Informații despre taxa de parcare de reședință aferentă anului 2019

Informații despre taxa de parcare de reședință aferentă anului 2019

Taxa de parcare de reședință aferentă anului 2019 NU SE REGĂSEȘTE în înștiințarea primită de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 4, alături de celelalte taxe, deoarece serviciul public parcări de reședință a fost preluat de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4. Așadar, taxa NU SE PLĂTEȘTE LA DGITL!!!

ATENȚIE: Pe 1 ianuarie, în primele ore ale zilei, sistemele de plată vor fi indisponibile din motive tehnice. Vom lucra la reinițializarea soldurilor pentru anul 2019!

Astfel, începând cu 01.01.2019 va fi disponibilă suma de plată aferentă taxei pentru utilizarea locului de parcare de reședință pentru anul 2019. Interogarea debitului poate fi efectuată prin următoarele metode:

1. prin scanarea codului DE BARE regăsit pe cardul de parcare de reședință la stațiile de plată Self Pay 

2. prin introducerea CNP/CUI/CIF al utilizatorului locului de parcare la stațiile de plată Self Pay

3.  prin introducerea CNP/CUI/CIF al utilizatorului locului de parcare în secțiunea plăți online cu cardul disponibilă pe www.mobilitateurbana4.ro

4. direct în contul utilizatorului, creat pe portalul Ghișeul.ro (metodă disponibilă în curând)


Metode de plată: stații de plată Self Pay, online cu cardul bancar pe websiteul www.mobilitateurbana4.ro sau prin intermediul portalului Ghișeul.ro (serviciu indisponibil momentan).
• Atenție: dacă introduceți, în cursul acestui an, CNP în stațiile Self Pay și nu vă apare nicio sumă de plată, înseamnă că pentru anul 2018 ați plătit taxa aferentă utilizării locului de parcare de reședință.

Taxa de parcare de reședință aferentă anului 2019 trebuie plătită până pe data de 31 martie 2019, integral. În caz contrar, contractul va fi reziliat de drept.

Cei cu datorii la bugetul local (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea) vor pierde automat locul de parcare în conformitate cu prevederile art. 12, alin. (3) din Metodologia de atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință pe raza Sectorului 4 al Municipiului București. În urma verificărilor, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a identificat circa 2100 de contribuabili care la data de 10 decembrie 2018 figurau cu debite neachitate către bugetul local pentru anul fiscal 2018. În acest sens, Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 a emis notificări către acești contribuabili, acestea urmând a fi primite la domiciliu prin intermediul curierului în perioada imediat următoare. Totodată, cei aflați în această situație își pot verifica situația debitelor neachitate la DGITL Sector 4. La data de 31 decembrie va fi dispusă vacantarea locurilor de parcare ale titularilor care nu și-au îndeplinit toate obligațiile de plată.