1
visibility
  • A

    o unitate bugetară reprezentată prin Director General, având calitatea de ordonator principal de credite

  • B

    o unitate bugetară reprezentată prin Director General,  având calitatea de ordonator terțiar de credite

  • C

    o unitate bugetară reprezentată prin Director General,  având calitatea de ordonator secundar de credite

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 este: