Anunț important

Anunț important

Pentru a evita rezilierea contractului de închiriere a locului de parcare de reședință, precum și a contractului pe bază de abonament anual în parcajele publice, utilizatorii care înregistrează debite restante pe anul 2023 la bugetul local (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea) trebuie să le achite până la data de 8 ianuarie 2024!