Conducere

Conducere

GÂF-DEAC   I.  IOAN

Director General

Informaţii personale
Naţionalitate
Română
Experienţa profesională
Perioada
Aprilie 2018 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
Director General
Activităţi şi responsabilităţi principale
Management, coordonare, management public
Numele şi adresa angajatorului
Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, Consiliul Local Sector 4, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, Et. 1, Sector 4
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Administrație publică locală
Perioada
Februarie 2017
Funcţia sau postul ocupat
Cercetător Științific Gr.III
Activităţi şi responsabilităţi principale
Cercetare
Numele şi adresa angajatorului
Institutul Național de Cercetări Economice „Cstin C. Kirițescu”, Casa Academiei Române, Calea 13 Septembrie, Nr.13, Bucuresti, Sector 5
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Cercetare
Perioada
Iunie 2016 – Aprilie 2018
Funcţia sau postul ocupat
Consilier Local Sector 4
Activităţi şi responsabilităţi principale
Președinte al Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţeneşti
Președinte al Comisiei
Numele şi adresa angajatorului
Consiliul Local Sector 4, București, Bulevardul George Cosbuc, nr. 6-16, Bucuresti, Sector 4, 040532
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Administraţie publică, Management public
Perioada
2011 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
Conferențiar universitar (Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5269/05.09.2011, Anexa 26, p.2/4, poz.17), ECONOMIST, JURIST, Dr. în ECONOMIE
Activităţi şi responsabilităţi principale
Cursuri şi seminarii la Management public, Managementul serviciilor publice, Economie,
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea Spiru Haret Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Str. Ion Ghica, nr.13, Sect.3, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Învătământ superior
Perioada
2008-2012
Funcţia sau postul ocupat
Consilier General
Activităţi şi responsabilităţi principale
Membru al Comisiei de Buget Finanţe, Secretarul Comisiei pentru Învăţământ, Cultură, Culte şi Sport, Membru al Comitetului Energetic Municipal
Numele şi adresa angajatorului
Consiliul General al Mun. Bucureşti, Spl. Independenţei nr.291-293 Sect. 6, c.p. 060042
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Administraţie publică, Management public
Perioada
1998-2003
Funcţia sau postul ocupat
Asistent cercetător ştiinţific
Activităţi şi responsabilităţi principale
Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Geologie şi Geofizică, Departamentul de Studii şi Cercetări, Implementare şi Microproducţie, Str. Traian Vuia 6, Sect. 2, Bucureşti
Numele şi adresa angajatorului
Consiliul General al Mun. Bucureşti, Spl. Independenţei nr.291-293 Sect. 6, c.p. 060042
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Cercetare ştiinţifică
Educaţie şi formare
Perioada
2014-2015
Calificare/diploma obţinută
DIPLOMĂ POSTDOCTORALĂ
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Proiectul Posdoctoral "Cultura română şi modele culturale europene: cercetare, sincronizare, durabilitate" finanţat din FSE prin POSDRU
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Academia Română
Perioada
2006-2009
Calificare/diploma obţinută
DOCTOR ÎN ECONOMIE
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Academia Română, – Institutul Naţional de Cercetări Economice Bucureşti
Perioada
2008
Calificare/diploma obţinută
Absolvent al COLEGIULUI NAŢIONAL DE APĂRARE, Cursul principal, Seria XX;
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Universitatea de Apărare „Carol I”, Colegiul Naţional de Apărare Bucureşti
Perioada
2004-2007
Calificare/diploma obţinută
DIPLOMĂ DE MASTER „Studii Administrative Europene”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti
Perioada
2000-2004
Calificare/diploma obţinută
Diplomă de Licenţă - ECONOMIST
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Facultatea de Marketing şi Comerţ Exterior, U.S.H. Bucureşti
Perioada
1999-2003
Calificare/diploma obţinută
Diplomă de Licenţă - JURIST
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu Bucureşti