1
visibility
  • A

    Persoanele cu dizabilități vor transmite electronic solicitările într-o secțiune destinată exclusiv acestora, conform prevederilor Art. 11

  • B

    Unele baterii de parcări noi pot fi alocate printr-o procedură de atribuire colectivă de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4

  • C

    Instituțiilor publice cu sediul pe raza Sectorului 4 al Municipiului București

Solicitările pentru atribuirea locurilor de parcare de reședință se transmit exclusiv electronic prin intermediul platformei on-line, cu excepția următoarelor cazuri: