1
visibility
  • A

    niciuna dintre variante

  • B

    legilației muncii și Regulamentului de Ordine Internă

  • C

    Codului de Conduită

Neîndeplinirea integrală și în termen legal a sarcinilor de serviciu, incluse în fișa postului, se sancționează conform: