1
visibility
  • A

    Nu, parcajul de reședință servește atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice care au domiciliul/reședința/sediul/punctul de lucru în imobilele aflate pe raza Sectorului 4 a Municipiului București.

  • B

    Nu, parcajul de reședință servește atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice care au nu domiciliul/reședința/sediul/punctul de lucru în imobilele aflate pe raza Sectorului 4 a Municipiului București.

  • C

    Da, parcajul de reședință servește doar persoanelor fizice.

Parcajul de reședință se acordă numai persoanelor fizice?