1
visibility
 • A

  Aprobă cererile de concedii de odihnă pentru personalul din subordine, monitorizează prezența în instituție a personalului din subordine și deplasarea acestuia în afara instituției

 • B

  Prin personalul de specialitate verifică din oficiu sau la cerere încasarea și cheltuirea sumelor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobate de Consiului Local Sector 4

 • C

  Supraveghează administrarea corectă a patrimoniului în conformitate cu legislația în vigoare

 • D

  Elaborează Regulamentul de Ordine Interioară și dispune aducerea la cunoștință tuturor salariaților prin Șefii de servicii/birouri și respectarea acestuia

Directorul General are următoarele atribuții principale: