1
visibility
 • A

  au obligația de a respecta actele normative în vigoare privind legislația muncii, Codul Fiscal și Regulamentul de Ordine Internă

 • B

  au atribuții în ceea ce privește implementarea Ordinului Secretarului General al Guvernului Nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cuprinzând standardele de control intern/managerial

 • C

  respectă Regulamentul privind redactarea, înregistrarea, multiplicarea, circuitul, păstrarea și arhivarea documentelor în cadrul direcției

 • D

  vor studia legislația specifică domeniul de activitate și vor răspunde de aplicarea corectă a acesteia

Salariații Direcției Mobilitate Urbană: