2.În cazul în care titularul locului de parcare de reședință înstrăinează autovehiculul în temeiul căruia a obținut locul de parcare:

Resedinta Question Categories