1
visibility
 • A

  descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură tehnică, financiară şi/sau contractuală ce caracterizează nevoia autorităţii contractante în raport cu care se organizează respectiva consultare

 • B

  termenul până la care se transmit propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare și termenul până la care se desfăşoară procesul de consultare

 • C

  descrierea modalităţii de desfăşurare a consultării, respectiv modul în care se va realiza interacţiunea cu operatorii economici ce răspund la invitaţia autorităţii contractante

 • D

  frecvenţa de atribuire a contractelor subsecvente

 • E

  condiţiile în care ofertanţii vor avea dreptul să liciteze

autoritatea contractantă poate derula un proces de consultare a pieţei, ca parte a procesului de achiziţie publică, în cadrul etapei de planificare/pregătire, care se iniţiază prin publicarea în SICAP, precum şi prin orice alte mijloace, a unui anunţ privind consultarea ce trebuie să conțină cel putin