1
visibility
 • A

  Realizarea și implementarea unei strategii cu privire la parcările de reședință și parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4 și realizarea de lucrări privind marcarea, pe orizontală și verticală și/sau alte lucrări, pentru și în numele Consiliului Local Sector 4, a arterelor stradale sau pietonale, în vederea creșterii siguranței cetățenilor și a participanților la trafic

 • B

  Dezvoltarea transportului alternativ, prin crearea, administrarea și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru biciclete, centre de închirieri biciclete de tip self-service, dezvoltarea unor rețele de parcări speciale pentru biciclete și alte elemente de infrastructură necesare acestui tip de transport alternativ

 • C

  Toate variantele

 • D

  Accesearea fondurilor nerambursabile și implementarea de proiecte cu finanțări nerambursabile, conform specificului instituției

 • E

  Implementarea unor soluții de tip Smart City în Sectorul 4, inclusiv integrarea tututor subsistemelor existente și dezvoltarea altor subsisteme noi, în concordanță cu strategiile de la nivelul Sectorului 4 și Municipiul București

Obiectul de activitate al Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 este: