1
visibility
  • A

    activitate financiar-contabilă proprie, cu patrimoniu propriu

  • B

    bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare aprobate de către Primăria Sector 4

  • C

    bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate de către ordonatorul secundar de credite

Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 are: