POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

de utilizare a website-ului

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

 

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, instituție publică locală în subordinea Consiliului Local Sector 4, înființată prin H.C.L. Sector 4 Nr. 8 din 31.01.2018, are ca obiective principale următoarele:

 1. realizarea și implementarea unei strategii integrate de mobilitate urbană;
 2. creșterea siguranței pietonilor și a participanților la trafic;
 3. optimizarea mobilității;
 4. dezvoltarea transportului alternativ;
 5. promovarea utilizării transportului public și a mijloacelor ecologice;
 6. implementarea unor soluții de tip Smart City;
 7. realizarea și implementarea unei strategii cu privire la parcările aflate în administrarea Sectorului 4;
 8. monitorizarea și avertizarea cu privire la poluare;
 9. accesarea fondurilor nerambursabile;
 10. realizarea unor programe și campanii de informare și educare, promovare și publicitate privind mobilitatea urbană.

În cadrul Politicii de confidențialitate descriem modalitățile în care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 – în calitate de Operator prelucrează date cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – GDPR), precum și cu dispozițiile naționale aplicabile, Operatorul asigură și garantează exercitarea drepturilor deținute de către persoanele vizate.

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care Operatorul folosește cookie-uri prin intermediul website-ului administrat www.mobilitateurbana4.ro.

Dacă aveți nelămuriri cu privire la această Politică sau despre modul de utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta în scris la următoarele date de contact:

Operatorul de date cu caracter personal Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

 

Adresă Bd. Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et.1, Sector 4, București
Responsabil cu protecția datelor_ adresă corespondență electronică dpo@mobilitateurbana4.ro

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În cuprinsul Politicii de confidențialitate vom prezenta, în raport de fiecare scop declarat, următoarele: i) Categoriile de date; ii) Modalitatea de colectare; iii) Temeiul prelucrării; iv) Durata prelucrării, precum și Informații despre partajarea datelor și destinatari; Transferul datelor cu caracter personal, Securitatea prelucrării datelor și drepturile persoanelor vizate.

1. Prelucrarea datelor în cadrul procedurii de atribuire și menținere a locurilor de parcare de reședință

 

Activități exemplificative care implică prelucrarea datelor în acest scop i. Transmiterea de către persoana vizată a unei solicitări online privind atribuirea unui loc de parcare de reședință;

 

ii. Înregistrarea și soluționarea solicitării;

 

iii. Transmiterea comunicărilor către persoana vizată, inclusiv în cazul procedurilor de clarificare/completare documente;

 

iv. Procesarea plăților efectuate;

 

v. Încheierea, executarea contractului de închiriere a locului de parcare;

 

vi. Emiterea cardurilor/vignetelor de parcare, reemiterea cardurilor/vignetelor de parcare

Modalitatea de colectare a datelor Online prin intermediul platformei www.mobilitateurbana4.ro

 

Procesarea plăților se realizează printr-o entitate distinctă (EuPlătesc.ro), care acționează ca operator de date cu caracter personal.

Datele cu caracter personal

 

Date generale contact Nume, prenume, adresa de email, număr telefon posesor vehicul
Date identificare persoane i. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI, fotografie CI posesor vehicul;

 

ii. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI vânzător imobil;

 

iii. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI locator/comodant vehicul;

 

iv. Nume și prenume; CNP proprietar neposesor; adresa de domiciliu proprietar neposesor;

 

v. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI tutore/curator/asistent personal al persoanei cu dizabilități;

 

vi. Grad de handicap; dată dobândire handicap.

 

Date/ informații cuprinse în cadrul documentelor

 

Număr de înmatriculare; data primei înmatriculări a vehiculului; marca și descrierea comercială a vehiculului; număr de identificare vehicul; masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor; masa vehiculului în serviciu cu caroseria și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare; perioadă de valabilitate; data înmatriculării la care se referă certificatul de înmatriculare; data emiterii certificatului de înmatriculare; serie sașiu; an fabricație; categoria vehiculului; numărul omologării; capacitatea motorului; puterea netă maximă; tipul de combustibil sau sursa de putere; raportul putere/greutate; culoarea vehiculului; număr de locuri; seria cărții de identitate a vehiculului; dată expirare inspecție tehnica; data următoarei inspecții tehnice;

 

Temeiul prelucrării

 

Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 679/2016

 

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 

Ast. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul 679/2016 Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

 

Posibilitatea de transfer a datelor cu caracter personal

 

A se vedea secțiunile „Partajarea datelor. Destinatari” și „Transferul datelor cu caracter personal în străinătate”

 

Perioada de stocare a datelor

 

A se vedea secțiunea „Durata prelucrării”

 

 

2. Prelucrarea datelor în cadrul procedurii de exploatare și utilizare a locurilor de parcare de reședință

 

Activități exemplificative care implică prelucrarea datelor în acest scop i. Transmiterea de către persoana vizată a documentelor care au suferit modificări (reînnoire poliță R.C.A, I.T.P., C.I./B.I., schimbare număr de înmatriculare, înlocuire autoturism, schimbare certificat de înmatriculare, modificări de nume, prelungire viză de reședință, etc.) pentru actualizarea datelor din contractele de închiriere loc parcare;

 

ii. Transmiterea de către persoana vizată a unei solicitări de încetare a contractului de închiriere loc de parcare;

 

iii. Transmiterea de către persoana vizată (noul proprietar al imobilului) a solicitării de exercitare a dreptului de preempțiune la obținerea unui contract de închiriere loc parcare;

 

iv. Transmiterea de către persoana vizată a informării privind înstrăinarea vehiculului și încheierea unui nou contract de vânzare-cumpărare/închiriere/leasing;

 

v. Transmiterea de către persoana vizată a solicitării de schimb de locuri de parcare sau de cedare a unui contract de închiriere;

 

vi. Transmiterea de către persoana vizată (moștenitor) a solicitării de preluare a locului de parcare;

 

vii. Transmiterea solicitării de montare a unui blocator

 

Modalitatea de colectare a datelor Online prin intermediul platformei www.mobilitateurbana4.ro

 

Datele cu caracter personal

 

Date generale contact Nume, prenume, adresa de email, număr telefon posesor vehicul
Date identificare persoane i. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI, fotografie CI posesor vehicul;

 

ii. Nume și prenume; CNP proprietar neposesor; adresa de domiciliu proprietar neposesor

 

iii. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI vânzător imobil;

 

iv. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI vânzător vehicul;

 

v. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI locator/comodant vehicul;

 

vi. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI titular nou contract închiriere loc de parcare;

 

vii. Nume, prenume, CNP, sex, data nașterii, locul nașterii și domiciliul persoanei decedate, data decesului, numele și prenumele părinților persoanei decedate; număr și data act de deces.

 

 

Date/ informații cuprinse în cadrul documentelor

 

Număr de înmatriculare; data primei înmatriculări a vehiculului; marca și descrierea comercială a vehiculului; număr de identificare vehicul; masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor; masa vehiculului în serviciu cu caroseria și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare; perioadă de valabilitate; data înmatriculării la care se referă certificatul de înmatriculare; data emiterii certificatului de înmatriculare; serie sașiu; an fabricație; categoria vehiculului; numărul omologării; capacitatea motorului; puterea netă maximă; tipul de combustibil sau sursa de putere; raportul putere/greutate; culoarea vehiculului; număr de locuri; seria cărții de identitate a vehiculului; dată expirare inspecție tehnica; data următoarei inspecții tehnice;

 

Temeiul prelucrării

 

Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul R 679/2016

 

prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 

Ast. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul 679/2016 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

 

Posibilitatea de transfer a datelor cu caracter personal

 

A se vedea secțiunile „Partajarea datelor. Destinatari” și „Transferul datelor cu caracter personal în străinătate”

 

Perioada de stocare a datelor

 

A se vedea secțiunea „Durata prelucrării”

 

 

3. Prelucrarea datelor în cadrul procedurii de atribuire și a contractului de utilizare pe bază de abonament pentru un loc de parcare situat într-o parcare publica

 

Activități exemplificative care implică prelucrarea datelor în acest scop i. Transmiterea de către persoana vizată a unei solicitări online privind atribuirea unui loc de parcare situat într-o parcare publică;

 

ii. Înregistrarea și soluționarea solicitării;

 

iii. Transmiterea comunicărilor către persoana vizată, inclusiv în cazul procedurilor de clarificare/completare documente;

 

iv. Procesarea plăților efectuate;

 

v. Încheierea, executarea contractului de închiriere a locului de parcare;

 

vi. Emiterea cardurilor/vignetelor de parcare, reemiterea cardurilor/vignetelor de parcare.

Modalitatea de colectare a datelor Online prin intermediul platformei www.mobilitateurbana4.ro

 

Procesarea plăților se realizează printr-o entitate distinctă (EuPlătesc.ro), care acționează ca operator de date cu caracter personal.

 

Datele cu caracter personal

 

Date generale contact Nume, prenume, adresa de email, număr telefon posesor vehicul
Date identificare persoane i. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI, fotografie CI posesor vehicul;

 

ii. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI vânzător imobil;

 

iii. Nume și prenume; CNP proprietar neposesor; adresa de domiciliu proprietar neposesor;

 

iv. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI locator/comodant vehicul;

 

v. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI tutore/curator/asistent personal al persoanei cu dizabilități;

 

vi. Grad de handicap; dată dobândire handicap.

 

Date/ informații cuprinse în cadrul documentelor

 

Număr de înmatriculare; data primei înmatriculări a vehiculului; marca și descrierea comercială a vehiculului; număr de identificare vehicul; masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor; masa vehiculului în serviciu cu caroseria și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare; perioadă de valabilitate; data înmatriculării la care se referă certificatul de înmatriculare; data emiterii certificatului de înmatriculare; serie sașiu; an fabricație; categoria vehiculului; numărul omologării; capacitatea motorului; puterea netă maximă; tipul de combustibil sau sursa de putere; raportul putere/greutate; culoarea vehiculului; număr de locuri; seria cărții de identitate a vehiculului; dată expirare inspecție tehnica; data următoarei inspecții tehnice;

 

Temeiul prelucrării

 

Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 679/2016

 

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 

Ast. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul 679/2016 Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

 

Categorii destinatari

 

Posibilitatea de transfer a datelor cu caracter personal

 

A se vedea secțiunile „Partajarea datelor. Destinatari” și „Transferul datelor cu caracter personal în străinătate”

 

Perioada de stocare a datelor A se vedea secțiunea „Durata prelucrării”

 

 

4. Prelucrarea datelor în cadrul procedurii de exploatare și utilizare a locurilor de parcare situate într-o parcare publică

 

Activități exemplificative care implică prelucrarea datelor în acest scop i. Transmiterea de către persoana vizată a documentelor care au suferit modificări (reînnoire poliță R.C.A, I.T.P., C.I./B.I., schimbare număr de înmatriculare, înlocuire autoturism, schimbare certificat de înmatriculare, modificări de nume, prelungire viză de reședință, etc.) pentru actualizarea datelor din contractele de închiriere loc parcare;

 

ii. Transmiterea de către persoana vizată a informării privind înstrăinarea vehiculului și încheierea unui nou contract de vânzare-cumpărare/închiriere/leasing;

 

Modalitatea de colectare a datelor Online prin intermediul platformei www.mobilitateurbana4.ro

 

Datele cu caracter personal

 

Date generale contact Nume, prenume, adresa de email, număr telefon posesor vehicul
Date identificare persoane i. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI, fotografie CI posesor vehicul;

 

ii. Nume și prenume; CNP proprietar neposesor; adresa de domiciliu proprietar neposesor;

 

iii. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI vânzător vehicul;

 

iv. Nume, prenume, adresă domiciliu/ adresă reședință, CNP, date identificare CI – serie, nr CI, domiciliu/reședință, data nașterii, locul nașterii, data emitere/dată expirare CI locator/comodant vehicul;

 

 

Date/ informații cuprinse în cadrul documentelor

 

Număr de înmatriculare; data primei înmatriculări a vehiculului; marca și descrierea comercială a vehiculului; număr de identificare vehicul; masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor; masa vehiculului în serviciu cu caroseria și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare; perioadă de valabilitate; data înmatriculării la care se referă certificatul de înmatriculare; data emiterii certificatului de înmatriculare; serie sașiu; an fabricație; categoria vehiculului; numărul omologării; capacitatea motorului; puterea netă maximă; tipul de combustibil sau sursa de putere; raportul putere/greutate; culoarea vehiculului; număr de locuri; seria cărții de identitate a vehiculului; dată expirare inspecție tehnica; data următoarei inspecții tehnice;

 

Temeiul prelucrării

 

Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 679/2016

 

prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 

Ast. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul 679/2016 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

 

Categorii destinatari

 

Posibilitatea de transfer a datelor cu caracter personal

 

A se vedea secțiunile „Partajarea datelor. Destinatari” și „Transferul datelor cu caracter personal în străinătate”

 

Perioada de stocare a datelor

 

A se vedea secțiunea „Durata prelucrării”

 

5. Prelucrarea datelor datelor cu ocazia programării unei întâlniri la Biroul de asistență prin accesarea platformei https://start.ps4.ro/ și a aplicației mobile „Primăria sectorului 4”, respectiv în cazul apelurilor prin call-center sau al prezentării la sediul Operatorului

 

Activități exemplificative care implică prelucrarea datelor în acest scop i. Programare întâlnire la Biroul de Asistență;

ii. Creare cont;

iii. Solicitare informații cu privire la serviciul de registratură, respectiv a documentelor necesare

Modalitatea de colectare a datelor Online prin intermediul platformei start.ps4.ro și a aplicației mobile „Primăria sectorului 4”, precum și telefonic, prin apelarea numărului unic 021.9441
Datele cu caracter personal

 

Date generale contact Nume, prenume, CNP, număr telefon, adresă e-mail, parola stabilită

Temeiul prelucrării

 

Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 679/2016

 

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 

Ast. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul 679/2016 Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

 

Categorii destinatari

 

Posibilitatea de transfer a datelor cu caracter personal

 

A se vedea secțiunile „Partajarea datelor. Destinatari” și „Transferul datelor cu caracter personal în străinătate”

 

Perioada de stocare a datelor

 

A se vedea secțiunea „Durata prelucrării”

 

 

6. Prelucrarea datelor cu ocazia organizării concursurilor de recrutare

 

Activități exemplificative care implică prelucrarea datelor în acest scop i. Comunicare CV;

ii. Participare la interviu;

iii. Participare la probe examinatorii.

Modalitatea de colectare a datelor E-mail/depunere documente la sediul Operatorului/corespondența părților
Datele cu caracter personal

 

Date generale contact Nume, prenume, datele de contact, adresă domiciliu/reședință, adresă de corespondență, e-mail, telefon.
Date/ informații cuprinse în cadrul documentelor și/sau ce sunt relevate în cadrul procesului de recrutare

 

Informații privind studiile generale și de specialitate–diplomele obținute, perioada, identificarea oricăror altor tipuri de studii, calificările/ rezultatele/ notele obținute, instituțiile în care s-au desfășurat studiile, cazierul judiciar (în cazurile expres prevăzute de dispozițiile legale);

 

Competențe profesionale și/sau personale relevante;

 

Experiența profesională – informații despre angajator (angajatori), ocupația și funcția deținută, principalele activități și responsabilități, descrierea carierei profesionale, detalii despre ultimul loc de muncă, identificarea persoanelor de contact pentru recomandări, orice alte informații cuprinse în cadrul documentelor componente ale dosarului (ex. CV);

 

Informații observate de către intervievatori în cadrul oricărui astfel de interviu, cum ar fi stilul de comunicare, tonul, implicarea, trăsăturile de personalitate (curiozitate, creativitate etc.), munca în echipă, colaborarea, abilitățile de conducere și abilitățile de management, în măsura în care acestea reies din interviu și sunt relevante pentru procesul de recrutare;

 

Imaginea, vocea în cadrul sesiunilor de recrutare (interviurilor), imaginea-conținută în actele de identitate, imaginea / vocea sau surprinsă de camerele

de supraveghere video instalate în locațiile în care se desfășoară sesiunile de interviuri;

 

În cazul obținerii postului, sunt colectate datele de identificare cuprinse în cadrul actelor de identitate CI/Pașaport–serie, număr, data nașterii, CNP, entitatea emitentă, perioada de valabilitate, informații medicale (Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate), orice alte informații (incluzând solicitări de documente/avize/autorizații) necesare pentru verificarea îndeplinirii condițiilor stabilite conform prevederilor legale;

 

Vă rugăm să nu furnizați: o fotografie a dvs. și/sau orice date personale sensibile în procesul de recrutare [originea rasială sau etnică; convingerile politice; convingerile filozofice sau religioase; apartenența la un sindicat sau la un partid politic; istoricul infracțiunilor sau a procedurilor penale și a sancțiunilor sau amenzilor asociate; comiterea oricărui comportament ilegal sau necorespunzător și a sancțiunilor asociate]

Temeiul prelucrării

 

Art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 679/2016

 

Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 

Art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul 679/2016 Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

 

Posibilitatea de transfer a datelor cu caracter personal

 

A se vedea secțiunile „Partajarea datelor. Destinatari” și „Transferul datelor cu caracter personal în străinătate”

 

Perioada de stocare a datelor

 

A se vedea secțiunea „Durata prelucrării”

 

 

7. Stabilirea/rezervarea audiențelor – desfășurarea audiențelor prin intemediul Plaformei Zoom

 

Activități exemplificative care implică prelucrarea datelor în acest scop i. Stabilirea prin intermediul website-ului a audiențelor

ii. Desfășurarea audiențelor

Modalitatea de colectare a datelor Formulare solicitare audiență website- mobilitateurbana4.ro

 

Sesiunile de audiență se vor desfășura prin intermediul platformei ZOOM.

În cazul desfășurării sesiunile de audiență prin intermediul platformei ZOOM, pot fi prelucrate date suplimentare precum imagine și voce. Operatorul, în calitate de utilizator a serviciilor platformei Zoom, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor prelucrate de către platforma Zoom şi la utilizarea acestora de către platforma Zoom.

 

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate a Zoom la adresa https://zoom.us/privacy.

 

Pentru mai multe informații privind utilizarea platformei Zoom, vă solicită, să accesați INFORMAREA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN CADRUL SESIULOR DE AUDIENȚĂ ONLINE PRIN INTERMEDIUL SERVICIUL DE WEBCONFERINȚE ZOOM

 

Datele cu caracter personal

 

Date generale contact Nume, prenume, datele de contact, adresă domiciliu/reședință, CNP, date cuprinse în cadrul CI – CNP, seria nr. CI, data nașterii, data eliberării/data expirării actului, fotografie, adresă de corespondență, e-mail, telefon, documente prealabile transmise în momentul solicitării audienței.

 

Datele prelucrate în timpul sesiunilor de audiență – nume, prenume, imagine, voce.

 

În cadrul sesiunilor de audiență pot fi comunicate informații care conține date cu caracter personal.

 

Temeiul prelucrării

 

Art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul 679/2016

 

persoana vizată şi-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
Posibilitatea de transfer a datelor cu caracter personal

 

În cazul utilizării serviciul web de conferințe Zoom sunt realizate transferuri de date către furnizorul serviciilor ZOOM – Zoom Video Communications INC. Efectuarea transferului se realizează în temeiul consimțământului persoanei vizate, expres și informat, având în vedere că nu este aplicabilă Decizia de adecvare – Cadrul EU-SUA privind confidențialitatea datelor – art 49 alin. 1 (a) din Regulamentul nr. 679/2016.

 

Posibilele riscuri identificate în cazul acestor transferuri constau în posibilitatea de a fi accesate datele personale de către terțe părți, cum ar fi autorități de stat, față de care drepturile garantate prin Regulamentul nr. 679/2016 nu sunt întotdeauna opozabile.

Este posibil ca normele legale care vizează ingerința în drepturile recunoscute să nu fie clare, precise și accesibile, să nu corespundă garanției europene privind demonstrarea necesității și proporționalității în raport cu obiectivele legitime urmărită sau să nu fie instituit un mecanism independent de supraveghere.

Legislația țărilor terțe menționate anterior permite instituțiilor guvernamentale competențe extinse privind accesul la date personale, asigurând persoanelor vizate garanții minime privind exercitarea drepturilor lor.

 

Perioada de stocare a datelor

 

A se vedea secțiunea „Durata prelucrării”

 

Față de cele de mai sus, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 poate prelucra, în funcție de situație, (a) atât date cu caracter cu caracter personal obținute de la dumneavoastră, (b) cât și date cu caracter personal care nu au fost obținute de la dumneavoastră (ci de la terțe persoane / surse).

În cele mai multe cazuri, prelucrarea datelor cu caracter personal este inerentă activității desfășurate de Operator.

Însă, există și situații în care prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate fi prevenită – spre exemplu, primirea unui e-mail/a unei cereri în care este atașată o fotografie.

 

Gestionarea documentelor/informațiilor colectate

 

Prin intermediul platformei website sunt colectate documentele necesare conformării cerințelor legale stabilite privind metodologia de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4. Toate documentele colectate precum și orice alte documente care conțin datele cu caracter personal sunt tratate ca reprezentând informații confidențiale, fiind aplicate măsurile tehnice și organizatorice implementate la nivelul Operatorului. În cadrul comunicărilor realizate între entitățile publice și/sau entități terțe vor fi utilizate adrese de email securizate, iar accesul/transmiterea documentelor (dacă este cazul) se va realiza în regim securizat pe bază de parole de acces și roluri de acces.

Având în vedere că Operatorul identifică în mod expres categoriile de informații/ documente solicitate în vedere îndeplinirii scopului declarat, vă solicităm în mod expres să evitați comunicarea unor date care exceda solicitării exprese a Operatorului și prevederilor legale. În acest sens, vă solicităm să nu furnizați fotografii ale dumneavoastră și/sau ale altor persoane (inclusiv dacă acestea pot fi considerate că se află în spații publice), date personale speciale precum originea rasială sau etnică; convingerile politice; convingerile filozofice sau religioase; apartenența la un sindicat sau la un partid politic; istoricul infracțiunilor sau a procedurilor penale și a sancțiunilor sau amenzilor asociate; comiterea oricărui comportament ilegal sau necorespunzător și a sancțiunilor asociate, informații privind starea de sănătate a dumneavoastră și/sau a altor personale.

Cu toate acestea menționăm ca este posibil ca în comunicările transmise să fie dezvăluite de către dumneavoastră astfel de informații. În cazul în care corespondența conține astfel de date cu caracter personal care ne sunt trimise în mod nesolicitat și/sau care în raport de Procedurile și prevederile legale nu vizează obiectul comunicărilor de corespondență, în special dacă vizează lezează drepturilor aparținând terților, Operatorul își rezervă dreptul de a șterge înregistrările respective. Procesul de șterge în acest sens nu implică vreo informare prealabilă a persoanei vizate.

 

Durata prelucrării

 

Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale de păstrare a informațiilor financiare, precum și a altor legi, reglementări și/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul public.

Datele cu caracter personal sunt stocate pentru perioade determinate, aplicând și următoarele criterii:

 • termenele stabilite în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;
 • durata necesară pentru expirarea termenelor legale si/sau de prescripție juridică;
 • termenele și procedurile stabilite în conformitate cu regulile interne, inclusiv cele privind stocarea datelor;
 • durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale/ de prescripție juridică/ termenelor stabilite de către Operator pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă a datelor.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale de păstrare, precum și a altor legi, reglementări și/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul public.

 

Utilizarea cookie-urilor

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Utilizarea de cookie-uri este destinată, în principal, pentru următoarele:

 • asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului;
 • afișarea corectă a conținutului;
 • personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul /aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită;
 • crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de conținutul website-ului;

Informațiile complete privind cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și posibilitatea de a controla sau dezactiva aceste module sunt cuprinse în Politica despre Cookies.

 

Partajarea datelor. Destinatari.

 

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 are o politică strictă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Astfel, vom lua măsurile necesare pentru împiedica eventuale acțiuni de tranzacționare a datelor dumneavoastră personale.

Partajarea datelor dumneavoastră către terți se poate realiza, în principal, pentru următoarele scopuri:

 • prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;
 • îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul public al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4;
 • îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale, gestionarea relațiilor publice;
 • exprimarea expresă a consimțământului dumneavoastră;
 • respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare.
 • respectarea dispozițiilor cuprinse în cadrul hotărârilor pronunțate de instanțele de judecată și/sau alte entități ale statului competente.

Desfășurarea activității și oferirea unor servicii complete, implică utilizarea serviciilor unor parteneri contractuali. Date cu caracter personal pot fi furnizate acestora, însă, exclusiv scopul de a fi utilizate în îndeplinirea obligațiilor contractuale.

În sensul Regulamentului 2016/679, partenerii noștri contractuali au calitatea de Persoane Împuternicite.

Doar Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 – în calitate de Operator – are dreptul de a stabili instrucțiunile pe care partenerii contractuali trebuie să le respecte.

Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și către autorități și/sau instituții publice, însă numai în situația în care există o obligație legală în acest sens și o solicitarea expresă în scris sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

 

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

 

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 vă asigură de faptul că, în situațiile care ar implica divulgarea unor datelor cu caracter personal către entități terțe (publice și/sau private), toate diligențele tehnice și organizatorice vor fi depuse pentru asigurarea protecției adecvate și conforme cu prevederile legale a informațiilor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”).

În cazul utilizării serviciul web de conferințe Zoom sunt realizate transferuri de date către furnizorul serviciilor ZOOM – Zoom Video Communications INC. Efectuarea transferului se realizează în temeiul consimțământului persoanei vizate, expres și informat, având în vedere că nu este aplicabilă Decizia de adecvare – Cadrul EU-SUA privind confidențialitatea datelor – art 49 alin. 1 (a) din Regulamentul nr. 679/2016. Posibilele riscuri sunt identificate în cadrul INFORMĂRII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN CADRUL SESIULOR DE AUDIENȚĂ ONLINE PRIN INTERMEDIUL SERVICIUL DE WEBCONFERINȚE ZOOM

 

Dacă doriți să obțineți informații relevante cu privire la transferul datelor cu caracter personal prin utilizarea platformei ZOOM care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor sau detalierea riscurilor, vă rugăm să contactați dpo@mobilitateurbana4.ro .

 

În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe (publice și/sau private) Operatorul depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate pentru protejarea informațiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Securitatea prelucrării datelor

Operatorul va depune toate eforturile pentru a proteja datele cu caracter personal ce se află în posesia sau sub controlul acestuia.

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 se angajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice.

În acest sens, Operatorul urmări implementarea celor mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

Drepturile persoanelor vizate

Este important sa aveți în vedere faptul că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
  i.considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
  ii. prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
  iii. în cazul în care Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
  iv. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
  i. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
  ii. persoana vizată îşi retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
  iii. persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
  iv. datele au fost prelucrate ilegal;
  v. ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională.
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; Toate datele personale prelucrate de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne scrieți la adresa Bd. Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et.1, Sector 4, București, sau utilizând adresa de corespondență electronică: dpo@mobilitateurbana.ro.

În termen de 1 lună de la primirea cererii sau reclamației, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 va comunica răspunsul către dumneavoastră. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare a faptului că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.

 

Modificări politică

 

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări pentru a se asigura respectarea modificărilor legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori se va considera necesar.

În situația intervenirii unor astfel de modificări, Politica va fi actualizată, iar cea mai recentă versiune a acesteia va fi publicată pe website. Data ultimelor modificări va fi expres indicată. Vă recomandăm sa verificați eventuale actualizări ale acestei Politici.

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 poate opera modificări ale prezentei Politici de confidențialitate. Orice modificări (revizuiri, completări) efectuate privind prezenta Politica de confidențialitate urmează a fi publicate fără vreo notificare prealabilă, fiind de imediată aplicare.