Parcări Publice

Parcări Publice

Începând cu 14.09.2018, locurile de parcare publice pe bază de abonament vor fi atribuite în baza solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei online, în limita locurilor disponibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.

Consultă regulamentul

Regulamentul privind parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

despre

parcări în cifre

Grad de ocupare

Locuri stații electrice

Locuri parcare publică

Video

Anunțuri și Comunicate de presă

Parcajul public “Dimitrie Cantemir” va fi disponibil de la 27 octombrie

Începând de miercuri, 27 octombrie 2021, locurile publice de parcare amenajate pe Bd. Dimitrie Cantemir vor fi tarifate cu 1 leu/două ore în Zona Verde, respectiv cu 2 lei/oră în Zona Galbenă. . Plata parcării se poate efectua prin SMS la numărul 7424. Exemplu: Zona Verde –  K2B123ABC, unde K – reprezintă codul parcajului, 2 –

Parcajul public “Cuțitul de Argint” va fi disponibil de la 23 octombrie

Începând de sâmbătă, 23 octombrie 2021, locurile publice de parcare recent amenajate pe Str. Cuțitul de Argint vor fi tarifate cu 1 leu/două ore, fiind încadrate în Zonă Verde. Plata parcării se poate efectua prin SMS la numărul 7424. Exemplu:  E2B123ABC, unde E – reprezintă codul parcajului, 2 – durata dorită (în ore),  B123ABC –

De la 1 octombrie sunt disponibile abonamentele în parcajele publice stradale

Începând de vineri, 1 octombrie 2021, este disponibilă opțiunea abonării în parcajele publice stradale amplasate pe arterele Bulevardul Tineretului, Bulevardul Constantin Brâncoveanu, Șoseaua Berceni și Șoseaua Giurgiului.  Tariful abonamentul lunar este de 60 lei/lună (TVA inclus), nefracționabil, și permite utilizarea unui loc de parcare aflat în zonele semnalizate corespunzător prin panouri informative cu mențiunea „ZONA

ZONELE DE TARIFARE DIN PARCAJELE PUBLICE STRADALE ALE SECTORULUI 4

Începând de astăzi, 23 august 2021 a început tarifarea celor peste 2500 de locuri de parcare publică de pe bulevardele din Sectorul 4. Venim în ajutorul dumneavoastră prin publicarea tabelului alăturat, în care se regăsește reorganizarea și împărțirea celor două zone de tarifare, marcate cu galben, respectiv verde. Zona galbenă, tarifată cu 2 lei/oră, a

Întrebări frecvente

 • Ce tipuri de parcaje publice sunt reglementate și ce modalitate de utilizare au?

  Pe raza Sectorului 4, există următoarele modalități de reglementare a parcărilor publice:

  Parcaj public la sol – spațiu amenajat pe sol, în afara drumului public, dat în folosință publică, semnalizat prin indicatoare și marcaje rutiere, cu sau fără plată, destinat exclusiv parcării autovehiculelor.

  Parcare amenajată pe drumul public – spațiu amenajat, semnalizat prin indicatoare și marcaje rutiere, dat în folosință publică, cu sau fără plată, destinat exclusiv staționării autovehiculelor.

  Parcaj public construit – spațiu amenajat, în subteran sau etajat, dat în folosință publică, cu sau fără plată, pentru staționarea autovehiculelor pe diferite durate de timp.

  Parcaj public de tip PARK&RIDE – spațiul amenajat pe sol (în aer liber) sau în construcții speciale (subterane sau etajate), dat în folosință publică, pentru staționarea autovehiculelor pe o durată limitată.

 • Care sunt tarifele de staționare în cazul parcărilor publice la sol sau construite?

  Intervalul de taxare de referință este de 2 (două) ore, interval nefracționabil, primele 30 minute fiind netaxabile, iar planul tarifar include două variante, respectiv taxarea pe interval de referință sau abonamente lunare.

  1. 1 leu/interval tarifar de 2 (două) ore (TVA inclus). Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 2 (două) ore, cu excepția parcărilor publice ”Piața Sudului” (nivel 0 și nivel 1) și ”Complex Comercial Piața Sudului”, unde tariful este de 2 lei/oră (TVA inclus), primele 30 minute fiind netaxabile.
  2. pentru persoane fizice 10 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc nenominal. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare;
  3. pentru persoane fizice 20 lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc cu rezervarea unui anumit loc, prin utilizarea unui sistem tip blocator al locului respectiv de parcare, montat exclusiv de Administrator, pe cheltuiala acestuia. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare;
  4. pentru persoane juridice 30 lei /lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc nenominal. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare;
  5. pentru persoane juridice 40 lei /lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament/loc cu rezervarea unui anumit loc, prin utilizarea unui sistem tip blocator al locului respectiv de parcare, montat exclusiv de Administrator, pe cheltuiala acestuia. Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare.
 • Care sunt tarifele de staționare în cazul parcărilor publice de tip PARK&RIDE?

  Intervalul 7.00-19.00 se tarifează ca interval întreg, indiferent de ora la care se parchează (în interiorul intervalului) cu 3 lei/interval (TVA inclus).

  În afara intervalului menționat anterior, tariful este de 3 lei/oră (TVA inclus).

 • Care sunt tarifele de staționare în cazul publice pe stradă?

  Planul tarifar include două variante:

  1. Taxarea pe interval de referință

  De luni până duminică, între orele 08.00 – 18.00, intervalul de taxare de referință este de 2 (două) ore, interval nefracționabil, iar planul tarifar este de 1 leu/interval de 2 (două) ore (TVA inclus) pentru locurile de parcare aflate în zonele semnalizate corespunzător prin panouri informative cu mențiunea „ZONA VERDE”.

  Prin excepție pentru locurile de parcare din sectoarele cuprinse în Proiectul pilot „ZONA GALBENĂ” intervalul de taxare de referință este de 1 oră, interval nefracționabil, iar planul tarifar este de 2 lei/interval de 1 oră (TVA inclus). Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 2 (două) ore, respectiv 1 oră.

  Zonele cu locurile de parcare cuprinse în Proiectul pilot vor fi semnalizate corespunzător prin panouri informative cu mențiunea „ZONA GALBENĂ”.

  1. Abonamente

  Abonamentul lunar este de 60 lei/lună (TVA inclus), nefracționabil, și permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia.

  Abonamentul este valabil de luni până duminică în intervalul 8.00 – 18.00, doar  în cursul lunii în care a fost achiziționat.

  De luni până duminică între orele 18.00 – 08.00 parcarea este gratuită.

 • Cum obțin loc de parcare în parcajul public pe bază de abonament?

  Atribuirea locurilor pe bază de abonament în parcările publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București se va face de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în urma solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line, în limita locurilor disponibile.

  Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare se transmit exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro, Secțiunea „Solicitare loc de parcare”).

 • Cum depun o solicitare dacă nu dețin mijloace tehnice necesare accesării platformei on-line sau nu mă descurc?

  În cazul cetățenilor care nu dețin mijloacele tehnice necesare accesării platformei on-line sau care întâmpină dificultăți pe parcursul procesului de transmitere electronică a solicitărilor, îndeosebi persoane vârstnice, transmiterea se va efectua tot prin intermediul platformei on-line, la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu sprijinul reprezentanților instituției.

 • Care sunt condițiile necesare pentru atribuirea, respectiv menținerea locurilor de parcare publice aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București pe bază de abonament?

  Prin solicitarea de emitere a tichetului de acces/prin utilizarea cardului de abonat/prin staționarea sau oprirea autovehicului într-un spațiu amenajat sau stabilit și semnalizat corepunzător, conducătorul autovehiculului acceptă și se obligă să respecte toate condițiile prezentului Regulament.

  Este permis accesul în parcajele publice al autovehiculelor care nu depășesc masa totală maxim autorizată de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 2,5 m lățime și 5,5 m lungime.

  Este interzis accesul în parcajele publice a autovehiculelor care depășesc dimensiunile prevăzute la art.3 alin.(2), a rulotelor, autorulotelor, remorcilor sau semiremorcilor.

  Se împuternicește Primarul Sectorului 4 să stabilească prin Dispoziție, parcările publice destinate autovehiculelor care depășesc dimensiunile prevăzute la art.3 alin.(2), a rulotelor, autorulotelor, remorcilor sau semiremorcilor.

  Prin excepție, parcarea este permisă în parcările publice stabilite prin Dispoziția Primarului Sectorului 4, conform art. 3 alin.(4), iar tariful pentru utilizarea acestora pe bază de abonament este de  500 lei/lună (TVA inclus).

  Autovehiculele electrice și hibrid, precum și cele utilizate de persoanele cu dizabilități, beneficiază de acces gratuit în parcările publice ale Sectorului 4.

 • Care este procedura de urmat pentru depunerea solicitării privind atribuirea/menținerea unui loc de parcare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București utilizând platforma on-line?

  În secțiunea „Solicitare loc de parcare”, disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro) se va afișa harta dinamică. Se selectează din listă parcajul public dorit (colțul stânga-sus al ecranului). Pe ecran se va afișa zona în care se află parcajul public selectat. Locurile de parcare indicate cu roșu sunt locuri indisponibile, atribuite deja, iar cele de culoare verde sunt locuri libere. Locurile indicate prin culoarea albastru nu se pot atribui pe bază de abonament, fiind destinate taxării pe interval de referință.

  Pentru transmiterea electronică a unei solicitări privind atribuirea unui loc de parcare disponibil (marcat cu verde) se va selecta locul dorit. Sistemul informatic va bloca locul respectiv și va permite utilizatorului să completeze și să transmită electronic informațiile necesare procesului de atribuire.

  Pentru a evita eventuale necorcondanțe între harta on-line și situația din teren, solicitantul are obligația de a se documenta la fața locului (vizualizarea fizică în teren a locului dorit), înainte de a demara procesul de solicitare electronică. În cazul în care nu s-a efectuat documentarea prealabilă și a fost solicitat un loc care în teren nu există, contractul se va rezilia, în urma constatării erorii materiale din harta on-line.

  Ecran I – Identificare – se selectează tipul de persoană, respectiv persoană fizică sau juridică, se introduce CNP/CUI/CIF valid și adresa exactă de domiciliu/reședință/sediul social/punctul de lucru. Validarea acestor date se face în conformitate cu prevederile Art.1. În cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute la Art.1, procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat. Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

  Ecran II – Informații – se completează toate câmpurile obligatorii (cele marcate cu *) și cele opționale (dacă este cazul) cu informațiile necesare procesului de atribuire. Informațiile referitoare la autovehicul (număr de înmatriculare, valabilitate ITP, marca auto) trebuie să fie identice cu cele din certificatului de înmatriculare al autovehiculului (talon). Numărul de telefon și adresa de e-mail ale utilizatorului trebuie să fie valide. Se vor transmite informări (SMS/e-mail) atât pe parcursul procesului de atribuire, cât și pe întreaga durată a contractului. În cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute la Art.1, procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat. Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

  Ecran III – Documente – documentele necesare vor fi scanate/fotografiate și atașate în câmpurile specifice. Atașarea actului de identitate/CUI, a certificatului de înmatriculare al autovehiculului (talon) și a asigurării obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA) sunt câmpuri obligatorii (cele marcate cu *). Dacă este necesar, pot fi atașate documente și în câmpurile aferente contractului de comadat, contractului de leasing, certificatului prinvind încadrarea în grad de handicap (pentru persoanele cu dizabilități), viză de reședință. În cazul adresei de reședință se transmite actul de identitate și cu partea pe care a fost aplicată viza de reședință (verso).

  Finalizarea procesului de transmitere se face prin acținarea butonului „Trimite cerere”. Se va genera un număr unic de înregistrare și va fi transmis în mod automat un e-mail de confirmare către adresa de e-mail furnizată de către utilizator.

 • În cât timp se procesează documentele transmise prin intermediul platformei on-line?

  Termenul în care se va efectua procesarea documentelor este cuprins între 10 și 30 de zile de la data solicitării.

 • Care sunt modalitățile de plată a tarifelor de parcare în parcajele publice?

  Plata tarifelor de parcare, altele decât abonamente, se poate realiza, în general, prin următoarele modalități:

  1.  în numerar la automatele de plată din parcare;
  2. cu cardul la automatele de plată din parcare;
  3.  prin aplicația de mobil ”Primăria Sectorului 4”;
  4.  prin SMS;
  5.  prin alte aplicații informatice.
 • Care sunt modalitățile de plată a tarifelor de parcare în cazul abonamentelor în parcajele publice?

  Plata abonamentelor se va realiza prin numerar, la terminalele self-service indicate de Administrator,  cu cardul bancar, prin aplicația de mobil ”Primăria Sectorului 4”, ori online pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

 • Ce se întâmplă dacă nu funcționează sistemele de plată propuse de Administrator?

  În cazul nefuncționării sistemelor de plată, utilizatorii vor contacta dispeceratul Administratorului și vor obține informațiile necesare pentru validarea plății tarifului datorat, precum și pentru ieșirea din parcaj.

  Administratorul poate lua decizia de a permite ieșirea din parcare a unuia sau mai multor autovehicule, cu obligația utilizatorilor de a achita în termen de 24 de ore de la ieșirea din parcaj plata tarifului datorat, prin mijloacele indicate de Administrator (on-line, aplicație, terminale self-service, sms etc).

  Neplata tarifului datorat în termenul maxim indicat, constituie baza legală pentru ca Administratorul să se îndrepte împotriva utilizatorului în culpă, precum și să-i blocheze accesul, pe viitor, în parcajele publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, până la stingerea debitului înregistrat.

 • Ce se întâmplă după procesarea documentelor încărcate prin intermediul platformei on-line?

  După validarea solicitării, utilizatorul va primi un e-mail prin care se confirmă că documentele au fost procesate.

 • În cât timp de la validarea cererii depuse prin intermediul platformei on-line trebuie achitată taxa aferentă locului de parcare solicitat?

  După validarea cererii, utilizatorul trebuie să achite taxa pentru locul de parcare în termen de 7 zile de la data validării. Toate informațiile privind achitarea taxei pentru locul de parcare (sumă, referință, modalități de plată) vor fi transmise prin e-mail.

 • Ce se întâmplă dacă nu s-a achitat taxa aferentă locului de parcare publică în termenul stabilit, după validarea cererii depuse prin intermediul platformei on-line?

  În cazul în care plata nu este efectuată în termen de 7 zile de la data validării, solicitarea va fi anulată automat, iar sistemul informatic va permite înregistrarea unei noi solicitări după 30 de zile de la data la care a fost anulată solicitarea inițială.

 • Cum pot obține un loc de parcare persoanele cu dizabilități?

  În cazul în care pentru solicitările privind atribuirea locurilor de parcare de reședință destinate persoanelor cu dizabilități depuse în baza Metodologiei de atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4 al Municipiului București nu se pot identifica locuri de parcare de reședință disponibile, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 poate proceda la atribuirea unui loc în parcajele publice.

  În situațiile prevăzute la alin. (1), Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va demara procesul de eliberare a unui loc existent cu contract activ.

 • În ce situații se reziliază de drept contractul deutilizare a locului de parcare publică?

  Situațiile care conduc la rezilierea de drept a contractului de utilizare a unui loc de parcare publică sunt:

  • Depășirea termenului de achitare integrală a taxei aferente prelungirii contractului de utilizare (31 ianuarie a fiecărui an);
  • Netransmiterea, prin intermediul platformei on-line, a documentelor care au suferit modificări, înterior prelungirii contractului sau cu nerespectarea termenului de 30 de zile de la data la care au intevenit modificările;
  • Neachitarea până la finele anului fiscal anterior a tuturor creanțelor fiscale (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea).
  • În cazul în care locul de parcare respectiv va fi eliberat în vederea ocupării de către o persoană cu dizabilități;
  • Utilizarea mai multor locuri de parcare publică/de reședință de către același autovehicul;
  • Amplasarea oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare, blocatoare proprii, precum și trasarea/retrasarea în regie proprie a marcajelor orizontale,
  • Nerespectarea unui sau mai multor obligații din cele ce urmează:
  1.  să ocupe locul de parcare indicat în contract;
  2.  să achite anual taxele, impozitele amenzile și alte obligații fiscale scadente aflate în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4;
  3.  să respecte semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a parcajelor;
  4.  să nu ridice niciun fel de construcţie ori să monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat, să nu transmită sau să cedeze unor terţe persoane locul de parcare, în caz contrar fiind direct răspunzător civil sau penal, iar contractul de utilizare a locului de parcare devine nul de drept;
  5.  să păstreze curăţenia în parcare, inclusiv să asigure deszăpezirea pe timp de iarnă;
  6.  să nu execute activități de spălare/curățare a autovehiculelor;
  7.  să elibereze necondiţionat locul de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie, sau dacă avut loc o reconfigurare a unui parcaj prin care s-a redus numărul de locuri de parcare;
  8.  să transmită electronic prin intermediul platformei on-line, în termen de 30 zile, orice modificare survenită privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului/reşedinţei /sediului/punctului de lucru, schimbarea numărului de înmatriculare, ori vânzarea apartamentului/clădirii/sediului social/punctului de lucru sau a autovehiculului, în caz contrar, contractul de utilizare încetează de drept;
  9.  renunţarea la locul de parcare se face în baza unei solicitări transmise electronic prin intermediul platformei on-line la care se anexează copie C.I.,/BI;
  10.  să afişeze cardul de abonat, la loc vizibil în colțul din dreapta jos al parbizului autovehiculului;
  11.  să nu întreprindă nicio acţiune cu scopul de a obţine venituri de la alţi utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;
  12.  să prezinte necondiţionat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor toate documentele referitoare la acestea;
  13.  să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greşite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului, inclusiv pentru blocatorul dat în custodie, dacă este cazul;
  14.  să utilizeze locul de parcare doar pentru un autovehicul funcțional;
  15.  să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (ITP) și asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;

  Nerespectarea obligațiilor prevăzute în Regulamentul privind Parcările Publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 duce la rezilierea de drept a contractului de utilizare.

 • Care este sancțiunea pentru parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, , semnalizate pe orizontală și/sau verticală, ca atare, cât și pe locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice?

  Parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, pe locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice/hibrid, pe locurile destinate autovehiculelor de tip car sharing, semnalizate corespunzător, precum și parcarea în scop publicitar, se sancționează cu ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor în spațiile special amenajate, aplicându-se, în mod corespunzător procedura și tarifele prevăzute la art.6 alin.(7-9) din prezentul Regulament. În situația în care nu se poate proceda la operațiunea de ridicare, transport și depozitare din cauza imposibilității de a se interveni cu mijloace de ridicare auto se va lua măsura blocării roții, tariful de deblocare de referință fiind de 500 lei/24 h, tarif nefracționat. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația. Plata tarifului de deblocare pentru ocuparea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități nu îl exonerează pe conducătorul autovehiculului de sancțiunea prevăzută de Legea nr.448/2006, cu modificările și completările ulterioare.

 • Care este sancțiunea în cazul nerespectării modului corect de a parca?

  Pentru nerespectarea modului corect de a parca, respectiv ocuparea mai multor locuri de parcare cu un singur autovehicul, depășirea duratei maxime admise de parcare, neplata locului de parcare, se va proceda la blocarea roții autovehiculului.

 • Ce se întâmplă dacă se pierde cardul de abonat?

  Pierderea cardului de abonat se va anunța de îndată Administratorului pentru blocarea acestuia în sistemul informatic, utilizând datele de contact din contractul de abonament pentru utilizarea parcării publice, iar tariful pentru configurarea și furnizarea unui nou card de abonat pentru acces fiind de 50 lei.

 • Ce se întâmplă dacă se fură bunurile din autoturismul oprit/staționat în parcajul public?

  Ocupanților autovehiculelor li se recomandă să nu își lase bunuri de valoare în autovehicule, indiferent de zona în care se află, Administratorul și/sau Sectorul 4 al Municipiului București nefiind responsabil de dispariția acestora.

 • Care este tariful în cazul ridicării autovehiculului?

  Ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculelor în spațiile special amenajate se vor efectua conform prevederilor prezentului Regulament și se vor tarifa, după cum urmează :

  Tarifele de ridicare sunt în sumă de :

  – 100 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5 t, inclusiv;

  – 150 lei, pentru vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 5t.

  Tarifele de transport sunt în sumă de :

  – 100 lei, pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 5 t, inclusiv;

  – 150 lei, pentru vehiculele cu masă totală maximă autorizată de peste 5t.

  Tarifele de depozitare se stabilesc în funcție de perioada de staționare a vehiculului în spațiul special amenajat. În momentul depozitării efective a vehiculului, se percepe un tarif de 100 lei pentru 24 ore, iar după acestă perioadă, în funcție de timpul de depozitare, câte 50 lei pentru fiecare zi de staționare în depozit. Contravaloarea operațiunii de depozitare se calculează pe intervale de 24 ore, începând cu data și ora depozitării, nefracționat.

  Tarifele pentru ridicare, transport și depozitare se fac prin modalitățile de plată prevăzute la art. 5 alin.(12) din prezentul Regulament La plata tarifelor pentru ridicare, transport și depozitare se percepe TVA conform legii.

 • Se poate atribui un loc de parcare pe bază de abonament în parcajul public dacă există deja contract în derulare pentru utilizare unui parcaj de reședință pentru același autoturism?

  Nu se acceptă utilizarea mai multor locuri de parcare, aflate într-un parcaj public sau de reședință, de către același autovehicul. Pentru situația menționată, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va rezilia contractul/contractele existente, care conțin pentru locuri de parcare diferite, același autovehicul.

 • Utilizatorul locului de parcare poate monta singur un blocator?

  Lucrările privind montarea unui astfel de dispozitiv pe locul de parcare sunt executate exclusiv de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și doar în baza unei programări. În caz contrar, dispozitivul instalat în regie proprie va fi demontat, iar contractul încetează de drept.

 • Care sunt tarifele de deblocare a roții?

  Tarifele pentru deblocarea roții sunt progresive, după cum urmează:

  a.) Pentru prima abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 – tariful este de 50 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi cel prevăzut la lit.b) și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

  b.) Pentru a doua abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, pentru același număr de înmatriculare – tariful este de 100 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat va fi cel prevăzut la lit.c) și se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.

  c.) Începând cu a treia abatere înregistrată în baza de date electronică a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, precum și următoarele, pentru același număr de înmatriculare – tariful este de 250 lei. Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24 de ore de la blocare, tariful aplicat se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația. În cazul în care nu se solicită deblocarea roții în termen de 72 de ore de la blocare, se poate proceda la ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului în spațiile special amenajate, aplicându-se, în mod corespunzător procedura și tarifele prevăzute la art.6 alin.(7-9) din prezentul Regulament.

   

 • Unde se poate plătii tariful de deblocare a roților?

  Plata tarifului de deblocare a autovehiculului se face prin următoarele modalități de plată :

  1.  în numerar la automatele de plată din parcare;
  2.  cu cardul la automatele de plată din parcare;
  3.  în numerar/card la automatele de plată Selfpay;
  4.  online, pe site-ul mobilitateurbana4.ro;
  5.  cu cardul, prin sistem POS.
  6.  prin aplicația de mobil ”Primăria Sectorului 4”;
  7.  prin SMS, ca modalitate alternativă de plată pentru tarifele menționate la art.5 alin.(7) lit.a);
 • În cât timp se vor debloca roțile?

  Deblocarea roții se realizează în intervalul 09.00 -01.00, în termen de maximum 24 ore de la sesizarea efectuată de conducătorul autovehiculului în cauză.

  Sesizarea se face în intervalul orar 9.00 – 22.00.