1
visibility
  • A

    sunt consemnate într-un registru înființat în acest sens

  • B

    sunt obligatorii pentru funcțiile de execuție

  • C

    sunt consemnate în condică

Deplasările în teren în timpul programului de lucru: