1
visibility
  • A

    Răspunde alături de Compartimentul Parcări Publice de operarea Sistemului Electronic Integrat de Gestiune a Parcărilor la nivelul Sectorului 4

  • B

    Asigură raportarea situațiilor de subdimensionare a trotuarelor, diminuarea capacității trotuarelor prin obstacole (autovehicule parcate neregulamentar, stâlpi amplasați incorect, construcții pe domeniul public etc.)

  • C

    Coordonează și realizează în colaborare cu Compartimentul Administrativ și alte entități din cadrul Primăriei Sector 4, operațiunile de identificare a locațiilor unde se pot înființa și organiza, conform legislației în vigoare, noi locuri de parcare de reședință, precum și activitatea de realizare a documentației necesare aprobării noilor locuri în Comisia Tehnică de Circulație/Administraţia Străzilor din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti

Biroul Parcări de Reședință este în subordinea Serviciului Parcări și are următoarele atribuții: