UPDATE Bd. Obregia – Actualizare platformă online

UPDATE Bd. Obregia – Actualizare platformă online

În cursul zilei de joi, 6 decembrie 2018, se vor efectua operațiuni tehnice la nivelul platformei online în vederea actualizării hărții dinamice cu parcajele de reședință situate pe Bd. Alexandru Obregia. Astfel, va fi transpus în platformă noul amplasament al parcărilor de reședință, respectând poziționarea acestora din teren.

Precizăm următoarele aspecte:

  1. Gradul de ocupare/utilizare  al locurilor de parcare de reședință este de 100%, ținând cont de contractele vechi încheiate cu DGITL Sector 4, preluate de către Direcția Mobilitate Urbana Sector 4, și realocările locurilor desființate (cazurile prevăzute la punctele 2 și 3) în urma sistematizării bulevardului. Pentru a răspunde cererilor din zonă, prin modernizarea bulevardului au fost înființate circa 520 de locuri de parcare publică, destinate riveranilor. După relocarea locurilor desființate rămân disponibile pentru abonamente peste 250 de locuri. Acestea vor putea fi accesate în primul trimestru al anului 2019, după instalarea blocatoarelor.
  2. Pe partea stângă (sensul de mers Turnu Măgurele – Nițu Vasile) s-au desființat parcajele situate lângă bloc/gard, titularii locurilor respective fiind relocați atât pe locurile disponibile din parcajele de reședință existente, cât și în parcajele publice de tip spic construite în urma modernizării bulevardului. Procedura relocării în parcajele tip spic se află în curs de desfășurare.
  3. Pe partea dreaptă (sensul de mers Turnu Măgurele – Nițu Vasile) s-au desființat parcajele situate pe trotuar, titularii locurilor respective fiind relocați în parcajele publice de tip spic construite în urma modernizării bulevardului. Procedura relocării în parcajele tip spic se află în curs de desfășurare. Excepție: cele două parcaje (simbolurile 1041 și 5014) din dreptul blocului O3 (Bd. Alexandru Obregia nr. 33) rămân blocate în platforma online, având în vedere faptul că la începutul anului 2019, acestea vor intra într-un proces de reconfigurare.
  4. În cazul parcărilor desființate, relocarea în parcajele tip spic se face automat de către reprezentanții Direcției Mobilitate Urbana Sector 4, nefiind necesară prezența utilizatorilor la sediul instituției sau depunerea unor solicitări/documente în prealabil. Procedura relocării în parcajele tip spic, din punct de vedere tehnic și administrativ, se află în curs de desfășurare, urmând ca la începutul anului 2019, după instalarea blocatoarelor, locurile de parcare din parcajele spic corespunzătoare fiecărui utilizator relocat să fie date spre folosință. În acest sens, utilizatorul va fi contactat de către reprezentanții DMU Sector 4 în vederea semnării și ridicării contractelor de utilizare, a cardurilor de parcare și a telecomenzilor aferente blocatorului instalat pe locul de parcare.
  5. Utilizarea locurilor de parcare de tip spic din parcajele publice se va face pe bază de abonament, pltătit anual.  Costul unui abonament este de 20 lei/lună pentru persoanele fizice, respectiv 40 lei/lună pentru persoanele juridice (pentru locurile de parcare prevăzute cu blocator), în conformitate cu propunerile prevăzute în proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4 al Municipiului București, prin Direcția Mobilitate Urbana Sector 4. Proiectul de hotărâre este estimat să intre pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sector 4 din data de 27 decembrie 2018, în vederea aprobării acestuia.
  6. Parcajele desființate și relocate în urma procesului de sistematizare sunt urmatoarele: Simbol 5003A, 5128, 5032, 2004 (locurile 10-17), 5005, 5020 (locurile 9-15), 5019 (locurile 18-22), 5018 (locurile 8-12), 5025 (locurile 23-29), 2003A, 5124, 5031, 5023, 5022 (locurile 27-28), 5012, 2056A, 5013, 5015, 5011, 5010, 5036, 5037, 5033.
  7. Cu excepția simbolurilor 1041 și 5014 (bloc O3, Bd. Alexandru Obregia nr. 33) și a locurilor relocate în parcajele publice tip spic, toți utilizatorii vor primi în proxima perioadă, prin intermediul curierului, contractele de utilizare, însoțite de cardurile de parcare. Pentru cazurile exceptate, contractele vor fi emise după reconfigurarea parcajelor, respectiv după darea în folosință a locurilor din parcajele publice tip spic.