1
visibility
 • A

  DUAE şi instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi

 • B

  formulare şi modele de documente

 • C

  proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii

 • D

  caietul de sarcini sau documentul descriptiv, acesta din urmă fiind aplicabil în cazul procedurilor de dialog
  competitiv, de negociere sau de parteneriat pentru inovare

 • E

  toate variantele

Documentaţia de atribuire este alcătuită din următoarele: