1
visibility
  • A

    fie valoarea reală globală a tuturor contractelor similare succesive atribuite în ultimele 12 luni sau în anul bugetar anterior, ajustată, acolo unde este posibil, pentru a lua în considerare modificările cantitative și valorice care pot surveni într-un interval de 12 luni de la data contractului inițial

  • B

    fie valoarea estimată globală a tuturor contractelor succesive atribuite într-un interval de 8 luni de la prima livrare

  • C

    contractelor de achiziție publică încheiate pe durată determinată mai mică sau egală cu 12 luni

În cazul contractelor de achiziție publică de produse sau de servicii cu caracter de regularitate ori care se intenționează să fie reînnoite în cursul unei anumite perioade, valoarea estimată a achiziției se calculează pe baza următoarelor: