Pentru a evita pierderea locului de parcare, cei care înregistrează debite restante către bugetul local trebuie sa le achite până la 31 decembrie

Pentru a evita pierderea locului de parcare, cei care înregistrează debite restante către bugetul local trebuie sa le achite până la 31 decembrie

Subscrisa, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, instituție publică locală în subordinea Consiliului Local Sector 4, înființată prin H.C.L. Sector 4, Nr. 8 din 31.01.2018, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că acei contribuabili care figurează cu debite neachitate către bugetul local Sector 4 pentru anul fiscal 2019, au obligația de a le achita până la data de 31.12.2019.

În cazul neachitării până la finele anului 2019 a tuturor creanțelor fiscale (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea) contractul/abonamentul de ultilizare a locului de parcare de reședință/parcare publică va fi reziliat de drept începând cu data de 1 ianuarie 2020, în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (3) din H.C.L. nr. 98/15.05.2019. (art.12 alin. (3) ,,Neachitarea până la finele anului fiscal anterior a tuturor creanțelor fiscale (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea) duce la rezilierea de drept a contractului. (…), urmând ca în prima zi lucrătoare a anului următor să dispună vacantarea locurilor de parcare ale titularilor care nu și-au îndeplinit toate obligațiile de plată”).

Totodată vă informăm că achitarea creanțelor către bugetul local Sector 4 se va efectua către D.G.I.T.L. S4 prin următoarele mijloace de plată:

În cazul amenzilor (de circulație, rovinietă, pod, etc.) deja achitate nu este suficient să trimiteți dovada de plată doar către emitentul acestora. Pentru a evita erori în înregistrarea debitelor provenite din amenzi, dovada plății trebuie trimisă obligatoriu și către D.G.I.T.L. Sector 4 pentru ca debitul să fie stins.

Pentru orice alte informații legate de debitul înregistrat, adresați-vă D.G.I.T.L. Sector 4.