1
visibility
 • A

  licitația deschisă, licitația restrânsă, negocierea competitivă și procedura simplificată

 • B

  concursul de soluții

 • C

  licitația închisă

 • D

  negocierea 

 • E

  parteneriatul pentru inovare

Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute pentru achiziție directă sunt: