1
visibility
  • A

    se află în atribuțiile specifice Compartimentului Administrativ

  • B

    se află în atribuțiile specifice Compartimentului Juridic

  • C

    se află în atribuțiile specifice Compartimentului Asigurarea Calității și Control Intern

Îndeplinirea sarcinilor legate de Auditul Intern și obținerea certificărilor ISO, inclusiv implementarea standardelor de calitate ISO în procesul de funcționare al instituției: