Parcările de reședință au fost preluate de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

Parcările de reședință au fost preluate de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

UPDATE: Începând cu data de 14 septembrie 2018, platforma online pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință este disponibilă pe www.mobilitateurbană.ro. Totodată, a fost lansată registratura online prin care cetățenii pot depune electronic, fără a mai fi necesar să se deplaseze la sediul Direcției, solicitarile de marcare / remarcare a parcărilor, precum și orice alte probleme legate de activitatea de parcări de reședință

Începând cu data de 3 mai 2018, serviciul public de parcări de reședință a fost preluat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, astfel încât toate solicitările referitoare la închirierea locurilor de parcare de reședință, modificarea contractelor de închiriere, solicitarile de marcare / remarcare a parcărilor, precum și orice alte probleme legate de activitatea de parcări de reședință, se vor depune la registratura DIRECȚIEI MOBILITATE URBANĂ SECTOR 4, situată în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, București, de luni pana vineri între orele 9-17, sau la adresa de e-mail parcari.resedinta@mobilitateurbana4.ro.