1
visibility
 • A

  Toate variantele

 • B

  Realizează și implementează componenta privind parcările publice din Strategia privind parcările de reședință și parcările publice aflate în administrarea Sectorului 4, prin care se vor stabili și tarifele pe oră/zi, sau tarife pentru abonamente destinate persoanelor fizice și/sau juridice din Sectorul 4

 • C

  Verifică în teren, în colaborare cu alte entități din Primăria Sector 4 sau din subordinea Consiliului Local Sector 4, sesizările cetăţenilor referitoare la locurile de parcare de reședință, luând măsuri de soluţionare a acestora

 • D

  Cooperează cu Compartimentul Venituri în vederea realizării și actualizării bazelor de date a contribuabililor (persoane fizice și/sau juridice), care au abonamente pentru locuri de parcare în parcările de utiliate publică

 • E

  Coordonează și realizează în colaborare cu Compartimentul Administrativ operațiunile de marcare a locurilor de parcare de utilitate publică

Compartimentul Parcări Publice este în subordinea Serviciului Parcări și are următoarele atribuții: