1
visibility
  • A

    necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări

  • B

    gradul de prioritate a necesităţilor

  • C

    anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate

Atunci când stabileşte forma iniţială a programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a ţine cont de: