Contracte reziliate la 1 aprilie pentru neachitarea taxei de parcare

Contracte reziliate la 1 aprilie pentru neachitarea taxei de parcare

Taxa pentru locul de parcare de reşedintă aferentă anului în curs trebuie achitatată până la data de 31 martie. Neachitarea taxei până la această dată duce la rezilierea automată a contractului pentru locul de parcare. Spre deosebire de anii precedenţi, plata nu se mai face la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Sector 4, ci prin metodele menţionate mai jos.

Contribuabilii  au la dispoziţie următoarele modalităţi de plată:

  • ONLINE, PE SITE-UL https://www.mobilitateurbana4.ro/unde plata poate fi efectuată prin introducerea CNP-ului.
  • PRIN 100 DE STAȚII DIN REȚEAUA WESTACO, serviciu disponibil în toate benzinăriile OMV, dar şi în benzinăriile selectate Petrom din România. Lista locaţiilor în care serviciul Westaco Express este disponibil poate fi consultată la următorul link:  https://www.westaco.com/locations-asl/
  • PRIN PESTE 3.700 DE AUTOMATE DIN REȚEAUA SELFPAY, staţii de plată care se găsesc în majoritatea marilor centre comerciale, hypermarketuri şi la care plata poate fi efectuată prin introducerea CNP-ului.

ATENȚIE!!!

  1. Plata nu se mai face la Direcţia de Taxe şi Impozite Locale Sector 4, împreună cu celelalte taxe și impozite. Astfel, dacă ați achitat până în momentul de față DOAR impozitele, trebuie să știți faptul că taxa de parcare nu a fost achitată. Aceasta se achita către DMU Sector 4, prin metodele enunțate mai sus.
  2. A nu se confunda taxa de parcare cu impozitul auto.
  3. Persoanele încadrate în grad de handicap aveau obligația să notifice DMU Sector 4 în vederea actualizării datelor, în caz contrar nu pot fi scutiți de la plata taxei.

 

Pentru a evita pierderea locului de parcare, vă rugăm să verificați dacă figurați cu taxa neachitată. Verificarea o puteți realiza printr-o simplă interogare atât la automatele din rețeaua SelfPay, cât și pe www.mobilitateurbana4.ro (secțiunea plăți), utilizând CNP/CUI.