1
visibility
  • A

    din bugetul Consiliului General al Municipiului București

  • B

    din alocaţii bugetare acordate de la bugetul local 

  • C

    din alte surse legale

Cheltuielile curente și de capital ale Direcției Mobilitate Urbană Sector 4 se finanțează: