1
visibility
  • A

    Contractul va înceta de drept după 60 de zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, timp în care noul proprietar are un drept de preemțiune la obținerea unui contract de utilizare pe același loc

  • B

    Contractul va înceta de drept după 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, timp în care noul proprietar are un drept de preemțiune la obținerea unui contract de utilizare pe același loc

  • C

    Contractul va înceta de drept după 60 de zile de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare a imobilului

În cazul în care titularul locului de parcare înstrăinează imobilul în temeiul căruia a obținut locul de parcare