Atribuții

Atribuții

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, o instituție publică locală în subordinea Consiliului Local Sector 4, înființată prin H.C.L. Sector 4 Nr. 8 din 31.01.2018.

Obiectul de activitate al Direcţiei Mobilitate Urbană Sector 4 este:

(1)

Realizarea şi implementarea unei strategii integrate de mobilitate urbană, racordată la Planul de Mobilitate Urbană a Municipiului Bucureşti;

(2)

Realizarea şi implementarea unei strategii privind creşterea siguranţei pietonilor şi a participanţilor la trafic, mai ales în zonele cu risc crescut şi în zonele unităţilor de învăţământ, a unităţilor spitaliceşti, alte instituţii de interes public;

(3)

Realizarea studiilor de trafic la nivelul întregului sector, prin care să se optimizeze mobilitatea, în concordanţă cu strategiile existente la nivelul Municipiului Bucureşti;

(4)

Dezvoltarea transportului alternativ, prin crearea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurii necesare pentru biciclete, centre de închirieri biciclete de tip self-service, dezvoltarea unei reţele de parcări speciale pentru biciclete şi alte elemente de infrastructură necesare acestui tip de transport alternativ;

(5)

Promovarea utilizării transportului public şi a mijloacelor ecologice în detrimentul utilizării autoturismelor personale;

(6)

Implementarea unor soluţii de tip Smart City în Sectorul 4, inclusiv integrarea tututor subsistemelor existente şi dezvoltarea altor subsisteme noi, în concordanţă cu strategiile de la nivelul Sectorului 4 şi Municipiul Bucureşti;

(7)

Realizarea şi implementarea unei strategii cu privire la parcările de reşedinţă şi parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4;

(8)

Creşterea numărului de parcări publice şi de reşedinţă şi administrarea acestora, inclusiv încasarea taxelor aferente acestor servicii publice, în vederea optimizării utilizării domeniului public şi a scăderii poluării, în concordanţă cu nevoile cetăţenilor din Sectorul 4;

(9)

Crearea unei infrastructuri moderne de monitorizare şi avertizare a locuitorilor din Sectorul 4 cu privire la poluarea existentă;

(10)

Accesearea fondurilor nerambursabile şi implementarea de proiecte cu finanţări nerambursabile, conform specificului instituţiei;

(11)

Realizarea unor programe şi campanii de informare şi educare, promovare şi publicitate privind mobilitatea urbană;

(12)

Colaborarea cu mass-media în vederea asigurării vizibilităţii programelor specifice mobilităţii urbane, derulate la nivelul Sectorului 4;

(13)

Îndeplinirea altor atribuţii şi acţiuni specifice, cu respectarea obiectului de activitate, precum şi alte atribuţii date de Consiliul Local Sector 4 şi/sau de Primarul Sectorului 4.