Noile tarife ale parcărilor publice stabilite prin Hotărârea Consiliului Local 205/30.12.2021

Noile tarife ale parcărilor publice stabilite prin Hotărârea Consiliului Local 205/30.12.2021

Prin Hotărârea Consiliului Local 205/30.12.2021 privind aprobarea metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4, precum și de aplicare a unor sancțiuni contravenționale și/sau măsuri tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al Municipiului București de pe raza Sectorului 4 cu autovehicule de orice tip, au fost stabilite planurile tarifare pentru toate tipurile de parcări publice aflate pe teritoriul Sectorului 4.

Orarul de funcționare, precum și tarifele care au intrat în vigoare odată cu publicarea HCL 205/30.12.2021 sunt după cum urmează (așa cum sunt ele prezentate în textul prezentei Hotărâri):

Orarul de funcționare și planurile tarifare în parcările la sol sau construite

(1)  Orarul de funcționare este de luni până duminică, în intervalul orar 00.00-24.00.

(2) Intervalul de taxare de referință este de 2 (două) ore sau 1 (una) oră , interval nefracționabil, primele 30 (treizeci) minute fiind netaxabile, iar planul tarifar include două variante, respectiv taxarea pe interval de referință sau abonamente lunare.

2.1. Taxarea pe interval de referință :

a) 1(unu) leu/interval tarifar de 2 (două) ore (TVA inclus), primele 30(treizeci) minute fiind netaxabile; orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 2 (două) ore – în parcările la sol sau construite, cu excepția celor menționate la lit. b) de mai jos.

b) 2(doi) lei/ interval tarifar de 1 (una)  oră (TVA inclus), primele 30(treizeci) minute fiind netaxabile, în parcările publice ”Piața Sudului” (nivel 0 și nivel 1) și ”Complex Comercial Piața Sudului”; orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 1 (una) oră.

2.2. Abonamente lunare :

a) pentru persoane fizice:

Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare pe bază de abonament și este în cuantum de:

– 60(șaizece) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, fără utilizarea unui sistem tip blocator.

– 70(șaptezeci) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, prin utilizarea unui sistem tip blocator al locului respectiv de parcare, montat exclusiv de Administrator, pe cheltuiala acestuia.

– 80(optezeci) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, în parcările prevăzute cu barieră.

b)  pentru persoane juridice:

Abonamentul se achită integral (anual) în momentul încheierii/prelungirii contractului de utilizare pe bază de abonament și este în cuantum de:

– 100(una sută) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, fără utilizarea unui sistem tip blocator.

– 110(una sută zece) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, prin utilizarea unui sistem tip blocator al locului respectiv de parcare, montat exclusiv de Administrator, pe cheltuiala acestuia.

– 120(una sută douăzeci) lei/lună (TVA inclus), în intervalul orar 00.00-24.00 pe bază de abonament cu rezervarea unui anumit loc, în parcările prevăzute cu barieră. Contractele pe bază de abonamente în parcările publice se pot încheia până la sfârșitul anului calendaristic, urmând a fi reînnoite la începutul fiecărui an, cu condiția îndeplinirii tuturor prevederilor prevăzute în contract și în prezentul Titlu. Numărul abonamentelor va fi stabilit pentru fiecare parcare publică în parte, de către Administrator.

Orarul de funcționare și planurile tarifare în parcajele de tip Park&Ride

(1) Orarul de funcționare este de luni până duminică, în intervalul orar 00.00-24.00.

(2) Intervalul 7.00-19.00 se tarifează ca interval întreg, indiferent de ora la care se parchează (în interiorul intervalului) cu 3(trei) lei/interval (TVA inclus).

(3) În afara intervalului menționat anterior, tariful este de 3(trei) lei/oră (TVA inclus).

Orarul de funcționare și planurile tarifare pentru parcările publice amenajate pe drumul public

(1) Orarul de funcționare este de luni până duminică, în intervalul orar 00.00-24.00.

(2) Planul tarifar include două variante:

a) Taxarea pe interval de referință:

a.1. De luni până duminică, între orele 08.00 – 18.00, intervalul de taxare de referință este de 2 (două) ore, interval nefracționabil, iar planul tarifar este de 1(unu) leu/interval de 2 (două) ore (TVA inclus) pentru locurile de parcare aflate în zonele semnalizate corespunzător prin panouri informative cu mențiunea „ZONA VERDE”.

a.2. Prin excepție, pentru locurile de parcare din sectoarele cuprinse în Proiectul pilot „ZONA GALBENĂ” intervalul de taxare de referință este de 1(una) oră, interval nefracționabil, iar planul tarifar este de 2(doi) lei/interval de 1(una) oră (TVA inclus).

a.3. Orice diviziune a intervalului orar va fi tarifată luând în considerare tariful pentru un interval de referință întreg de 2 (două) ore, respectiv 1(una) oră.

a.4. Zonele cu locurile de parcare cuprinse în Proiectul pilot sunt publicate periodic pe website-ul Administratorului – www.mobilitateurbana4.ro  și/sau pe aplicația de mobil ”Primăria Sectorului 4” și vor fi semnalizate corespunzător prin panouri informative cu mențiunea „ZONA GALBENĂ”.

b) Abonamente :

b.1. Abonamentul lunar este de 60(șaizeci) lei/lună (TVA inclus), nefracționabil și permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia.

b.2. Abonamentul este valabil de luni până duminică în intervalul 8.00 – 18.00, doar  în cursul lunii în care a fost achiziționat.

b.3. Achiziționarea abonamentului se face, exclusiv, prin accesarea platformei on-line disponibilă pe website-ul Administratorului – www.mobilitateurnaba4.ro, Secțiunea „Solicitare loc de parcare” și selectarea parcării publice amenajată pe drumul public dorită, iar solicitantul va urma instrucțiunile din respectiva secțiune în vederea achiziționării abonamentului.

(3) De luni până duminică între orele 18.00 – 08.00 parcarea este gratuită.

(4) În situația în care, un autovehicul este parcat într-o parcare publică amenajată pe drumul public, fără să achite tarifele de parcare sau fără să achiziționeze un abonament în respectiva parcare, Administratorul este îndreptățit să îi perceapă proprietarului/deținătorului legal o suprataxă în valoare de 50(cincizeci) lei.

Toate informațiile privind condițiile de atribuire pentru un loc de parcare situat într-o parcare publică, procedura de atribuire a contractelor pe bază de abonament, precum și modalitățile de plată pot fi regăsite în textul integral al HCL 205/30.12.2021, pe care îl regăsiți la secțiunea CONSULTĂ NOUL REGULAMENT.