În cazul în care titularul locului de parcare înstrăinează imobilul în temeiul căruia a obținut locul de parcare

Resedinta Question Categories