Parcări de reședință

Parcări de reședință

Începând cu 14.09.2018, locurile de parcare de reședință vor fi atribuite în baza solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei online, în limita locurilor disponibile, în conformitate cu prevederile Regulamentului în vigoare.

Consultă noul regulament

Metodologia de atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

despre

parcări în cifre

Locuri retrasate

Locuri noi

Total parcări

Video

Anunțuri și Comunicate de presă

Începând cu data de 01.01.2024 se modifică regimul juridic al unor parcaje publice

Începând cu data de 01.01.2024 se modifică regimul juridic, prin transformarea în parcări de reședință, a următoarelor locuri de parcare publice: Locurile numerotate de la 1 la 44 din parcarea simbol Mixandrei Locurile numerotate de la 1 la 39 din parcarea simbol Dumbrăveni Locurile numerotate de la 2 la 23 și de la 26 la

Noi locuri de parcare de reședință disponibile începând cu 15 decembrie

În urma lucrărilor de reabilitare și reamenajare urbană a fost posibilă crearea de noi locuri de parcare de reședință pe următoarele artere: Strada Covasna (Simbol NT358)– 104 locuri Strada Covasna (Simbol NT360)– 28 locuri Aleea Someșul Mic (Simbol NT359) – 18 locuri Aleea Stupilor (Simbol 1004) – 48 locuri Strada Stupilor (Simbol NT162) – 18

Peste 200 de locuri noi de parcare vor fi disponibile din 24 mai

În urma lucrărilor de reabilitare și reamenajare urbană a fost posibilă crearea de noi locuri de parcare de reședință pe următoarele artere: Strada Frații Făgărășanu (Simbol NT235)– 7 locuri Strada Podul Înalt (Simbol NT236) – 18 locuri Strada Băcia (Simbol NT237) – 22 locuri Strada Serg. David Ilie (Simbol NT248) – 13 locuri Strada Vasilescu

Noi locuri de parcare de reședință disponibile începând cu 10 mai

În urma lucrărilor de reabilitare și reamenajare urbană a fost posibilă crearea de noi locuri de parcare de reședință pe următoarele artere: Strada Bâldana (Simbol NT245)– 19 locuri Strada Grigore Vodă (Simbol NT246) – 15 locuri Strada Ion Tănăsescu (Simbol NT247) – 18 locuri Strada Timus Nicolae (Simbol NT242) – 23 locuri Strada Băilești (Simbol

Întrebări frecvente

 • Parcajul de reședință se acordă numai persoanelor fizice?

  Nu, parcajul de reședință servește atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice care au domiciliul/reședința/sediul/punctul de lucru în imobilele aflate pe raza Sectorului 4 a Municipiului București.

 • Cum obțin loc de parcare de reședință?

  Atribuirea locurilor în parcările de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București se va face de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în baza solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line, în limita locurilor disponibile.

  Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare se transmit exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro, Secțiunea „Solicitare loc de parcare”).

 • Cum depun o solicitare dacă nu dețin mijloace tehnice necesare accesării platformei on-line sau nu mă descurc?

  În cazul cetățenilor care nu dețin mijloacele tehnice necesare accesării platformei online sau care întâmpină dificultăți pe parcursul procesului de transmitere electronică a solicitărilor, îndeosebi persoane vârstnice, transmiterea se va efectua tot prin intermediul platformei online, la sediul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, cu sprijinul reprezentanților instituției.

 • Care sunt condițiile necesare pentru atribuirea, respectiv menținerea locurilor de parcare de reședință aflate pe raza Sectorului 4 al Municipiului București?

  Listă condiții cumulative:

  1.  Nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare adresă de domiciliu/reședință (în cazul persoanelor fizice), excepție făcând situația prevăzută la Art. 25, alin.(1);
  2. Se pot atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele a căror masă totală autorizată este mai mică de 3,5 tone, iar dimensiunile acestora să fie de maxim 5,2 m lungime și 2,1 lațime, fără oglinzi;
  3. Se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru stabilit în imobilul respectiv, declarat în cerere și autoturismul înmatriculat în România;
  4. Se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care fac dovada că au domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru stabilit pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;
  5. Se pot atribui locuri de parcare pe o rază de maxim 250 de metri față de adresa de domiciliul/reședință/sediul social/punctul de lucru;
  6. Se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice al căror CNP/CUI nu este încă utilizat pentru un loc de parcare atribuit deja sau pentru o solicitare transmisă electronic prin intermediul platformei on-line, aflată în curs de soluționare, excepție făcând situația prevăzută la Art. 26, alin.(1);
  7. Se pot atribui numai persoanelor fizice sau persoanelor juridice care figurează în evidențele fiscale ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 (să aibă rol fiscal deschis);
  8. Se pot atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele ale căror numere de înmatriculare nu au fost încă utilizate pentru un loc de parcare atribuit deja sau pentru o solicitare transmisă electronic prin intermediul platformei on-line, aflată în curs de soluționare;
  9. Condiția de la prezenta literă va fi considerată îndeplinită dacă solicitantul se regasește în una dintre situațiile de mai jos:
  • parcarea se acordă pentru autovehiculele aflate în proprietate personală;
  • parcarea se acordă pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de leasing;
  • parcarea se acordă pentru autovehiculele utilizate în baza unor contracte de comodat/închiriere;
  • parcarea se acordă pentru autovehiculele date spre folosință fără comodat, în baza unor adeverințe (în cazul autovehiculelor folosite în interes de serviciu de la instituții publice).
  1. Se pot atribui numai persoanelor care nu figurează cu debite restante către bugetul local al Sectorului 4 al Municipiului București, condiție aplicabilă inclusiv în situațiile prevăzute la Art. 13, 14, 15 și 16
  2. Autovehiculul care figurează pe contractul de utilizare al locului de parcare trebuie să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (copie talon cu viza ITP);
  3. Autovehiculul care figurează pe contratul de utilizare al locului de parcare trebuie să aibă asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă;
  4. Se pot atribui cetățenilor străini sau cu dublă cetățenie, ce au autovehiculul înmatriculat în România, doar dacă dețin în proprietate un imobil în Sectorul 4 și au reședința acolo, doar pentru perioada de valabilitate a reședinței;
  5. Se pot atribui fie prin platforma on-line, fie direct de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, locuri de parcare pentru instituțiile publice, piețele Sectorului 4 și societățile comerciale, în limita locurilor disponibile.
 • Ce se întâmplă dacă locul de parcare din platforma online nu există la fața locului?

  Pentru a evita eventuale necorcondanțe între harta on-line și situația din teren, solicitantul are obligația de a se documenta, la fața locului (vizualizarea fizică în teren a locului dorit), înainte de a demara procesul de solicitare electronică. În cazul în care nu s-a efectuat documentarea prealabilă și a fost solicitat un loc care în teren nu există, contractul se va rezilia, în urma constatării erorii materiale din harta on-line.

 • Care este procedura de urmat pentru depunerea solicitării privind atribuirea/menținerea unui loc de parcare pe raza Sectorului 4 al Municipiului București utilizând platforma on-line?

  În secțiunea „Solicitare loc de parcare”, disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro), se va afișa harta dinamică. Se completează câmpul „Caută un imobil” (colțul stânga-sus al ecranului) cu adresa exactă de domiciliu/reședință/sediu social/punct de lucru. Pe ecran se va afișa zona în care se află imobilul căutat și parcajele aferente întregului areal. Locurile de parcare indicate cu roșu sunt locuri indisponibile, atribuite deja, iar cele de culoare verde sunt locuri libere.

  Pentru transmiterea electronică a unei solicitări privind atribuirea unui loc de parcare disponibil (marcat cu verde) se va selecta locul dorit. Sistemul informatic va bloca locul respectiv și va permite utilizatorului să completeze și să transmită electronic informațiile necesare procesului de atribuire.

  În cazul în care utilizatorul selectează un loc disponibil, aflat la o distanță mai mare de 150 de metri față de imobilul căutat, sistemul informatic va returna un mesaj de atenționare privind nerespectarea condițiilor prevăzute la Art. 8 alin. (1) litera e).

  Ecran I – Identificare – se selectează tipul de persoană, respectiv persoană fizică sau juridică/P.F.A./I.I./I.F., se introduce CNP/CUI valid și adresa exactă de domiciliu/reședință/sediul social/punctul de lucru. Validarea acestor date se face în conformitate cu prevederile Art. 8. În cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute la Art. 8, procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat. Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

  Ecran II – Informații – se completează toate câmpurile obligatorii (cele marcate cu *) și cele opționale (dacă este cazul) cu informațiile necesare procesului de atribuire. Informațiile referitoare la autoturism, motocicletă sau moped, după caz (număr de înmatriculare, valabilitate ITP, marca auto, R.C.A) trebuie să fie identice cu cele din certificatul de înmatriculare a autovehiculului (talon). Numărul de telefon și adresa de e-mail a utilizatorului trebuie să fie valide. Se vor transmite informări (SMS/e-mail) atât pe parcursul procesului de atribuire, cât și pe întreaga durată a contractului. În cazul în care nu sunt respectate condițiile prevăzute la Art. 8, procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat. Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

  Ecran III – Documente – documentele necesare vor fi scanate/fotografiate și atașate în câmpurile specifice. Atașarea actului de identitate/CUI, a certificatului de înmatriculare a autoturismului, motocicletei sau moped (talon) și a asigurării obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA) sunt câmpuri obligatorii (cele marcate cu *). Dacă este necesar, pot fi atașate documente și în câmpurile aferente contractului de comadat, contractului de leasing, certificatului prinvind încadrarea în grad de handicap (pentru persoanele cu dizabilități), viză de reședință valabilă. În cazul adresei de reședință se transmite actul de identitate și cu partea pe care a fost aplicată viza de reședință (verso).

  Finalizarea procesului de transmitere se face prin acționarea butonului „Trimite cerere”. Se va genera un număr unic de înregistrare și va fi transmis în mod automat un e-mail de confirmare către adresa de e-mail furnizată de către utilizator.

  Vizualizati VIDEO TUTORIAL

 • Cum funcționează cererile în asteptare?

  Solicitarile în așteptare sunt un tip aparte. Acestea nu reprezintă o solicitare expresă pentru un anume loc. În cazul acesta, la momentul respectiv nu au existat locuri disponibile pe o rază de 150 m față de imobil. Sistemul informatic a detectat acest lucru, a informat printr-un pop-up și a permis să se depună o solicitare în așteptare, tocmai pentru ca sistemul să aibă în evidență solicitările.

  Sistemul informatic anunță un solicitant despre eliberarea unui loc în zona, pe o rază de 150 m față de imobilul declarant în cerere, coroborat și cu ordinea de așteptare pe raza respectivă. În consecință, NU există un termen de soluționare, în funcție de cât de aglomerată este zona sau de dinamica acesteia (sunt zone unde gradul de ocupare este ridicat, iar rata de reziliere este foarte scazută, dar și zone unde dinamica privind eliberarea locurilor este mare), se poate intra pe flux într-o zi sau în câteva luni.

  De reținut faptul că solicitările în așteptare nu sunt monitorizate de un factor uman. Sistemul informatic în funcție de cum s-a eliberat un loc și de ordinea cronologică a depunerilor solicitărilor în așteptare va notifica faptul că a fost eliberat locul respectiv, iar persoana poate decide dacă il acceptă sau nu. În cazul refuzului, solicitarea în asteptare se închide de drept, iar pentru a fi in continuare notificat trebuie depusă o nouă cerere în așteptare. În cazul în care între timp pe raza de 150m sistemul identifică locuri disponibile, va permite să se facă o cerere expresă pentru un anume loc, fără a mai fi nevoit să se depună o solicitare în așteptare.

  Redăm extras din metodologia de atribuire a parcajelor rezidențiale situate pe raza Sectorului 4, secțiunea cererilor în așteptare:

  (4) b.) Sistemul informatic va ține evidența acestor tipuri de solicitări și va bloca în mod automat locurile care devin pe parcurs disponibile, urmând ca solicitanții, în astfel de cazuri, să aibă prioritate în procesul de atribuire, în ordinea cronologică a depunerii cererilor.

  c.) Solicitantul primește, după completarea solicitării, un e-mail prin care i se indică numărul de înregistrare a solicitării în așteptare;

  d.) În momentul eliberării/înființării unui loc de parcare, solicitantul aflat în așteptare (în ordinea cronologică a depunerii cererilor electronice), va fi notificat prin e-mail, în acest sens, având opțiunea de a accepta sau nu locul respectiv.

  e.) În cazul acceptării locului respectiv solicitantul va putea completa cererea on-line;

  f.) În cazul în care locul nu este acceptat sau solicitantul nu răspunde la notificare, solicitarea inițială se consideră clasată, fără a mai fi transmise notificări privind eliberarea unui alt loc de parcare. Pentru a reveni în lista de așteptare se va face o nouă solicitare pe platforma on-line.

  g.) Locul refuzat va fi propus automat următorului solicitant din lista de așteptare.

  h.) Termenul maxim în care o persoană aflată pe lista de așteptare poate accepta sau refuza un loc de parcare este de 72 ore (șaptezecișidouă). Se consideră refuz și netransmiterea unui răspuns către administrator în termenul anterior menționat. După expirarea acestui termen solicitarea se consideră a fi clasată și nu se mai poate accesa locul de parcare eliberat, caz în care, pentru a reveni pe lista de așteptare, se va face o nouă solicitare pe platforma on-line.

 • Ce se întâmplă dacă nu găsesc locuri disponibile în raza de 150m?

  În cazul în care nu există locuri libere disponibile pe o rază de 150 de metri liniari față de imobilul căutat,  sistemul informatic va returna un mesaj de atenționare și va permite utilizatorului să transmită electronic o solicitare în vederea identificării, de către reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 a unor spații pentru amenajarea de noi locuri de parcare, dacă situația din teren permite acest lucru, concomitent cu înscrierea în lista de așteptare în cazul eliberării unui loc în zonă.

   

 • În cât timp se procesează documentele transmise prin intermediul platformei on-line?

  Solicitarea va fi procesată de către un operator din cadrul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 pentru a confirma că fișierele transmise sunt valide, că se pot deschide sau că sunt lizibile.

  Termenul în care se va efectua procesarea documentelor este cuprins între 10 și 30 de zile de la data solicitării.

  În cazul în care sistemul informatic nu funcționează în parametrii normali, ca urmare a unor probleme de natură tehnică, sau în contextul unui flux mare de solicitări transmise într-un interval de timp redus, procesarea se va efectua peste termenul maxim prevăzut, dar nu mai mult de 45 de zile.

  În termen de 7 zile de la validare trebuie efectuată plata și, după înregistrarea automată a plății în sistem, se imprimă contractul de utilizare.

 • Ce se întâmplă după procesarea documentelor încărcate prin intermediul platformei on-line?

  După validarea solicitării, utilizatorul va primi un e-mail prin care se confirmă că documentele au fost procesate.

 • Ce se întâmplă dacă există neconcordanțe între informațiile introduse în sistem și documentele atașate?

  În cazul în care există neconcordanțe între informațiile introduse și documentele atașate sau intervin situații neprevăzute, reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 pot cere solicitantului clarificări sau informații suplimentare. Solicitantul are obligația de a trimite clarificările/documentele cerute în maxim 3 (trei) zile lucrătoare, în caz contrar solicitarea privind atribuirea locului de parcare putând fi invalidată (respinsă) de drept.

 • În cât timp de la validarea cererii depuse prin intermediul platformei on-line trebuie achitată taxa aferentă locului de parcare solicitat?

  După validarea cererii, utilizatorul trebuie să achite taxa pentru locul de parcare în termen de 7 zile de la data validării. Toate informațiile privind achitarea taxei pentru locul de parcare (sumă, referință, modalități de plată) vor fi transmise prin e-mail.

 • Ce se întâmplă dacă nu s-a achitat taxa aferentă locului de parcare de reședință în termenul stabilit, dupa validarea cererii depuse prin intermediul platformei on-line?

  În cazul în care plata nu este efectuată în termen de 7 zile, solicitarea va fi anulată automat, iar sistemul va bloca CNP timp de 30 zile de la data la care s-a invalidat solicitarea de atribuire loc parcare.

  Este permisă înregistrarea unei noi solicitări după 30 de zile de la data la care a fost anulată solicitarea inițială.

 • Cum pot obține un loc de parcare persoanele cu dizabilități?

  Persoanele cu dizabilități vor avea prioritate la atribuirea unui loc de parcare. Acestea pot accesa platforma on-line, însă dacă nu găsesc un loc liber disponibil convenabil, vor accesa , Secțiunea „Persoane cu dizabilități”.

  Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități se transmit electronic, prin intermediul platformei on-line disponibilă pe website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 (www.mobilitateurbana4.ro, Secțiunea „Persoane cu dizabilități”). În formularul cu regim special se introduc informațiile necesare.

 • Ce se întâmplă dacă nu există un loc disponibil pentru persoanele cu dizabilități?

  În cazul în care în zona imobilului nu există locuri disponibile, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va analiza solicitarea și va demara procesul de eliberare a unui loc existent cu contract activ, sau dacă nu se găsește un asemena loc la o distanță optimă față de imobilul respectiv, va demara procedura de creare a unui loc de parcare cât mai apropiat de accesul în imobilul respectiv.

  Pentru anumite situații Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va înainta Comisiei Tehnice de Circulație de la nivelul Primăriei Capitalei o solicitare expresă de înființare a respectivului loc de parcare și după obținerea avizelor va proceda la marcarea locului respectiv atât pe orizontală, cât și pe verticală, conform normelor în vigoare.

 • Unde se montează și păstrează cardul de parcare de reședință și care este utilitatea acestuia?

  Cardul de parcare de reședință vine însoțit de un buzunar de plastic transparent, autoadeziv ce trebuie expus (lipit) la loc vizibil în colțul din dreapta sus al parbizului autovehiculului, pentru identificare, în caz de control.

  De asemenea, prin scanarea codului de bare al cardului de parcare la stațiile de plată Self Pay, se poate achita taxa de utilizare a parcajului de reședință.

 • Care este sancțiunea în cazul pierderii/deteriorării cardului de parcare de reședință?

  În cazul pierderii/deteriorării cardului de parcare, procesul de reemitere se va tarifa cu suma de 10 lei/reemitere. Suma se poate achita prin aceleași metode de plată disponibile pentru restul taxelor și tarifelor încasate.

 • În ce situații se reziliază de drept contractul de închiriere a locului de parcare de reședință?

  Situațiile care conduc la rezilierea de drept a contractului de închiriere a unui loc de parcare de reședință sunt:

  1. Depășirea termenului de achitare integrală a taxei aferente prelungirii contractului de închiriere;
  2. Netransmiterea, prin intermediul platformei on-line, a documentelor care au suferit modificări, înterior prelungirii contractului sau cu nerespectarea termenului de 30 de zile de la data la care au intevenit modificările;
  3. Neachitarea până la finele anului fiscal anterior a tuturor creanțelor fiscale (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea)
  4. În cazul în care locul de parcare respectiv va fi eliberat în vederea ocupării de către o persoană cu dizabilități;
  5. Montarea unui blocator pe locul de parcare având contract de închiriere activ de către o altă persoană decât Direcția Mobilitate Urbană Sector 4
  6. Amplasarea, în cadrul parcărilor a oricărui tip de indicatoare, marcaje sau înscrisuri care să indice sau să sugereze rezervarea locurilor de parcare, blocatoare proprii, precum și trasarea/retrasarea în regie proprie a marcajelor orizontale;
  7. În cazul în care au fost încheiate contracte pentru mai multe locuri de parcare la aceeaşi adresă de domiciliu/reședință/sediul social/punct de lucru şi există solicitări ce îndeplinesc condițiile de acordare a unui singur loc de parcare;
  8. Utilizarea mai multor locuri de parcare de reședință de către același autovehicul;
  9. Nerespectarea unui sau mai multor obligații din cele ce urmează:

  – să ocupe locul de parcare indicat în contract;

  – să achite anual taxele, impozitele amenzile și alte obligații fiscale scadente aflate în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4;

  – să respecte semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a parcajelor;

  – să nu ridice niciun fel de construcţie ori să monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat, să nu transmită sau să cedeze unor terţe persoane locul de parcare, în caz contrar fiind direct răspunzător civil sau penal, iar contractul de închiriere al locului de parcare de reședință devine nul de drept;

  – să păstreze curăţenia în parcaje, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;

  – să nu execute lucrări de reparaţii sau întreţineri auto pe locul de parcare, inclusiv spalarea/curățarea acestora;

  – să elibereze necondiţionat locul de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie;

  – să transmită electronic prin intermediul platformei on-line, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, în termen de 30 zile, orice modificare survenită privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului/reşedinţei/sediului/punctului de lucru, schimbarea numărului de înmatriculare, ori vânzarea apartamentului/clădirii/sediului social/punctului de lucru sau a autovehiculului, în caz contrar, contractul de închiriere încetează de drept;

  – să afişeze cardul de parcare de reședință, la loc vizibil în colțul din dreapta jos al parbizului autovehiculului;

  – să nu întreprindă nicio acţiune cu scopul de a obţine venituri de la alţi utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;

  – să prezinte necondiţionat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor toate documentele referitoare la acestea;

  – să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greşite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului, inclusiv pentru blocatorul dat în custodie, dacă este cazul;

  – să utilizeze locul de parcare doar pentru un autovehicul funcțional;

  – să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (ITP) și asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă.

 • Ce se întâmplă în cazul înstrăinării imobilului în temeiul căruia s-a obținut un loc de parcare în privința înstrăinătorului?

  În cazul în care titularul locului de parcare înstrăinează imobilul în temeiul căruia a obținut locul de parcare, contractul va înceta de drept după 90 (nouăzeci)) de zile de la data intrării în posesia imobilului a noului proprietar, timp în care noul proprietar are un drept de preemțiune la obținerea unui contract de utilizare pe același loc. Noul proprietar va putea valorifica dreptul de preempțiune numai dacă îndeplinește celelalte condiții din prezenta Metodologie. Solicitarea se transmite electronic prin intermediul platformei on-line, în interiorul termenului anterior menționat, în secțiunea corespunzătore.

 • Ce se întâmplă dacă s-a înstrăinat autovehiculul în temeiul căruia s-a obținut locul de parcare?

  În cazul în care titularul locului de parcare înstrăinează autoturismul în temeiul căruia a obținut locul de parcare, contractul va înceta de drept, dacă nu și-a cumpărat un alt autoturism   în termen de 90 de zile și nu a depus, în același termen de 90 de zile o solicitare de modificare a datelor autoturismului în acest sens.

 • Se pot schimba locurile de parcare între doi titulari?

  Schimbarea locurilor de parcare între doi utilizatori se poate realiza prin transmiterea on-line pe site-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, la adresa www.mobilitateurbana4.ro , Registratura Online, secțiunea „alt tip de sesizare” privind parcarea de reședință a următoarelor documente:

  a) cerere completată și semnată olograf de ambii titulari care să conțină datele de identificare ale acestora, inclusiv numărul contractelor de utilizare, adresele de e-mail, menționarea locurilor de parcare pe care le dețin și a simbolurilor parcajelor în care se regăsesc respectivele locuri;

  b) declarația ambilor utilizatori prin care își asumă răspunderea privind realitatea, exactitatea și legalitatea documentelor/datelor/ transmise.

  c) cărțile de identitate ale ambilor utilizatori care doresc efectuarea schimbului locurilor de parcare de reședință;

  d) documentele ambelor autoturisme, motociclete sau mopede, după caz : certificatele de înmatriculare (din care să reiasă datele de identificare ale autoturismelor, motocicletelor sau mopedelor, după caz și ale proprietarilor acestora), perioada de valabilitate a I.T.P și R.C.A. valabil;

  Cedarea unui contract de utilizare a unui loc de parcare de reședință nu se poate face către terțe persoane care nu au loc de parcare.

   

 • Se poate schimba titularul contractului?

  Schimbarea titularului din contract se poate realiza doar între persoanele fizice sau juridice/P.F.A./I.I./I.F. care au domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru la aceeași adresă și se operează în baza unei solicitări ce se transmite electronic prin intermediul platformei on-line, însoțită atât de documentele actualului titular, cât și ale viitorului titular, sau la Registratura Direcției Mobilitate Urbană Sector 4.

 • Ce se întâmplă cu contractul de închiriere a locului de parcare în cazul decesului utilizatorului?

  În cazul decesului utilizatorului, pentru a prelua locul de parcare, moștenitorul va transmite electronic prin intermediul platformei on-line, certificatul de deces și documentul din care rezultă că are domiciliul la adresa defunctului, în termen de 90 (nouazeci) de zile de la data decesului. Netransmiterea documentelor în termenul prevăzut conduce la încetarea de drept a contractului.

 • Cum se face accesul în parcajele de reședință dotate cu sistem de acces automatizat?

  În cazul în care parcajul este prevăzut cu sistem de acces automatizat, se va elibera și o cartelă magnetică pentru acces, pentru care se percepe o taxă de operare și mentenanță în valoare de 50 lei/an, achitată integral și în aceleași condiții cu taxa de utilizare a parcajului de reședință.

 • Care este sancțiunea în cazul pierderii sau deteriorării cartelei magnetice?

  În cazul pierderii/deteriorării cartelei magnetice, procesul de reemitere se va tarifa cu suma de 50 lei/reemitere. Suma se poate achita prin aceleași metode de plată disponibile pentru restul taxelor și tarifelor încasate.

 • Cum se poate evita ocuparea abuzivă a locului de parcare?

  Pentru a evita ocuparea abuzivă a locului de parcare, utilizatorul poate solicita,  electronic, prin intermediul platformei on-line, montarea unui blocator automat pe întreaga perioadă de utilizare a locului de parcare, în limita disponibilității, blocator care va fi achiziționat exclusiv de către Sectorul 4 al Municipiului București și  care va fi predat, în baza unui proces-verbal, în custodia solicitantului, împreună cu echipamentele necesare funcționării acestuia. Lucrările privind montarea unui astfel de dispozitiv pe locul de parcare sunt executate exclusiv de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în baza unei programări. Dispozitivul instalat în regie proprie va fi demontat fără preaviz, iar contractul de utilizare al locului de parcare încetează de drept, în conformitate cu prevederile art. 22 alin.(1) litera d).

 • Care este tariful utilizării unui blocator?

  Tariful utilizării unui blocator este de 10 lei/lună și se plătește anual. În cazul în care tariful nu se mai achită, blocatorul va fi demontat fără preaviz, iar utilizatorul are obligația să predea Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 toate componentele primite în custodie (chei, telecomenzi, încărcător, acumulator etc.) în termen de 5 (cinci) zile de la data demontării.

 • Persoanele cu dizabilități vor plăti taxa de utilizare a blocatorului?

  Persoanele cu dizabilități beneficiază de prioritate și gratuitate la opțiunea montării unui blocator pentru locul de parcare pentru întreaga perioadă în care este încadrat sub această formă la utilizare a parcajului de reședință în limita stocului existent.

 • Cum pot solicita montarea unui blocator?

  Solicitarea montării unui blocator se face accesând Registratura online a Direcției de Mobilitate Urbană, unde există un formular special pentru acest tip de solicitare.

 • Care este sancțiunea pentru ocuparea abuzivă a unui loc de parcare de reședință?

  Ocuparea abuzivă a unui loc de parcare de reședință poate fi sancționată de către reprezentanții Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 prin blocarea roții vehiculului care a parcat abuziv.

  Blocarea autovehiculului se efectuează prin imobilizarea roții stânga față a acestuia, cu dispozitive special fabricate în acest sens. Dispozitivul va asigura imposibilitatea îndepărtării acestuia, nepermițând demontarea roții blocate.

  Pentru situații deosebite în care prin ocuparea abuzivă a unui/unor loc/locuri de parcare de reședință se blochează accesul în zonă a autovehiculelor de intervenție aparținând serviciului de ambulanță, poliție, pompierilor, autospecialelor de salubrizare etc, sau în cazul refuzului utilizatorului de a muta autovehiculul pentru a permite efectuarea de lucrări de amenajare, remarcare, retrasare a locurilor de parcare de reședință, se poate lua măsura ridicării autovehiculului și mutarea acestuia pentru a debloca zona.

  În acest caz, tariful de ridicare și mutare al autovehiculului este de 150 lei.

 • Care sunt tarifele de deblocare a roții?

  Tarifele pentru deblocarea roții sunt progresive, după cum urmează:

  1. Art.53. alin(1) Tariful de deblocare este de 150(o suta cincizeci) lei TVA inclus.
  2. Art.53. alin(2) Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24(douăzeci și patru) de ore de la blocare, tariful aplicat pentru fiecare zi in care situatia persista va fi de 50(cincizeci) lei tva inclus.
  3. Art.54. (1) Pentru ocuparea abuzivă a unui loc de parcare de reședință sau a unui loc situat într-o parcare publică marcat corespunzător, destinat persoanelor cu dizabilități sau staționarea voluntară fără drept pe locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice/hibrid ori pe locurile destinate autovehiculelor de tip car sharing, semnalizate corespunzător într-o parcare publică, precum și pentru staționarea voluntară în scop publicitar sau de vânzare a unui autovehicul/vehicul, într-o parcare publică sau de reședință se va lua măsura tehnico-administrativă a ridicării, transportului și depozitării autovehiculului/vehiculului, iar în cazul în care nu se poate interveni cu mijloace de ridicare auto, se va putea lua, de către Operator, măsura tehnico-administrativă a blocării roții autovehiculului/vehiculului, tariful de deblocare de referință fiind de 500(cincisute) lei/24h, tarif nefracționat.
  4. (2) Dacă nu se solicită deblocarea roții în termen de 24(douăzeci și patru) de ore de la blocare, tariful se va calcula pentru fiecare zi în care persistă situația.
 • Unde se poate plăti tariful de deblocare a roților?

  Plata tarifului de deblocare se poate face prin următoarele modalități:

  a) în numerar/cu cardul la automatele de plată Selfpay;

  b) online, pe site-ul mobilitateurbana4.ro;

  c) cu cardul, prin sistem POS;

  d) prin SMS, ca modalitate alternativă de plată pentru tarifele menționate mai sus.

 • În cât timp se vor debloca roțile?

  Deblocarea roții se realizează în intervalul 09.00-01.00, în termen de maxim 3 ore de la solicitarea efectuată de conducătorul vehiculului în cauză. Solicitarea de deblocare se poate efectua în intervalul orar 9,00.- 22,00.

 • Ce obligații am, ca utilizator al unui loc de parcare?

  Utilizatorii parcajelor mai au și următoarele obligaţii:

  a) să ocupe locul de parcare indicat în contract;

  b) să achite anual taxele, impozitele, amenzile și alte obligații fiscale scadente aflate în evidențele fiscale ale D.G.I.T.L. Sector 4;

  c) să respecte semnalizarea rutieră verticală şi orizontală a parcajelor;

  d) să nu ridice niciun fel de construcţie ori să monteze dispozitive de blocare a accesului la locul de parcare utilizat, să nu transmită sau să cedeze unor terţe persoane locul de parcare, în afara prevederilor prezentei Metodologii, în caz contrar fiind răspunzător civil sau penal, iar contractul de utilizare a locului de parcare de reședință se va rezilia de drept;

  e) să păstreze curăţenia în parcaje, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;

  f) să nu execute lucrări de reparaţii sau întreţineri auto pe locul de parcare, inclusiv spălarea/curățarea acestora;

  g) să elibereze necondiţionat locul de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spaţiului de parcare sau dacă locului i s-a atribuit o altă destinaţie ori dacă a avut loc o reconfigurare a unui parcaj prin care s-a redus numărul de locuri de parcare sau în cazul în care instanța de judecată a obligat administratorul să pună în posesie un alt utilizator, în caz contrar, contractul de utilizare se va rezilia de drept;

  În cazul în care utilizatorul are obligația de a elibera necondiționat locul de parcare în situaţia efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea spaţiului de parcare, utilizatorul poate solicita, prin intermediul platformei online a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, restituirea părții din taxa de parcare aferentă timpului în care nu a putut utiliza locul de parcare.

  h) să transmită electronic, prin intermediul platformei on-line, în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare, orice modificare survenită privind schimbarea numelui, schimbareadomiciliului/reşedinţei/sediului/punctului de lucru, schimbarea numărului de înmatriculare ori vânzarea apartamentului/clădirii/sediului social/punctului de lucru sau a autoturismului, motocicletei sau mopedului, în caz contrar, contractul de utilizare încetează de drept;

  i) renunţarea la locul de parcare se face în baza unei solicitări transmise electronic prin intermediul platformei on-line, la care se anexează copie C.I./B.I.;

  j) în cazul decesului utilizatorului, moștenitorul va proceda conform prevederilor Art. 17;

  k) să afişeze cardul de parcare de reședință la loc vizibil, în colțul din dreapta jos al parbizului;

  l) să nu întreprindă nicio acţiune cu scopul de a obţine venituri de la alţi utilizatori ca urmare a folosirii locului de parcare alocat;

  m) să prezinte necondiţionat persoanelor împuternicite să efectueze controlul asupra parcajelor toate documentele referitoare la acestea;

  n) să suporte contravaloarea daunelor cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcajului, ca urmare a unor manevre greşite sau a nerespectării semnalizării rutiere sau a normelor de utilizare a parcajului, inclusiv pentru blocatorul dat în custodie și să procedeze în conformitate cu prev. art.20 alin. (4), dacă este cazul;

  o) să utilizeze locul de parcare doar pentru un autovehicul funcțional;

  p) să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (ITP), asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă și viza de reședință valabilă, dacă este cazul, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de utilizare a locului de parcare de reședință ;

 • Pot sa-mi marchez singur locul de parcare?

  Este interzisă orice operațiune și/sau intervenție asupra locurilor de parcare de reședință, în regie proprie. Pentru marcarea/remarcarea locului de parcare de reședință se poate face o cerere specială, accesând Registratura online.

 • Care sunt faptele care constituie contravenții și care sunt sancțiunile aferente?

  Constituie contravenții și se sancționează cu următoarele:

  1. Nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c), e), f) cu amendă de la 100 la 500 lei;
  2. Nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) lit. d) și art. 23, cu amendă de la 500 la 1.000 lei.

  Cuantumul amenzilor poate fi actualizat anual, prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile legale.  Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data la care i s-a comunicat procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției, jumătate din minimul amenzii.

  Constatarea contravențiilor din prezenta hotărâre și aplicarea sancțiunilor se face de către Direcția Generală de Poliție Locală Sector 4.

  Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și contravențiilor stabilite prin prezenta hotărâre.

 • Ce se întâmplă în situația în care pe spațiul destinat parcajului autovehiculelor au fot emise autorizări pentru începerea unor lucrări publice sau a avut loc o reconfigurare a parcajului?

  Persoanele fizice sau persoanele juridice/P.F.A./I.I./I.F.  care au pierdut dreptul de utilizare a locurilor de parcare în urma emiterii autorizărilor pentru începerea executării unor lucrări publice în zonă sau în cazul în care locului i s-a atribuit o altă destinaţie ori a avut loc o reconfigurare a parcajului prin care s-a redus numărul de locuri de parcare sau în cazul în care instanța de judecată a obligat administratorul să pună în posesie un alt utilizator, pot fi realocate în zonă, inclusiv în alte parcaje (pe o rază de 150 metri liniari față de domiciliul/reședința/sediul social/punctul de lucru al titularului de contract), cu prioritate, de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, în limita locurilor disponibile.