Posturi în cadrul instituției

Posturi în cadrul instituției

Concursuri de recrutare

 Proces-Verbal cu rezultatul final în vederea angajării fără concurs, pentru o durată determinată ce nu poate depăși 30 zile de la data încetării stării de alertă a unui post vacant de execuție

 Borderou de afișare a selecției dosarelor depuse de candidații participanți pentru angajare, fără concurs, pe durată determinată, ce nu poate depăși 30 zile de la data încetării stării de alertă

 ANUNȚ de angajare personal contractual fără concurs, pentru o durată determinată, ce nu poate depăși 30 zile de la data încetării stării de alertă

 Centralizator final cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale de execuție din data de 30.04.2020 – proba scrisă și 04.05.2020 – proba interviu

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale de execuție din data de 30.04.2020 – proba scrisă

 Anunț privind susținerea Interviului, proba aferentă concursului de recrutare organizat în data de 30.04.2020, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcției contractuale vacante de execuție din data de 30.04.2020

 Borderou cu rezultatele privind selectia dosarelor înscrise la concursul de recrutare organizat în data de 30.04.2020 – proba scrisă

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Centralizator final cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 11.03.2020 (proba scrisă și proba practică)

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 11.03.2020 (proba scrisă și probă practică)

Centralizator cu rezultatele probei scrise și ale probei practice din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție din data de 11.03.2020

 Proces Verbal din 05.03.2020 privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 11.03.2020 – proba scrisă și proba practică

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale de execuție vacante

Centralizatorul final cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 20.01.2020  (proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 20.01.2020 (proba scrisă)

 Anunț privind susținerea Interviului, proba aferentă concursului de recrutare organizat în data de 20.01.2020, pentru ocuparea funcțiilor contractuale de conducere și de execuție în cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4

Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 20.01.2020

 Proces Verbal din 13.01.2020 privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 20.01.2020 – proba scrisă

 Rectificare privind anunțul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a, nr. 1494 din 23.12.2019

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante

 Centralizator final cu rezultatele probelor din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție

 Centralizator cu rezultatele probei interviu din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 11.12.2019 (proba scrisă)

 Centralizator cu rezultatele probei scrise din cadrul concursului de recrutare privind ocuparea funcțiilor contractuale vacante de conducere și de execuție din data de 11.12.2019

 Proces Verbal  din 04.12.2019 privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 11.12.2019 – proba scrisă

 Anunț pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor contractuale de conducere și de execuție vacante