1
visibility
  • A

    Nu se poate aloca mai mult de un loc de parcare pentru fiecare adresă de domiciliu/reședință (în cazul persoanelor fizice), excepție făcând situația prevăzută la Art. 15, alin.(2)

  • B

    Se pot atribui locuri de parcare numai pentru autovehiculele a căror masă totală autorizată este mai mare de 3,5 tone

  • C

    Autovehiculul care figurează pe contratul de utilizare a locului de parcare trebuie să aibă asigurarea obligatorie de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă

Atribuirea, inclusiv menținerea locurilor în parcările de pe raza Sectorului 4 al Municipiului București, alocate deja, se va face de către Direcția Mobilitate Urbană Sector 4 în baza solicitărilor transmise exclusiv electronic, prin intermediul platformei on-line, în limita locurilor disponibile, respectând următoarele condiții: