ANUNȚ în atenția cetățenilor fără domiciliu declarat în Sectorul 4

ANUNȚ în atenția cetățenilor fără domiciliu declarat în Sectorul 4

În atenția cetățenilor care au loc de parcare de reședință contractat înainte de 14 septembrie 2018 (prin DGITL Sector 4), FĂRĂ DOMICILIUL DECLARAT PE RAZA SECTORULUI 4 la momentul semnării contractului/CU VIZĂ DE FLOTANT EXPIRATĂ.

Vă informăm că pentru reînnoirea contractelor aflate în derulare este necesară actualizarea informațiilor din baza de date. Totodată, vă reamintim că, în conformitate cu noua metotologie de atribuire și utilizare a locurilor de parcare de reședință de pe raza Sectorului 4, acestea pot fi păstrate doar în cazul în care:

– se face dovada că adresa de domiciliu/reședință/sediul social/punctul de lucru este stabilită pe raza Sectorului 4 al Municipiului București;

– autovehiculul care figurează pe contractul de utilizare al locului de parcare trebuie să aibă inspecția tehnică periodică valabilă (copie talon cu viza ITP);

– autovehiculul care figurează pe contratul de utilizare al locului de parcare trebuie să aibă asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă.

Atribuirea, inclusiv menținerea locurilor în parcările de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București  se va efectua cu îndeplinirea în mod cumulativ a condițiilor prevăzute la literele a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) și l), precum și dacă este îndeplinită, în funcție de situație, una sau mai multe din condițiile prevăzute la literele m) și n), conform Art. 8, alin. (2) din HCL nr. 219/2018.

Utilizatorii parcajelor au obligația ca în maxim 30 de zile de la data la care au intervenit modificări, să transmită exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line (accesând secțiunile corespunzătoare) toate documentele care au suferit modificări (reînnoire poliță RCA, ITP, CI/BI, înlocuire număr de înmatriculare, înlocuire autoturism, schimbare talon, modificări de nume, etc) pentru actualizarea contractelor. Nerespectarea acestei prevederi duce la rezilierea de drept a contractului.

În acest sens, vă rugăm ca până la data de 5 decembrie 2018, să transmiteți exclusiv electronic, folosind registratura online (https://www.mobilitateurbana4.ro/registratura-online), toate datele actualizate: copie CI/CUI; viză flotant, unde este cazul; copie talon din care să reiasă valabilitatea ITP, copie RCA valabilă. În caz contrar, contractele vor fi reziliate de drept.

Pentru mai multe informații privind condițiile prevăzute în noua metodologie, vă rugăm consultați HCL nr. 219/2018 la adresa https://www.mobilitateurbana4.ro/wp-content/uploads/2018/09/HCL-219-30.08.2018.pdf.

 

Vă mulțumim!

Cu prietenie,

Echipa DMU Sector 4

www.mobilitateurbana4.ro