1
visibility
 • A

  1.000.557 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de lucrări

 • B

  25.013.925 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări

 • C

  549.895 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii

 • D

  3.506.625 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2

 • E

  1.000.557 lei, pentru contractele de achiziții publice/acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora

Autoritatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice: