Îndeplinirea sarcinilor legate de Auditul Intern și obținerea certificărilor ISO, inclusiv implementarea standardelor de calitate ISO în procesul de funcționare al instituției:

ROF Question Categories