1
visibility
  • A

    Contractul va înceta de drept în cazul în care autovehiculul care îl înlocuiește pe cel vechi aparține unei rude până la gradul 2 inclusiv

  • B

    Contractul va înceta de drept

  • C

    Contractul va înceta de drept în cazul în care nu actualizează datele în 30 de zile

În cazul în care titularul locului de parcare de reședință înstrăinează autovehiculul în temeiul căruia a obținut locul de parcare: