Instructiuni utilizare

Instructiuni utilizare

ART. 37 alin.(1) lit.a.4 – METODOLOGIE

PROIECTUL PILOT

ZONA GALBENĂ

Zona galbenă reprezintă acea zonă din  parcările publice cu plată, amenajate pe drumul public, amplasate în proximitatea unor obiective socio-economice de interes public, în care este necesară optimizarea rulajului autovehiculelor, semnalizate corespunzător prin panouri informative cu mențiunea „ZONA GALBENĂ”.

Fac parte din Proiectul pilot zone galbene amplasate în următoarele areale :

STRADĂ NUMĂR POȘTAL
Bulevardul Constantin Brâncoveanu 4;  20;  110E;  114;  116
Bulevardul Alexandru Obregia 6; 7A;  19A-19G ;  25;  31;  35
Strada Străduinței 1B
Șoseaua Berceni 10-12;   27;   29-33
Șoseaua Giurgiului 125;  127;  129;  131
Bulevardul Dimitrie Cantemir 4-22; 19-27

ORARUL DE FUNCȚIONARE :

De luni până duminică, în intervalul orar 00.00-24.00.

 

PLANUL TARIFAR :

De luni până duminică, între orele 08.00 – 18.00, intervalul de taxare de referință este de 1(una) oră, interval nefracționabil, iar planul tarifar este de 2(doi) lei/interval de 1(una) oră (TVA inclus).

Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 1(una) oră.

ART. 8 – METODOLOGIE

 

Depunerea unei solicitări pentru atribuirea unui loc de parcare de reședință pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

 

 1. Se accesează website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la adresa www.mobilitateurbana4.ro .
 2. În secțiunea „Solicitare loc de parcare” se va afișa harta dinamică (GIS).
 3. Se completează câmpul „Caută un imobil” (colțul stânga-sus al ecranului) cu adresa exactă de domiciliu/reședință/sediu social/punct de lucru.
 4. Pe ecran se va afișa zona în care se află imobilul căutat și parcajele aferente întregului areal;
 5. Locurile de parcare indicate cu:
  –  roșu sunt locuri indisponibile, atribuite deja;
  verde sunt locuri disponibile, libere;
 6. Se selectează locul dori (marcat cu verde) și se transmite o solicitare de atribuire a unui loc de parcare disponibil.
 7. Sistemul informatic va bloca locul respectiv și va permite solicitantului să completeze și să transmită electronic informațiile necesare procesului de atribuire, după cum urmează:

 

Ecran I

Identificare

 

 1. Se selectează tipul de persoană (persoană fizică sau juridică/P.F.A./I.I./I.F.);
 2. Se introduce C.N.P./C.U.I./C.I.F. valid;
 3. Se introduce adresa exactă de domiciliu/reședință/sediu social/punct de lucru.

 

În cazul în care nu sunt respectate condițiile de atribuire menționate în Titulul II din H.C.L. Sector 4 nr. ……/…….. procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat.

Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

 

Ecran II

Informații

 

 1. Se completează toate câmpurile obligatorii (cele marcate cu *);
 2. Se completează, dacă este cazul, câmpurile opționale (cele nemarcate cu *);

 

Informațiile referitoare la autovehicul – marca, număr de înmatriculare, valabilitate I.T.P. și R.C.A – trebuie să fie identice cu cele din certificatului de înmatriculare al autovehiculului (talon).

Numărul de telefon și adresa de e-mail ale solicitantului trebuie să fie valide.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile de atribuire menționate în Titulul II din H.C.L. Sector 4 nr. ……/…….. procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat.

Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

 

Ecran III

Documente

 

În câmpurile specifice se vor atașa următoarele documente scanate sau fotografiate:

 1. Actul de identitate/C.U.I.,
 2. Certificat de înmatriculare al autovehiculului (talon)
 3. Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA).
 4. Câmpurile obligatorii sunt cele marcate cu (*).

 

Dacă este necesar, vor fi atașate documente și în câmpurile aferente:

– contractului de închiriere/comodat

– contractului de leasing,

– certificatului privind încadrarea în grad de handicap

– viză de reședință (în cazul adresei de reședință se transmite actul de identitate și cu partea pe care a fost aplicată viza de reședință – verso).

Finalizarea procesului de transmitere a solicitării

 

Se acționează butonului „Trimite cerere”.

Sistemul informatic va genera un număr unic de înregistrare și va transmite, în mod automat, un e-mail de confirmare la adresa de e-mail furnizată de către solicitant.

Validarea cererii

 

Un operator va procesa solicitarea și va verifica dacă fișierele transmise sunt valide, se pot deschide și că sunt lizibile.

 

Termenul în care se va efectua procesarea documentelor este cuprins între 10 și 30 de zile de la data solicitării, iar în cazul în care sistemul informatic nu funcționează în parametrii normali, ca urmare a unor probleme de natură tehnică, sau în contextul unui flux mare de solicitări transmise într-un interval de timp redus, procesarea se va efectua peste termenul maxim prevăzut, dar nu mai mult de 45 de zile.

 

 

Dacă există neconcordanțe între informațiile introduse și documentele atașate sau intervin situații neprevăzute, se pot cere solicitantului clarificări sau informații suplimentare.

Solicitantul are obligația de a trimite clarificările/documentele cerute în maxim 3 (trei) zile lucrătoare, în caz contrar solicitarea privind atribuirea locului de parcare este invalidată (respinsă) de drept, iar sistemul informatic va permite înregistrarea unei noi solicitări după 30 de zile de la data la care a fost anulată solicitarea inițială.

 

După validarea solicitării, solicitantul va primi un e-mail prin care:

– se confirmă că documentele au fost procesate,

– este informat cu privire la suma, referința și modalitatea de plată a  taxei pentru locul de parcare.

 

Solicitantul trebuie să achite taxa pentru locul de parcare în termen de 7(șapte) zile de la data validării,

În cazul în care plata nu este efectuată în termenul mai sus-menționat, solicitarea va fi anulată automat, iar sistemul informatic va permite înregistrarea unei noi solicitări după 30 de zile de la data la care a fost anulată solicitarea inițială.

Emiterea contractului

 

Contractul de închiriere loc parcare de reședință se emite după înregistrarea plății în sistem.

 

Intrarea în vigoare a contractului

 

Contractul de închiriere loc parcare de reședință se va trimite în format electronic, semnat cu semnătură electronică de către Administrator la adresa de e-mail indicată în solicitarea de atribuire și are același regim juridic ca și cel tipărit.

 

Contractul are în anexa o schiță a zonei în care se află locul de parcare pentru a facilita identificarea acestuia și un card de parcare, care va fi emis(ă) gratuit și care  va fi transmis(ă) prin poștă și/sau servicii de curierat.

 

După primirea contractului de închiriere loc parcare de reședință, pe adresa de e-mail, utilizatorul are obligația de a transmite acceptul său cu privire la încheierea acestuia, prin e-mail, în termen de maxim 3(trei) zile calendaristice de la primirea contractului.

 

În cazul în care utilizatorul, în termen de 3(trei) zile calendaristice de la transmiterea de către Administrator a contractului, pe adresa de e-mail cu care acesta s-a înregistrat pe platforma on-line a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, nu transmite o notificare prin care să aducă la cunoștința Administratorului faptul că nu este de acord cu încheierea contractului transmis, se va considera că utilizatorul a acceptat tacit atât condițiile stipulate în contractul de închiriere loc parcare de reședință transmis cât și prevederile Titlului II din Metodologie.

 

Dovada utilizării locului de parcare cu un contract de închiriere loc parcare de reședință se face prin afișarea cardului de parcare.

 

Dacă locul de parcare atribuit se află într-o parcarea de reședință care este prevăzută cu sistem de acces automatizat (barieră), se va elibera și o cartelă magnetică pentru acces/sticker magnetic, pentru care se percepe o taxă de operare și mentenanță în valoare de 50 lei/an, achitată integral și în aceleași condiții cu taxa de utilizare a locului de parcare.

În cazul pierderii, deteriorării sau furtului cartelei magnetice pentru acces/sticker-lui magnetic, procesul de reemitere se va tarifa cu suma de 50 lei/reemitere, sumă care se achită prin aceleași metode de plată folosita pentru achitarea taxei de utilizare a locului de parcare.

ART. 39 alin.(3) – METODOLOGIE

 

Depunerea unei solicitări pentru atribuirea unui loc de parcare pe bază de abonament într-o parcare publică, aflată pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, cu excepția celor amenajate pe drumurile publice

 

 1. Se accesează website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la adresa www.mobilitateurbana4.ro .
 2. În secțiunea „Solicitare loc de parcare” se va afișa harta dinamică (GIS).
 3. Se selectează din listă parcării publice în care se dorește obținerea unui loc de parcare (colțul stânga-sus al ecranului).
 4. Pe ecran se va afișa zona în care se află parcarea selectată;
 5. Locurile de parcare indicate cu:
  –  roșu sunt locuri indisponibile, atribuite deja;
  verde sunt locuri disponibile, libere;
  albastru sunt locuri indisponibile, sunt destinate taxării pe interval de referință.
 1. Se selectează locul dori (marcat cu verde) și se transmite o solicitare de atribuire a unui loc de parcare disponibil.
 2. Sistemul informatic va bloca locul respectiv și va permite solicitantului să completeze și să transmită electronic informațiile necesare procesului de atribuire, după cum urmează:

Ecran I

Identificare

 1. Se selectează tipul de persoană (persoană fizică sau juridică/P.F.A./I.I./I.F.);
 2. Se introduce C.N.P./C.U.I./C.I.F. valid;
 3. Se introduce adresa exactă de domiciliu/reședință/sediu social/punct de lucru.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile de atribuire menționate în Titulul III din H.C.L. Sector 4 nr. ……/…….. procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat.

Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

Ecran II

Informații

 1. Se completează toate câmpurile obligatorii (cele marcate cu *);
 2. Se completează, dacă este cazul, câmpurile opționale (cele nemarcate cu *);

Informațiile referitoare la autovehicul – marca, număr de înmatriculare, valabilitate I.T.P. – trebuie să fie identice cu cele din certificatului de înmatriculare al autovehiculului (talon).

Numărul de telefon și adresa de e-mail ale solicitantului trebuie să fie valide.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile de atribuire menționate în Titulul III din H.C.L. Sector 4 nr. ……/…….. procesul de transmitere electronică nu poate fi finalizat.

Sistemul informatic nu permite trecerea la următorul ecran.

Ecran III

Documente

În câmpurile specifice se vor atașa următoarele documente scanate sau fotografiate:

 1. Actul de identitate/C.U.I.,
 2. Certificat de înmatriculare al autovehiculului (talon)
 3. Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA).
 4. Câmpurile obligatorii sunt cele marcate cu (*).

Dacă este necesar, vor fi atașate documente și în câmpurile aferente:

– contractului de închiriere/comodat

– contractului de leasing,

– certificatului privind încadrarea în grad de handicap

– viză de reședință (în cazul adresei de reședință se transmite actul de identitate și cu partea pe care a fost aplicată viza de reședință – verso).

ART.37 alin.(1) lit.b.3. din METODOLOGIE

Procedura de achiziționare a unui abonament lunar în parcările publice amenajate pe drumurile publice de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Achiziționarea abonamnetul prin intermediul website-ului

 

 1. Se accesează website-ul www.mobilitateurbană4.ro
 1. Pe pagina de pornire selectăm opțiunea Solicitare loc parcare
 1. Se accesează rubrica de Parcări publice
 1. Se selectează din listă parcarea publică amenajată pe drumul public unde se dorește achiziționarea abonamentului nenominal
 1. Se selectează locul în măsura în care există locuri disponibile la momentul interogării platformei
 1. Se acceptă termenii de achiziționare a abonamentului prin bifarea celor două căsuțe, după ce se citesc termenii și condițiile de achiziționare a abonamentului
 1. Se selectează metoda de plată și se confirmă.

 

După achitarea contravalorii și validarea plății de către Administrator abonamentul este valabil.

Achiziționarea abonamnetul prin intermediul aplicației de mobil

”Primăria Sectorului 4”

 1. Se accesează aplicatia de de mobil ”Primăria Sectorului 4”
 1. Se selectează rubrica Parking@4
 1. Se selectează din listă parcarea publică amenajată pe drumul public unde se dorește achiziționarea abonamentului nenominal
 1. Se accesează opțiunea Solicită un abonament
 1. Se confirmă din nou parcarea publică dorită selectândul-l din listă
 1. Se acceptă termenii de achiziționare a abonamentului prin bifarea celor două căsuțe, după ce se citesc termenii și condițiile de achiziționare a abonamentului
 1. Se selectează metoda de plată și se confirmă

După achitarea contravalorii și validarea plății de către Administrator abonamentul este valabil.

ART. 20 alin.(3) METODOLOGIE

 

Procedura de schimbare a locurilor de parcare de reședință de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, între doi utilizatori

Depunerea cererii și a documentelor

 1. Se accesează website-ul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 la adresa www.mobilitateurbana4.ro , Registratura Online, secțiunea „Alt tip de sesizare” privind parcarea de reședință.
 2. Se atașează următoarele documente :
  a) cerere completată și semnată olograf de ambii utilizatori care trebuie să conțină datele de identificare ale acestora, inclusiv numărul contractelor de închiriere loc parcare de reședință existente, adresele de e-mail ale celor doi utilizatori, menționarea locurilor de parcare pe care le dețin și a simbolurilor parcajelor în care se regăsesc respectivele locuri;
  b) declarația ambilor utilizatori prin care își asumă răspunderea privind realitatea, exactitatea și legalitatea documentelor și datelor transmise.
  c) cărțile de identitate ale ambilor utilizatori care doresc schimbarea locurilor de parcare de reședință (scanate sau fotografiate);
  d) documentele ambelor autoturisme : certificatele de înmatriculare (din care să reiasă datele de identificare ale autoturismelor și ale proprietarilor acestora) și I.T.P valabile, precum și R.C.A. valabil;
  e) Dacă unul dintre locuri de parcare care urmează să fie schimbate se află într-o parcarea de reședință care este prevăzută cu sistem de acces automatizat (barieră), în cererea menționată la lit.a) utilizatorul care are locul de parcare într-o parcare prevăzută cu barieră trebuie să precizeze faptul că este de acord cu predarea către noul utilizator, în mod gratuit, a cartelei magnetice pentru acces/sticker-lui magnetic, aferent respectivului loc de parcare.

Finalizarea procesului de transmitere a solicitării

Se acționează butonului „Trimite cerere”.

Sistemul informatic va genera un număr unic de înregistrare și va transmite, în mod automat, un e-mail de confirmare la adresa de e-mail furnizată de către solicitant.

Validarea cererii

Un operator va procesa solicitarea și va verifica dacă fișierele transmise sunt valide, se pot deschide și că sunt lizibile.

Dacă există neconcordanțe între informațiile introduse și documentele atașate sau intervin situații neprevăzute, se pot cere solicitantului clarificări sau informații suplimentare.

Solicitantul are obligația de a trimite clarificările/documentele cerute în maxim 3 (trei) zile lucrătoare, în caz contrar solicitarea privind atribuirea locului de parcare este invalidată (respinsă) de drept.

Emiterea și intrarea în vigoare a noilor contracte

Se emit contracte de închirirere loc parcare de reședință pentru locurile de parcare schimbate 

Contractele de închiriere loc parcare de reședință se va trimite în format electronic, semnat cu semnătură electronică de către Administrator, se vor transmite utilizatorilor la adresele de e-mail indicată în solicitarea de schimbare a locurilor de parcare și are același regim juridic ca și cel tipărit.

Fiecare contract are în anexa o schiță a zonei în care se află noul loc de parcare și un card de parcare/vignetă de paracre, care va fi emis(ă) gratuit, care va fi emis(ă) gratuit și care  va fi transmis(ă) prin poștă și/sau servicii de curierat.

După primirea contractului de închiriere loc parcare de reședință, pe adresa de e-mail, utilizatorul are obligația de a transmite acceptul său cu privire la încheierea acestuia, prin e-mail, în termen de maxim 3(trei) zile calendaristice de la primirea contractului.

În cazul în care utilizatorul, în termen de 3(trei) zile calendaristice de la transmiterea de către Administrator a contractului, pe adresa de e-mail cu care acesta s-a înregistrat pe platforma on-line a Direcției Mobilitate Urbană Sector 4, nu transmite o notificare prin care să aducă la cunoștința Administratorului faptul că nu este de acord cu încheierea contractului transmis, se va considera că utilizatorul a acceptat tacit atât condițiile stipulate în contractul de închiriere loc parcare de reședință transmis cât și prevederile Titlului II din Metodologie.

Dovada utilizării noului loc de parcare cu un contract de închiriere loc parcare de reședință se face prin afișarea cardului de parcare.