Lucrări de marcare și numerotare locuri de parcare

Lucrări de marcare și numerotare locuri de parcare

În urma lucrărilor de remarcare și renumerotare a locurilor de parcare de pe raza Sectorului 4, Direcția Mobilitate Urbană a efectuat cu succes marcarea a 46.000 de locuri, dintr-un total de aproape 50.000.

În continuare, ne desfășurăm activitatea pentru a finaliza întregul proces până la sfârșitul acestei luni, luând în calcul și condițiile meteorologice.