este cazul;
  14. n) să utilizeze locul de parcare doar pentru un autovehicul funcțional;
  15. o) să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (ITP) și asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;
 • Care este sancțiunea pentru parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, , semnalizate pe orizontală și/sau verticală, ca atare, cât și pe locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice?

  Parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, semnalizate pe orizontală și/sau verticală, ca atare, cât și pe locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice, semnalizate corespunzător, se sancționează cu blocarea roții autovehiculului, iar tariful pentru această situație este de 500 de lei/zi. Administratorul, concomitent cu blocarea roții, poate decide și ridicarea și relocarea autovehiculului într-un alt spațiu din parcaj, situație în care se aplică suplimentar tarifele aferente acestor operațiuni.

 • Care este sancțiunea în cazul nerespectării modului corect de a parca?

  Pentru nerespectarea modului corect de a parca, respectiv ocuparea mai multor locuri de parcare cu un singur autovehicul, se va proceda la blocarea roții autovehiculului sau, dacă se impune, pentru motive de blocare a căilor de acces sau evacuare, blocare a căilor de rulare, la ridicarea și depozitarea acestuia într-o altă secțiune a parcajului. În această situație tariful de deblocare este de 50 de lei/zi, si 50 de lei pentru operațiunea de ridicare și mutare cu platforma a autovehiculului, fără a fi exonerat utilizatorul de plata datorată pentru timpul în care a utilizat parcajul public.

 • Ce se întâmplă dacă se pierde cardul de abonat?

  Pierderea cardului de abonat se va anunța de îndată Administratorului pentru blocarea acestuia în sistemul informatic, utilizând datele de contact din contractul de abonament pentru utilizarea parcajului public la sol și construite, iar tariful pentru configurarea și furnizarea unui nou card de abonat pentru acces fiind de 10 lei.

 • Ce se întâmplă dacă un utilizator al unui loc de parcare publică a luat ticket destinat utilizării pe oră, dar depășește două zile calendaristice în utilizarea consecutivă a parcajului?

  Este interzisă parcarea pe o perioadă mai mare de 2 (două) zile calendaristice consecutive cu excepția abonamentelor pe locurile de parcare, iar Administratorul poate bloca și/sau ridica, înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul ce depășește acest termen.

 • Ce se întâmplă dacă se fură bunurile din autoturismul oprit/staționat în parcajul public?

  Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Administratorul și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nefiind responsabil de dispariția acestora.

 • Care este tariful în cazul ridicării autovehiculului?

  Ridicarea autovehiculelor, atunci când se impune, se va tarifa cu suma de 50 de lei, tarif care se va plăti concomitent cu cel de deblocare a roții.

 • Ce se întâmplă în cazul înstrăinării imobilului în temeiul căruia s-a obținut un loc de parcare în privința înstrăinătorului?

  Nu s-a reglementat procedura preluării locului de parcare al fostului utilizator, asemenea contractelor de utilizare a parcajelor de reședință, astfel că se depune o nouă solicitare de atribuire prin platforma online.

  În cazul în care titularul locului de parcare înstrăinează imobilul în temeiul căruia a obținut locul de parcare, contractul va înceta de drept dacă titularul nu va mai putea face dovada unui domiciliu/reședință/sediul social/punctul de lucru stabilit pe raza Sectorului 4 al Municipiului București.

 • Se pot schimba locurile de parcare între doi titulari?

  Nu s-a reglementat procedura efectuării schimbului între doi utilizatorui, asemenea contractelor de utilziare a parcajelor de reședință, astfel că se reziliază contractul de utilizare pentru un loc si se solicită un alt loc prin intermediul platformei online.

 • Se poate schimba titularul contractului?

  Nu s-a reglementat procedura efectuării schimbării titularului, asemenea contractelor de utilziare a parcajelor de reședință, astfel că se reziliază contractul de utilizare pentru un loc si se solicită un alt loc prin intermediul platformei online.

 • Care este soarta contractului de închiriere a locului de parcare în cazul decesului utilizatorului?

  Nu s-a reglementat procedura preluării locului de parcare al fostului utilizator, asemenea contractelor de utilizare a parcajelor de reședință, astfel că se depune o nouă solicitare de atribuire prin platforma online. Contractul de utilizare va înceta de drept în cazul decesului utilizatorului.

 • Se poate atribui un loc de parcare pe bază de abonament în parcajul public dacă există deja contract în derulare pentru utilizare unui parcaj de reședință pentru același autoturism?

  Nu se acceptă utilizarea mai multor locuri de parcare, aflate într-un parcaj public sau de reședință, de către același autovehicul. Pentru situația menționată, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va rezilia contractul/contractele existente, care conțin pentru locuri de parcare diferite, același autovehicul.

 • Utilizatorul locului de parcare poate monta singur un blocator?

  Lucrările privind montarea unui astfel de dispozitiv pe locul de parcare sunt executate exclusiv de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și doar în baza unei programări. În caz contrar, dispozitivul instalat în regie proprie va fi demontat, iar contractul încetează de drept.

 • Care sunt tarifele de deblocare a roții?

  Tarifele pentru deblocarea roții sunt progresive, după cum urmează:

  a.) Pentru prima abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, pentru numărul respectiv de înmatriculare  – deblocarea este gratuită, însoțită de un avertisment care va conține prevederile (în sinteză) ale prezentului Regulament. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi cel prevăzut la lit.b și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

  b.) Pentru a doua abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, pentru același număr de înmatriculare – tariful este de 50 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi cel prevăzut la lit.c și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

  c.) Pentru a treia abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, pentru același număr de înmatriculare – tariful este de 100 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi cel prevăzut la lit.d și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

  d.) Pentru a patra abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și următoarele, pentru același număr de înmatriculare – tariful este de 250 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

  e.) Pentru ocuparea abuzivă a unui loc de parcare de reședință destinat personelor cu handicap, marcate corespunzător, tariful de deblocare va fi de 500 lei/zi.

 • Unde se poate plătii tariful de deblocare a roților?

  Plata tarifului de deblocare și/sau ridicare, transport, depozitare a autovehiculului se face pe loc la reprezentanții Administratorului prin plata în numerar sau prin card, sume pentru care conducătorul autovehiculului va primi chitanță.

 • În cât timp se vor debloca roțile?

  Intervalul în care Administratorul intervine pentru deblocarea roții, în cazul încălcării regulamentului, variază în funcție de gradul de ocupare a echipelor care realizează respectivele operațiuni, dar nu va fi mai mare de 3 (trei) ore, timp care va fi tarifat în condițiile menționate precedent pentru ieșirea din parcaj a autovehiculului.