1
visibility
  • A

    39 din care 8 posturi de conducere și 31 posturi de execuție

  • B

    40 din care 7 posturi de conducere și 33 posturi de execuție

  • C

    40 din care 9 posturi de conducere și 31 posturi de execuție

Numărul total de posturi (personal contractual) este de: