Lista parcajelor (simbolurilor) care permit încheierea unui al doilea contract de utilizare a unui loc de parcare de reședință

Lista parcajelor (simbolurilor) care permit încheierea unui al doilea contract de utilizare a unui loc de parcare de reședință

În conformitate cu prevederile art. 25, alin. (1) din HCL nr. 17/2019, pentru o eficientă utilizare a domeniului public și privat al Municipiului București, aflat în administrarea Sectorului 4, cu destinația de parcări de reședință, după primele trei luni de funcționare a platformei on-line, dacă nu se ocupă locurile de parcare disponibile în proporție de 95%, se va da posibilitatea solicitării, tot prin intermediul platformei on-line, a unui al doilea loc de parcare de reședință, acolo unde sunt disponibile.

În acest sens, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 publică situația gradului de utilizare/ocupare al locurilor de parcare de reședință, precum și lista parcajelor (simbolurilor) care permit încheierea unui al doilea contract de utilizare a unui loc de parcare de reședință. Parcajele care vor permite acest proces au fost declarate în urma unei analize efectuate de către DMU, în care s-a avut în vedere gradul scăzut de utilizare/ocupare al locurilor de parcare de reședință din parcajul analizat.

Notă: al doilea loc de parcare de reședință este permis DOAR în parcajele (simbolurile) care se regăsesc în lista publicată mai jos: