Posturi în cadrul instituției

Posturi în cadrul instituției

Concursuri de recrutare

Centralizator cu rezultatele finale ale probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante din 17.08.2023 – proba scrisă și 21.08.2023 – proba interviu

Centralizator  cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante (17.08.2023 – proba scrisă)

Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 17.08.2023

Centralizator cu rezultatele privind contesațiile la selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 17.08.2023-proba scrisă, organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

Centralizator cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 17.08.2023 – proba scrisă, organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de execuție vacante, pe durată nedeterminată

 Centralizator cu rezultatul final al probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale vacante de execuție din data de 16.06.2022 – proba scrisă și din data de 17.06.2022 – proba interviu

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea unei funcții contractuale vacante de execuție (16.06.2022 – proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea unei funcții contractuale vacante de execuție din data de 16.06.2022

 Centralizator cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 16.06.2022 – proba scrisă

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unei funcții contractuale de execuție, vacantă, pe durată nedeterminată

 Centralizator final cu rezultatele probelor din cadrul examenului de tesare profesionala din data de 18.01.2022 (Proba Scrisa) si 21.01.2022 (Proba de interviu) din cadrul Directiei Mobilitate Urbana Sector 4.

 Borderou cu rezultatele la proba interviu la examenul de testare profesională din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

 Borderou cu rezultatele la proba scrisă la examenul de testare profesională din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

 ANUNȚ pentru examen de testare profesională din cadrul Direcției Mobilitate Sector 4

 Centralizator cu rezultatele finale din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție (23.11.2021-proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție (23.11.2021 – proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 23.11.2021

 Centralizator cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 23.11.2021-proba scrisă, organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

 ANUNȚ pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de execuție vacante, pe durată nedeterminată

 Centralizator cu rezultatele finale din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție (13.10.2021-proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție (13.10.2021 – proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 13.10.2021

 Centralizator cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 13.10.2021-proba scrisă, organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată

 Centralizator cu rezultatele finale din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție (19.08.2021-proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatul probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție (19.08.2021 proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 19.08.2021

 Centralizator cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 19.08.2021 – proba scrisă

 Centralizator cu rezultatele finale din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție (29.07.2021 proba practică+proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 29.07.2021-proba scrisă

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată

 Centralizator cu rezultatele probei practice și probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 29.07.2021

 Borderou cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 29.07.2021 – proba practică și proba scrisă, organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

 Centralizator cu rezultatele finale din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție (14.07.2021 proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatul probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție (14.07.2021 proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 14.07.2021

 Centralizator cu rezultatele finale din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de referent (08.07.2021 proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de referent IA din data de 08.07.2021 – proba scrisă

 Centralizator cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 14.07.2021 – proba scrisă, organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de consilier juridic și inspector de specialitate

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale vacante de execuție de referent din data de 08.07.2021

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată

 Centralizator cu rezultatele finale probei practice din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 06.07.2021 (08.07.2021 proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele finale din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere (06.07.2021 proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatul probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale vacante de conducere (06.07.2021 proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale vacante de conducere (06.07.2021 proba scrisă)

 Borderou selecție dosare cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 06.07.2021 – proba scrisă, organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante prevăzute în tabelul de mai jos

 Centralizator cu rezultatele finale din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție (22.06.2021 proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 25.06.2021 (22.06.2021 proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele privind contestațiile la proba scrisă din data de 22.06.2021 la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 22.06.2021

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată

 Borderou cu rezultate privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 22.06.2021 – proba scrisă, organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante.

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de conducere și de execuție vacante pe durată nedeterminată

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată

 Centralizator cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante din 10.05.2021 – proba scrisă, reluată în 20.05.2021 cf. art. 37 din H.G. nr. 286/2011 și  25.05.2021 – proba interviu

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 10.05.2021-proba scrisă, reluată în data de 20.05.2021, cf. art. 37 din H.G. Nr. 286/2011

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 10.05.2021, reluată în data de 20.05.2021

 Centralizator parțial cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante din 10.05.2021 – proba scrisă și  14.05.2021 – proba interviu

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție vacante din data de 10.05.2021-proba scrisă

 Centralizator cu rezultatele privind contestațiile la proba scrisă din data de 10.05.2021 la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 10.05.2021.

 Borderou cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 10.05.2021-proba scrisă organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante

Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de conducere și de execuție vacante pe durată nedeterminată

Centralizator cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante din 25.03.2021 – PROBA SCRISĂ și 31.03.2021 – PROBA INTERVIU.

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere si de execuție din data de 25.03.2021 – PROBA SCRISĂ

 Borderou cu rezultatele privind contestațiile la proba scrisă din data de 25.03.2021 la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante din data de 25.03.2021

 Borderou cu rezultatele privind contestațiile la selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 25.03.2021 – proba scrisă, organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante

 Borderou selecție dosare cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 25.03.2021-proba scrisă, organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante

Anunț amânare concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale de conducere și de execuție vacante pe durată nedeterminată, programat la data de 19.03.2021 – proba scrisă

Anunț pentru ocuparea prin concurs a unor funcții contractuale de conducere și de execuție vacante pe durată nedeterminată

 Centralizator cu rezultatele finale ale probelor din cadrul concursului de promovare într-o funcție contractuală de conducere vacantă din data de 10.02.2021 – proba scrisă și proba interviu

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de promovare într-o funcție contractuală de conducere vacantă din data de 10.02.2021 – proba scrisă

Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de promovare într-o funcție contractuală de conducere vacantă din data de 10.02.2021

 Centralizator cu rezultatele finale ale probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea pe durată nedeterminată a functiei contractuale de execuție din  data de 03.02.2021 – proba scrisă

Centralizatorul cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de promovare din data de 10.02.2021 – proba scrisă

 Borderou cu rezultatele probei scrise susținut în data de 03.02.2021 din cadrul concursului de recrutare

 Centralizatorul cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 03.02.2021 – proba scrisă

 Anunț pentru ocuparea prin concurs de promovare a unei funcții contractuale de conducere vacante pe durată nedeterminată

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unei funcții contractuale de execuție vacantă pe durată nedeterminată

 Centralizator cu rezultatele finale ale probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție din data de 22.10.2020 – proba scrisă și 26.10.2020 – proba interviu

 Borderou cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale de execuție vacante din data de 22.10.2020 – proba scrisă

 Anunț privind susținerea probei interviu, probă aferentă concursului de recrutare organizat în data de 22.10.2020 pentru ocuparea funcției contractuale de execuție din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

 Borderou cu rezultatele probei scrise sustinut in data de 22.10.2020 din cadrul concursului de recrutare

 Centralizatorul cu rezultatele privind selecția dosarelor înscrise la concursul de recrutare din data de 22.10.2020 – proba scrisă

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a unei funcții contractuale de execuție vacante pe durată nedeterminată

 Proces-Verbal cu rezultatul final în vederea angajării fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 zile de la data încetării stării de alertă a unui post vacant de execuție

 Borderou de afișare a selecției dosarelor depuse de candidații participanți pentru angajare, fără concurs, pe durată determinată, ce nu poate depăși 30 zile de la data încetării stării de alertă

 ANUNȚ de angajare personal contractual fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 zile de la data încetării stării de alertă

 Centralizator final cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale de execuție din data de 30.04.2020 – proba scrisă și 04.05.2020 – proba interviu

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale de execuție din data de 30.04.2020 – proba scrisă

 Anunț privind susținerea Interviului, proba aferentă concursului de recrutare organizat în data de 30.04.2020, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale vacante de execuție din data de 30.04.2020

 Borderou cu rezultatele privind selectia dosarelor înscrise la concursul de recrutare organizat în data de 30.04.2020 – proba scrisă

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Centralizator final cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 11.03.2020 (proba scrisă și proba practică)

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 11.03.2020 (proba scrisă și probă practică)

Centralizator cu rezultatele probei scrise și ale probei practice din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 11.03.2020

 Proces Verbal din 05.03.2020 privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 11.03.2020 – proba scrisă și proba practică

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Centralizatorul final cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 20.01.2020  (proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 20.01.2020 (proba scrisă)

 Anunț privind susținerea Interviului, proba aferentă concursului de recrutare organizat în data de 20.01.2020, pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție în cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 20.01.2020

 Proces Verbal din 13.01.2020 privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 20.01.2020 – proba scrisă

 Rectificare privind anunțul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1494 din 23.12.2019

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante

 Centralizator final cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 11.12.2019 (proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 11.12.2019

 Proces Verbal  din 04.12.2019 privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 11.12.2019 – proba scrisă

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante