1
visibility
  • A

    Certificatul de deces

  • B

    Declarația notarială de acceptare a succesiunii

  • C

    Certificatul care atestă calitatea de moștenitor sau declarația notarială de acceptare a succesiunii

În cazul decesului utilizatorului, moștenitorul va transmite electronic prin intermediul platformei on-line: