1
visibility
  • A

    poate fi îmbogățit şi completat prin achiziţii, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri, din partea unor instituţii publice ale administraţiei publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate

  • B

    poate fi înstrăinat altor insituții publice ale administraţiei publice centrale și locale prin hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4

  • C

    este format din drepturi și obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a unitații administrativ teritoriale, pe care le administrează în condiţiile legii, precum și asupra unor bunuri aflate în proprietatea privată a instituţiei

Patrimoniul Direcției Mobilitate Urbană Sector 4: