1
visibility
 • A

  La solicitarea titularului

 • B

  Neachitarea până la finele anului fiscal anterior a tuturor creanțelor fiscale (impozite, taxe, amenzi, penalități și altele asemenea)

 • C

  Neachitarea taxei până la termenul prevăzut

 • D

  Neîndeplinirea obligației de a transmite toate documentele care au suferit modificări în vederea actualizării contractului

Rezilierea contractului privind parcarea de reședință este posibilă în următoarele cazuri: