1
visibility
 • A

  valoarea estimată a achiziţiei

 • B

  complexitatea contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit

 • C

  îndeplinirea condiţiilor specifice de aplicare a anumitor proceduri de atribuire

 • D

  descrierea necesităţilor obiective şi constrângerilor de natură tehnică

Autoritatea contractantă alege procedura de atribuire în funcţie de următoarele aspecte: